Home Principale Islam Pe scurt, despre Islam

Pe scurt, despre Islam

Ce înseamnă islamul? Cine sunt musulmanii?

Islamul, religia a peste 1.2 miliarde de oameni, oferă omenirii o perspectivă unitară asupra scopului creării și existenței noastre, a destinării noastre finale și a statutului nostru în raport cu celelalte viețuitoare. Islamul este un mod de viața aflat într-o armonie perfectă, atât cu natura, cât și cu rațiunea, logica și știința.

Cuvântul arab “islam” înseamnă a îți supune voința ta voinței lui Allah și a asculta de poruncile Sale. “Allah” este cuvântul arab care înseamnă “Dumnezeu”, cuvânt pe care musulmanii îl folosesc. Orice persoană care acceptă Islamul ca mod de viață și îl practică sincer, de buna voie și complet conștient de acțiunile sale, este numit “musulman”.

Unicitatea lui Dumnezeu (Tawhid)

Aceasta este cea mai importantă credință islamică. Aceasta presupune că tot ceea ce există are un Creator Unic, care, în acelasi timp, este și Susținătorul lor și unica lor Sursă de Îndrumare. Această credință ar trebui să guverneze toate aspectele vieții umane. Recunoașterea acestui adevăr fundamental are ca și consecință un punct de vedere unitar asupra existenței, care respinge divizarea vieții în religioasa și laica. Allah este singura sursă a Puterii și Autorității, și de aceea doar Lui i se cuvine supunerea și ascultarea din partea oamenilor. Un parteneriat cu Creatorul nu ar putea fi acceptat astfel în niciun domeniu. Tawhid-ul îl învață pe om că Allah nu este născut și nici nu naște. El nu are niciun fiu si nicio fiică. Iar ființele umane, împreună cu tot restul creației Sale, sunt supușii Săi.

Profeția și statutul de profet

Încă de la crearea primului om, Allah a revelat calea ce trebuie urmată de oameni, trimițând profeții, care, cu toții, au propovăduit, credința într-un singur Dumnezeu. Profeții cărora le-au fost revelate Cărțile Sfinte de la Allah se numesc mesageri. De câte ori învățăturile unui profet erau distorsionate de către oameni, Allah trimitea un nou profet pentru a-i aduce pe acestia înapoi la Calea cea Dreaptă. Lanțul trimișilor lui Allah a început cu Adam, și i-a inclus pe Noe, Avraam, Ismail, Isac, Lot, Iacob, Iosif, Moise și Isus, terminându-se cu Muhammad (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa), ultimul și cel din urmă mesager al lui Allah pentru întreaga omenire.

Printre Cărțile Sfinte revelate de Allah se numară: Torah (Tawrah), Psalmii (Zabur), Biblia (Injeel) și Coranul. Coranul a fost revelat profetului Muhammad ﷺ, el fiind cea din urmă Carte călăuzitoare. Dintre toate aceste Cărți, numai Coranul a rămas intact și neschimbat, păstrand forma originală în care a fost revelat.

Viața de dupa moarte (Akhirah)

Credința în Viata de Apoi are un impact profund asupra vieții credinciosului, făcându-l responsabil în fața lui Allah. În Ziua Judecății vom fi socotiți în funcție de cum ne-am trăit viața. Cel care Îl ascultă pe Allah și I se supune Lui va fi recompensat prin dobândirea fericirii și a mulțumirii eterne în Paradis. Cel care nu va face acesta, însă, va fi trimis în Iad, un loc al pedepsei și al suferinței.

Musulmanii se închină

Cei cinci stâlpi ai Islamului

Acționarea într-un mod corect și sincer, în concordanță cu stâlpii Islamului, transformă viața musulmanului într-un trai aflat în armonie cu natura sa înnăscută, și, prin urmare, în conformitate cu Voința Creatorului. Aceasta ne va îndruma astfel catre implementarea dreptății, egalității și echității la nivel social, și eliminarea injustiției, minciunii și răutății.

1. MARTURISIREA DE CREDINTA (Shahada)

Primul dintre cei cinci stâlpi de bază ai islamului presupune rostirea cu bună știință și de bună voie a afirmației: “La ilaha illa Allah, Muhammadun rasulu Allah” – “Nu există nicio divinitate în afara de Allah, iar Muhammad este Trimisul lui Allah.” Această declarație stă la baza tuturor acțiunilor în Islam, și toate celelalte atribuții de bază se conformează acestei afirmații.

2. RUGACIUNEA OBLIGATORIE (Salah)

Este oferită de cinci ori zilnic. Ea este o expresie practică a credinței, menținând permanența legăturii dintre credincios și Creatorul său. Salat-ul îl ajuta pe credincios să dezvolte o serie de calități, precum: disciplina de sine, statornicia și supunerea față de Adevăr, determinându-l astfel să aibă mai multă răbdare și să fie sincer și corect în toate aspectele vieții sale.

3. DANIA (Zakah)

Este o sumă ce trebuie platită anual din economiile musulmanului. Ea poate fi folosită doar în sensul ajutorării săracilor, a nevoiașilor, a celor asupriți și pentru bunăstrarea generală a societății. Zakat-ul este unul dintre principiile fundamentale ale economiei islamice, care asigură o societate echitabilă, în care oricine are dreptul să contribuie și să distribuie.

