Home Principale Coran Cele Zece Porunci în Coran

Cele Zece Porunci în Coran

Crezul islamic

„Spune: „Veniți să vă citesc ceea ce Domnul vostru v-a oprit [cu adevărat]: Să nu-I asociați Lui nimic; să fiți buni cu părinții; să nu-i omorâți pe copiii voștri de teama sărăciei, căci Noi vă vom da cele de trai atât vouă cât și lor; nu vă apropiați de cele rușinoase, nici cele care se văd, nici cele care sunt ascunse; nu ucideți sufletul pe care l-a oprit Allah, decât pe drept!” Acestea vi le-a poruncit [Allah]; poate că voi veți pricepe! ~ „Și să nu vă apropiați de averea orfanului, decât cu ceea ce ați putea s-o faceți și mai bună, până când el nu ajunge la maturitate; și împliniți măsurarea și cântărirea cu dreptate! Căci Noi nu impunem unui suflet decât atât cât poate el. Iar când spuneți [ceva], fiți drepți, chiar când este vorba de o rudă apropiată și țineți-vă legământul față de Allah!” Acestea vi le-a poruncit [Allah], poate că voi vă aduceți aminte! ~ „Și acesta este drumul Meu drept! Deci urmați-l și nu urmați căile care vă abat de la drumul Lui!” Acestea vi le-a poruncit; poate că voi veți fi cu frică!”  [Nobilul Coran 6:151-153]

În aceste versete avem cele Zece Porunci ale Islamului. ‘Ubadah ibn Samit – Allah să fie mulțumit de el – a spus că Profetul Muhammad (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) obișnuia să primească jurământul credinței  (bay’ah) de la oamenii din Mekka recitând aceste versete. Unii cercetători le numesc „al-Din al-Jami” (Învățăturile Universale și Complete ale Religiei). Aceste porunci se referă la credință, acte de adorare, etică și legile cu privire la chestiunile sociale, economice și civice. Învățături asemănătoare pot fi găsite și în Biblie (Exodul 20: 2-17; Deuteronom 5: 6-21), ele fiind cunoscute de evrei și creștini drept Cele zece porunci. Acestea sunt în general rezumate după cum urmează:

  • Să nu ai alți dumnezei afară de Dumnezeu.
  • Să nu-ți faci chip cioplit nici altă asemănare nici să te închini lor.
  • Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert.
  • Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește.
  • Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta.
  • Să nu ucizi.
  • Să nu fii desfrânat.
  • Să nu furi.
  • Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău.
  • Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău

În Coran aceste porunci sunt date în trei versete. Fiecare verset are un sfârșit foarte potrivit. În primul verset există cinci porunci care se termină cu afirmația „poate că voi veți pricepe”. În al doilea verset există patru porunci care se încheie cu afirmația „poate că voi vă aduceți aminte”. În al treilea verset există o singură poruncă care se încheie cu afirmația „poate că voi veți fi cu frică”. Sensul evident este acela că folosind rațiunea, amintindu-ne responsabilitățile și urmând Calea Divină, astfel putem dobândi caracterul neprihănit și smerit, Taqwa. Acesta ar trebui să fie obiectivul final al credinței. Să analizăm acum aceste trei seturi de comenzi:

Astfel El ne-a îndemnat să folosim rațiunea:

1. Nu asocia nimic cu El

Există doar Un Singur Dumnezeu. A crede că există altcineva care împarte Divinitatea cu Allah reprezintă o blasfemie și un păcat major, shirk. Credința în Tawhid sau în Unicitatea lui Allah este principiul adevărat, cel mai logic și mai rezonabil. Toate celelalte credințe care implică dualitatea sau multitudinea divinității nu au nicio bază adevărată, rațională sau reală.

2. Fii bun cu părinții tăi

Ihsan față de părinți înseamnă a face totul cu drag pentru ei. Aceasta presupune respectul, onoarea, bunătatea și dragostea. Rațiunea îndeamnă ca părinților să li se acorde onoarea și mulțumirea cuvenită  pentru toate sacrificiile pe care le fac pentru copiii lor. Copiii care neglijează sau ignoră drepturile părinților lor suferă de lipsa propriei lor rațiuni și decențe.

3. Nu vă ucideți copiii de frica sărăciei

Așa cum părinții au drepturi, și copiii au drepturi. Chiar și nou născuții și copiii nenăscuți încă au drepturi. Ei nu trebuie să fie uciși din niciun motiv, nici măcar din teama sărăciei. Allah oferă cele necesare traiului, tuturor. O altă regulă a rațiunii este aceea că toți copiii trebuie protejați. În același fel în care părinții trebuie respectați, copiii trebuie să fie protejați.

4. Nu vă apropiați de cele rușinoase, nici cele care se văd, nici cele care sunt ascunse

Nu este bine să faceți în public acte rușinoase și indecente, dar este, de asemenea, greșit să le faceți într-un spațiu privat. Conform rațiunii, tot ce este dăunător trebuie evitat, întotdeauna. Tot așa cum exista păcate evidente, există și păcate ascunse. Păcatele evidente sunt furtul, uciderea, curvia, luarea de mită, falsul, corupția etc.;  în vreme ce păcatele secrete sunt ipocrizia, necredința, ura, lăcomia, suspiciunea etc. Toate păcatele trebuie evitate.

5. Nu ucideți niciun suflet pe care Dumnezeu l-a oprit, decât pe cale dreaptă și legală!

Orice ucidere este interzisă, cu excepția celor asupra cărora legea și dreptatea justiției trebuie împlinită. Când oamenii își pierd rațiunea, iar acțiunile lor sunt mânate de ură sau de furie, ei încalcă limitele justiției. Ucigașii umblă în libertate, în timp ce nevinovații sunt pedepsiți, sau alte sute de oameni sunt pedepsiți din cauza crimelor comise de unul singur sau de câțiva numai. Toate aceste acte sunt împotriva a ceea ce este dictat de rațiune și bunul simț.

El ne-a îndemnat astfel, încât să ne aducem aminte:

6. Protejați proprietatea orfanului

Aceasta înseamnă protejarea drepturilor celor slabi. Oamenii își amintesc drepturile celor puternici, însă uită de drepturile celor slabi.

7. Măsurați și cântăriți cu dreptate!

Trebuie să ne amintim mereu să fim onești în afaceri. Oamenii uită că onestitatea ar trebui  să fie politica de funcționare a tuturor afacerilor.

8. Iar când spuneți [ceva], fiți drepți, chiar când este vorba de o rudă apropiată

Oamenii au tendința de a fi părtinitori cu rudele apropiate; ei uită că trebuie să fie drepți față de toți oamenii.

9. Țineți-vă promisiunile

Toate promisiunile trebuie îndeplinite, dar mai ales cele făcute în numele lui Dumnezeu. Nu uitați de promisiunile voastre.

El ne-a îndemnat astfel, încât să obținem smerenia:

10. Urmați calea dreaptă a lui Dumnezeu

Doar calea lui Dumnezeu este cea dreaptă. Toate celelalte căi nu sunt astfel și ele nu ne vor conduce către Dumnezeu.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Fiecare om este un rob – Uite cum

Ești rob? Da! Fiecare om este un rob. Dar întrebarea este: față de cine sau de ce? Ești un…