Home Blog Articole Șase motive pentru care Islamul reprezintă antidotul pentru rasism

Șase motive pentru care Islamul reprezintă antidotul pentru rasism

Șase motive pentru care Islamul reprezintă antidotul pentru rasism

Islamul are toate uneltele necesare pentru a învinge orice formă de rasism din societate și nu lasă loc pentru astfel de tipuri de discriminare. În cazul în care vă întrebați exact cum anume, permiteți-mi să vă prezint lucrurile în amănunt.

Islamul este daltonist

Pentru început, Islamul ne învață că nu există nicio distincție în ceea ce privește culoarea sau rasa unei persoane. De fapt, singurul scop pe care îl au diferitele noastre rase și culturi în Islam este ca noi să construim punți pentru a ne cunoaște. Așa cum Dumnezeu menționează clar în Coran.

„O, voi oameni! Noi v-am creat pe voi dintr-un bărbat și o muiere și v-am făcut pe voi popoare și triburi, pentru ca să vă cunoașteți. Cel mai cinstit dintre voi la Allah este cel mai evlavios dintre voi. Allah este Atoateștiutor [și] Bineștiutor [‘Alim, Khabir]. ” [Nobilul Coran 49:13]

Aceasta înseamnă că o astfel de diversitate nu este un mijloc de discriminare sau rasism, ci mai degrabă un mijloc de educare.

Diversitatea este un miracol, nu un motiv pentru rasism

Culoarea pielii noastre și toate trăsăturile noastre culturale unice sunt trăsături date de Dumnezeu pe care niciunul dintre noi nu a ales să le moștenească la naștere. Diferențele pe care le împărtășim sunt de fapt toate semne ale măreției lui Dumnezeu și o dovadă a puterii Sale creatoare infinite, așa cum este menționat și în Coran.

Nu prin astfel de caracteristici ne dăm seama de măreția noastră, ci mai degrabă ne dăm seama și apreciem măreția Celui care ne-a creat.

Allah a spus:

„Și printre semnele Lui sunt crearea cerurilor și a pamântului și deosebirea limbilor voastre și culorilor voastre. Întru aceasta sunt semne pentru cei care știu.” [Nobilul Coran 30:22]

Omul a fost creat din lut

Islamul ne învață că toate ființele umane au fost create în esență din același lucru – țărână. Deci, nu are sens să ne considerăm mai buni unii față de alții deoarece suntem cu toții concepuți din aceleași componente, indiferent de diferitele noastre culturi.

Mesagerul lui Allah, pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa, a spus:

„Într-adevăr, Allah Preaînaltul l-a creat pe Adam dintr-o mână de lut, astfel fiii lui Adam sunt precum pământul. Unii sunt cu piele roșcată, albă sau neagră, și tot ce se afla între acestea, de la fin la aspru, și de la bun la rău ”. [At-Tirmidhi]

Virtutea este dată numai de dreptate

În ochii lui Dumnezeu, culoarea pielii sau rasa noastră nu ne oferă niciun avantaj, mai degrabă acțiunile și faptele noastre fac diferența.

În predica de rămas bun a Profetului, el a făcut acest lucru foarte clar atunci când a afirmat că pielea albă nu este mai bună decât pielea neagră și nici pielea neagră nu este mai bună decât pielea albă. Mai degrabă smerenia noastră este cea care face diferența.

„O, voi, oameni, Domnul vostru este Unul Singur și tatăl vostru Adam este unul singur. Niciun arab nu este superior vreunui nearab, și niciun nearab nu este superior asupra unui arab, și nici pielea albă față de pielea neagră, sau pielea neagră față de cea albă, și singura superioritate este cea dată de smerenie și fapte bune. Nu am transmis, oare, mesajul ce mi-a fost încredințat? ” [Musnad Ahmad]

Toți suntem sclavii lui Dumnezeu

Deși s-ar putea să venim cu toții din naționalități, culturi și medii diferite, la sfârșitul zilei identitatea noastră generală ca musulmani dictează că suntem cu toții slujitori ai lui Dumnezeu. Nu există nicio rasă sau cultură superioară, suntem cu toții slujitori egali ai lui Dumnezeu, care au la fel de mult nevoie de Dumnezeu ca toți ceilalți.

Naționalismul duce la rasism și este interzis

În Islam este interzis să ne lăudăm cu rasa sau cultura noastră în măsura în care aceasta micșorează sau denigrează oamenii din alte culturi. Profetul ﷺ ne-a avertizat cu privire la pericolele tribalismului și a declarat că „Nu este dintre noi cel care luptă de dragul lui”.

Mesagerul a spus:

„Nu este unul dintre noi cel care apelează la tribalism. Nu este unul dintre noi cel care luptă de dragul tribalismului. Nu este unul dintre noi cel care moare urmând calea tribalismului ”. [Abu Dawud]

Așa cum am menționat anterior, singurul standard care determină superioritatea unei persoane este nivelul său de smerenie, care este, de altfel, o trăsătură ce poate fi cântărită cu adevărat numai de Dumnezeu.

Islamul învinge orice formă de rasism și numai odată ce islamul este practicat societatea de astăzi poate fi eliberată de rasism.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Fiecare om este un rob – Uite cum

Ești rob? Da! Fiecare om este un rob. Dar întrebarea este: față de cine sau de ce? Ești un…