Home Intrebari Crestinism Oare a murit Iisus, fiul Mariei, pe cruce?

Oare a murit Iisus, fiul Mariei, pe cruce?

rastignirea lui Isus

Oare a murit Iisus (pacea fie asupra sa) pe cruce?


Piatra de temelie a credinței creștine este aceea că scopul lui Iisus (pacea fie asupra sa) pe pământ a fost acela de a muri ca să ispășească păcatele omenirii.

Deși există argumente pentru susținerea ipotezei morții lui Iisus pe cruce pe baza Evangheliei, din perspectiva musulmanilor acesta nu este un lucru atât de important, din diferite motive.

În primul rând, Coranul respinge cu vehemență noțiunea de „moarte pe cruce”:

„Și din pricina vorbelor lor: „Noi l-am omorât pe Mesia Iisus, fiul Mariei, trimisul lui Allah!”, în vreme ce ei nu l-au omorât, nici nu l-au răstignit pe cruce, ci a fost făcut [cineva] să semene cu el! Cei care au avut păreri diferite în privința lui [Iisus], au fost în îndoială [în legătură cu moartea lui]; ei nu au avut cunoștință sigură despre ea [moartea lui], ci doar au urmat unor presupuneri. De bună seamă, nu l-au omorât.” [Nobilul Coran 4:157]

În al doilea rând, conform Evangheliei, este susținută punerea pe cruce a lui Iisus. Indiferent dacă sursa relatării Evangheliei este autentică sau nu, trebuie luat în considerare faptul că de-a lungul istoriei, în primele secole ale creștinismului, nu toate grupurile de creștini au crezut în răstignirea lui Isus sau moartea sa ca mijloc de mântuire. Chiar și astăzi, pe baza a ceea ce a fost relatat în Evanghelie, mulți oameni susțin ipoteza în care Isus a fost doar pus pe cruce, dar de fapt nu a murit. Mulți musulmani au urmat această concepție.

Nu credem, însă că aceasta este abordarea corectă pentru musulmani. Dimpotrivă, calea cea bună este să spunem că, chiar dacă versetele Evangheliei spun că Iisus a fost răstignit, nu suntem de acord cu aceasta, deoarece din perspectiva musulmanilor, Coranul este revelația finală de la Dumnezeu și el ne spune altceva. De vreme ce Dumnezeu cunoaște adevărul, El l-a învățat pe Muhammad (Pacea și binecuvântarea fie asupra sa) poziția corectă cu privire la acest lucru, și alte aspecte ale vieții, prin revelație. Rețineți că în teologia islamică, Biblia de astăzi nu este considerată 100% autentică și astfel evidențele Evangheliei nu sunt luate la valoarea nominală.

Dar, în cele din urmă, adevărata întrebare care trebuie pusă este următoarea: Dacă misiunea principală a lui Isus în lume a fost să moară pentru păcatele noastre, atunci ar trebui să existe o mulțime de detalii și învățături din partea lui Iisus pe această temă. Însă nu am găsit nici măcar o singură declarație explicită din partea lui, clară și lipsită de ambiguitate, prin care să afirme că misiunea sa a fost să moară ca ispășire pentru păcatele omenirii, și că trebuie să credem în moartea și învierea sa ca să fim mântuiți.

Declarația lui Iisus adesea citată pe această temă este după cum urmează:

„După cum şi Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci ca să slujească El şi să-Şi dea sufletul răscumpărare pentru mulţi.” (Evanghelia după Matei 20:28)

Nu vedem cum din acest verset reiese învațătura despre ispășirea păcatelor oamenilor prin moartea lui Iisus. În cel mai fericit caz, Iisus spune că este dispus să-și dea viața pentru cei care îl urmează și pentru cauza sa. Disponibilitatea de a-ți sacrifica viața pentru o cauză nobilă nu este ceva care îl particularizează pe Iisus. Vedem că mulți profeți din Biblie au suferit foarte mult (precum Avraam), iar unii chiar și-au dat viața (precum Ioan Botezătorul) pentru misiunea lor. Același lucru este valabil și pentru profetul Muhammad ﷺ. În călătoria spre Taif, unde a mers să-i invite pe oameni la Islam, a avut parte de o primire foarte dura din partea localnicilor. Profetul a fost lovit cu pietre, încât tot trupul i-a sângerat și încălțările lui au fost înmuiate în propriul sânge. Deci, pentru Iisus să spună că își va da viața sau va fi răscumpărare pentru poporul său, pur și simplu ar putea însemna că era dispus să sacrifice totul pentru ca oamenii să poată învăța adevărul de la el și să fie mântuiți urmând acele învățături. Această interpretare este în concordanță cu sacrificiile tuturor profeților anteriori.

