Home Intrebari Motivul interzicerii cărnii de porc

Motivul interzicerii cărnii de porc

porcul haram

De ce Islamul interzice consumul de carne de porc, deși porcul este una dintre creaturile lui Dumnezeu?


Principiul de bază pentru musulmani este acela ca ei se supun față de toate poruncile lui Allah și se abțin de la tot ceea ce El interzice, indiferent dacă motivul din spatele acelor interziceri este clar sau nu pentru ei. Acesta este și cazul prescripțiilor care se referă la interzicerea cărnii de porc.

Nu este permis ca un musulman să respingă o decizie a Şari’a sau să ezite să o urmeze, chiar dacă motivul din spatele acesteia nu îi este clar. Mai degrabă, el trebuie să accepte hotărârile cu privire la ceea ce este Halal (e.g. permis) și Haram (e.g. interzis) atunci când acestea sunt menționate în textele religioase, chiar dacă el înțelege motivul sau nu. Allah spune:

“Nu se cuvine ca un dreptcredincios și nici o dreptcredincioasă să mai aleagă, dacă Allah și Trimisul Său au hotărât în privința lor un lucru. Iar acela care se răzvrătește împotriva lui Allah și a Trimisului Său se află în rătăcire învederată.” [Nobilul Coran, 33:36]

“Singurele vorbe ale dreptcredincioșilor, atunci când ei sunt chemați la Allah și la Trimisul Său pentru a judeca între ei, sunt că ei trebuie să zică: “Am auzit și ne-am supus!” Aceștia vor fi cei care izbândesc.” [Nobilul Coran, 24:51]

Carnea de porc este interzisă în Islam, conform textului din Coran, unde Allah spune:

“Ci El v-a oprit vouă doar mortăciunea, sângele, carnea de porc și ceea ce a fost menit altcuiva decât lui Allah…” [Nobilul Coran, 2:173]

Nu este permis unui musulman să consume carne de porc, cu excepția cazurilor de strictă necesitate, când viața acestuia depinde de consumul cărnii de porc; cum ar fi, de exemplu, cazul unei persoane flămânde, care se teme că va muri de foame şi nu poate găsi alte alimente cu care să se hranească, bazat pe principiul Legii Islamice (Şari’a): “În caz de necesitate, lucrurile haram (e.g. interzise) sunt permise.”

Nu există nicio mențiune în textele Şari’a a unui motiv specific pentru interdicția carnii de porc, în afară de versetul în care Allah spune:

“[…] aceasta fiind murdărie” [Nobilul Coran, 6:145]

Cuvântul “rijs” (tradus aici din limba arabă ca “murdărie”) este folosit pentru a face referire la ceva dezgustător, care este respins, atât de Islam, cât și de natura umană sănătoasa (Fitrah), iar acest motiv este, în sinea sa, suficient.

Există și un motiv general care este menţionat în ceea ce privește interdicția produselor haram sau a băuturilor, care indică motivul din spatele interdicției carnii de porc. Acest motiv general poate fi găsit în versetul în care Allah spune:

“El [adică, Profetul – Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa] le poruncește ceea ce este bun (At-Tayyibaat) și-i oprește de la ceea ce este urât (Al-Khabaa’ith), le îngãduie lor bunătățile și le oprește lor pe cele necurate (cum sunt carnea de porc, mortăciunea și sângele).” [Nobilul Coran, 7:157]

Sensul general al acestui verset reprezintă motivul pentru interdicția cărnii de porc și se subînțelege că, din punct de vedere islamic, porcul este inclus în lista lucrurilor dăunătoare, urâte și nepermise (Al-Khaba’ith).

Prin “Al-Khabaa’ith”, se înțeleg aici toate lucrurile care dăuneaza sănătății, averii sau principiilor morale ale omului. Tot ceea ce conduce la consecințe negative într-unul dintre aceste aspecte importante ale vieții unei persoane se încadrează în conceptul general “Al-Khaba’ith”.

Cercetările științifice și medicale au dovedit, de asemenea, că porcul, dintre toate celelalte animale, este un purtător de microbi nocivi pentru corpul uman. Să explicăm toate aceste boli dăunătoare în detaliu ar necesita mult prea mult timp; pe scurt, însă, putem enumera bolile parazitare, bolile bacteriene, virușii și așa mai departe.

Atât acestea, cât şi alte consecinţe negative ale consumului carnii de porc indică faptul că Legiuitorul Cel înțelept (Allah) a interzis aceasta cu un motiv clar, și anume acela de a conserva viața și a menține sănătatea, aflate printre cele cinci necesități de bază ale omului, protejate de Legea Islamică (Şari’a).

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Fiecare om este un rob – Uite cum

Ești rob? Da! Fiecare om este un rob. Dar întrebarea este: față de cine sau de ce? Ești un…