4. POSTUL (Sawm)

Reprezintă postul obligatoriu anual, în fiecare zi a lunii Ramadan – a noua lună a calendarului Islamic. Credinciosul trebuie să se abțină de la mâncare, băutură, fumat și relații conjugale, de la răsăritul și până la apusul soarelui. Sawm-ul favorizează creșterea standardelor morale și spirituale ale credinciosului și îl ține departe de egoism, lăcomie, extravaganță și alte vicii. Sawm-ul este un program anual de antrenament, care crește determinarea musulmanului de a-și îndeplini obligația sa față de Dumnezeu Cel Atotputernic.

5. PELERINAJUL (Hajj)

Este un eveniment anual, obligatoriu cel puțin o dată în viață, pentru acei musulmani care își permit să-l efectueze. El reprezintă pelerinajul (călătoria) la “Casa lui Allah” (Al Ka’bah – Moscheea cea Sfântă), aflată în Mecca, Arabia Saudită, în a douăsprezecea lună a calendarului Islamic. Hajj-ul exprimă unitatea și egalitatea oamenilor. Musulmanii aparținand tuturor etniilor și naționalităților, se adună, în egalitate și fraternitate, pentru a Îl adora pe Domnul lor.

coranCoranul

Coranul este ultima Carte Sfântă trimisă de Allah pentru călăuzirea omenirii. El a fost revelat profetului Muhammad ﷺ, prin intermediul îngerului Gavriil (Jibr’il). Fiecare cuvânt din Coran este Cuvântul lui Allah. Coranul este de neegalat în ceea ce privește modalitatea în care a fost consemnat și conservat. Spre deosebire de celelalte Scripturi, care au fost denaturate prin intervenția umană și omisiuni, Coranul a rămas neschimbat, de la prima până la ultima literă, de mai bine de 1400 de ani. Coranul este ultima și cea din urmă Carte Sfântă, revelată pentru întreaga omenire și el oranduiește toate aspectele vieții umane, precum și relația dintre acestea și viața de după moarte.

Hadith

Hadith-ul este o colecție de afirmații, acțiuni și aprobări tacite aparținand profetului Muhammad ﷺ. Acestea vin să aducă explicații în ceea ce privește Coranul și modul concret de practicare a învățăturilor sale. Hadith-urile au fost consemnate cu meticulozitate de către companionii profetului ﷺ.

Profetul Muhammad ﷺMuhammad

Muhammad ﷺ, ultimul mesager al lui Allah, s-a născul în anul 570 (e.n.), în Mecca, Arabia Saudită. El a primit prima revelație de la Allah la vârsta de 40 de ani. La acea vreme, oamenii din Mecca obișnuiau să adore idolii. Profetul Muhammad ﷺ i-a invitat la Islam. Unii dintre ei au acceptat și au devenit musulmani, iar alții l-au mustrat și s-au razvratit împotriva lui. În al treisprezecelea an de la primirea revelației, profetul Muhammad ﷺ a emigrat de la Mecca la Medinah.

Profetul Muhammad ﷺ i-a instruit pe cei dintâi musulmani și a propovăduit mesajul lui Allah cu o răbdare și o inteligență profundă. În cele din urmă, Islamul a fost instituit în toată Peninsula Arabă și a avut o contribuție imensă în istoria și civilizația întregii lumii. Profetul Muhammad ﷺ a murit în anul 632 la vârsta de 63 de ani. El a lăsat în urma sa Coranul și Sunnah (Traditiile sale) ca și sursă de îndrumare pentru toate generațiile ce aveau să urmeze.

Căsătoria și viața de familie Familia islamică

Căsătoria este nucleul vieții de familie în Islam. Ea are la baza un contract simplu, dar solemn, între un bărbat și o femeie, cu consimțământul amândurora. Islamul nu permite relaționarea de tip liber între bărbați și femei, și nici nu permite relațiile sexuale înainte de căsătorie. Sexul în afara căsătoriei este aspru pedepsit. În islam nu există discriminare intre sexe. Soțul și soția sunt parteneri egali în cadrul familiei, fiecare dintre ei exercitându-și rolul său natural și bine stabilit.

Regimul alimentar

Musulmanii sunt încurajați să mănânce ceea ce este bun pentru ei. Legea islamică cere pomenirea numelui lui Allah în momentul sacrificării animalelor. Toate varietățile de băuturi alcoolice sunt interzise. Porcul și sângele sunt, de asemenea, interzise.

Femeile musulmane se imbracaÎmbrăcămintea

Musulmanii trebuie să-și acopere corpul în mod corespunzator și cu decență. Atunci când vine vorba despre îmbrăcaminte, sunt încurajate modestia și simplitatea. Nu este impusă o ținută anume. Cu toate acestea, însă, bărbații trebuie să își acopere trupul cel puțin de la buric și până la genunchi. Femeile însă trebuie să-și acopere tot corpul cu excepția feței și a mâinilor. Orice haină provocatoare, transparentă, mulată sau care lasă dezgolită o mare parte a corpului poate induce semnificații în contradicție cu învățăturile islamice. Mătasea pură și aurul nu sunt permise bărbaților.

Manierele sociale

Islamul propovăduiește decența, smerenia și bunele maniere. A-ți ține promisiunea, a fi drept, a fi cinstit, a fi corect, a-i ajuta pe cei săraci și pe cei nevoiași, a iubi copiii și a avea relații bune cu vecinii și rudele sunt cele mai valoroase virtuți ale unui musulman. Islamul condamnă dușmănia, bârfa, defăimarea, blasfemia, batjocura, folosirea poreclelor ofensatoare, suspiciunea și aroganța.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Fiecare om este un rob – Uite cum

Ești rob? Da! Fiecare om este un rob. Dar întrebarea este: față de cine sau de ce? Ești un…