Există și alte câteva versete din Evanghelie, care sunt aduse de creștini ca dovadă că Iisus a vestit mântuirea prin credința în moartea și învierea sa. Dar când analizăm aceste versete, descoperim că el nu a propovăduit această idee în mod explicit. Percepția noastră este că oamenii citesc în aceste versete „moartea ca ispășire a păcatelor” pentru că ei deja cred în această doctrină. Chiar și cele mai mici asemănări îi fac să creadă că aceste versete menționează de fapt lucrurile pe care ei deja le cred. Poate că această concluzie are legătură cu ceea ce se numește puterea sugestiei.

A doua venire a lui Iisus

Islamul ne învață că Iisus nu a murit pe cruce, ci a fost înălțat la cer în timp ce era viu. El se va întoarce din nou și va trăi o viață normală și apoi va muri. Scopul celei de-a doua veniri este în primul rând restabilirea dreptății pe pământ și uciderea anticristului.

„Ci Allah l-a înălțat la El. Iar Allah este Puternic și Înțelept [‘Aziz, Hakim].” [Nobilul Coran 4:158]

„Nu va fi nici unul dintre oamenii Cărții care să nu creadă în el, înaintea morții sale. Iar în Ziua de Apoi, el va fi martor împotriva lor.” [Nobilul Coran 4:159]

„Când Allah a spus: „O, Iisus! Eu îți voi da o răsplată îmbelșugată, te voi înălța la Mine, te voi mântui de cei care nu cred și îi voi pune pe cei care te-au urmat peste cei care nu cred până în ziua Învierii. Apoi la Mine va fi întoarcerea voastră și Eu voi judeca asupra celor în care voi nu vă înțelegeți.” [Nobilul Coran 3:55]

Coranul nu oferă detalii explicite cu privire la a doua venire a lui Iisus, dar există multe relatări ale profetului Muhammad ﷺ în această privință.

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah ﷺ a spus:

„Ceasul nu va veni până când fiul Mariei (adică Iisus) va coborî printre voi ca un conducător drept, va distruge crucea, va ucide porcii și va desființa taxa Jizya (tributul). Banii vor fi în abundență, astfel încât nimeni nu o să accepte Zakah (plata daniei în scop caritabil).” [Sahih Bukhari]

Abu Huraira a relatat că Profetul ﷺ a spus:

„Nu există niciun profet între mine și el, adică Iisus. El va coborî (pe pământ). Când îl vedeţi, să-l recunoașteți: un bărbat de înălțime mijlocie, tânăr, cu pielea alb roșiatică, purtând un veşmânt din două haine galbene, arătând ca și cum i-ar picura stropi de apă de pe cap, deși nu va fi ud. El va lupta pentru calea Islamului. El va distruge crucea, va ucide porcii și va desființa Jizya. Allah va face sa piară toate religiile, cu excepția Islamului. El va distruge Anticristul și va trăi pe pământ timp de patruzeci de ani și apoi va muri. Musulmanii vor organiza rugăciunea funerară pentru el.” [Abu Dawud]

Mesagerul lui Allah ﷺ a spus:

„[Jur] Pe Acela în mâinile Căruia este sufletul meu, cu siguranță (Iisus), fiul Mariei va coborî în curând printre voi și va judeca omenirea (ca un conducător) drept; el va distruge Crucea și va ucide porcii și nu va exista Jizya (adică impozitarea luată de la non-musulmani). Bogăția va fi abundentă, astfel încât nimeni să nu va accepta bani drept milostenie, iar o singură prosternare de dragul lui Allah (în rugăciune) va fi mai bună decât întreaga lume și orice este în ea.” Abu Huraira a adăugat: „Dacă doriți, puteți să recitați acest verset (din Cartea cea Nobilă): „Nu va fi nici unul dintre oamenii Cărții care să nu creadă în el, înaintea morții sale. Iar în Ziua de Apoi, el va fi martor împotriva lor.” [Sahih Bukhari]

Din cele discutate mai sus ar trebui să se înțeleagă foarte clar că musulmanii cred că Iisus va reveni din nou, înainte de Ziua Judecății.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Fiecare om este un rob – Uite cum

Ești rob? Da! Fiecare om este un rob. Dar întrebarea este: față de cine sau de ce? Ești un…