Home Principale Femei Femeia în Islam: oprimată sau eliberată?

Femeia în Islam: oprimată sau eliberată?

Problematica Hejabului: oprimare sau eliberare?

În vremurile în care restul lumii, de la Grecia şi Roma, la India şi China, considera că femeia nu era mai bună decât un copil, sau chiar decât un sclav, şi că nu merită niciun fel de drepturi, femeia în Islam a avut un statut privilegiat şi a fost recunoscută egalitatea femeilor cu bărbaţii în multe privinţe. Coranul cel Sfânt ne spune:

“Şi printre semnele Lui, [este acela] că El v-a creat din voi înşivă soaţe, pentru ca voi să trăiţi în linişte împreună cu ele. Şi El a pus între voi dragoste şi îndurare şi întru aceasta sunt semne pentru un neam de oameni care chibzuiesc.” [Nobilul Coran, 30:21]

Profetul Muhammad (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus:

“Credincioşii cu cea mai minunată credinţă sunt cei care au comportamentul cel mai bun, iar cei mai buni dintre voi sunt cei care arată bunătate faţă de nevestele lor.” (Abu Dawud)

Musulmanii cred că Adam şi Eva au fost creaţi din acelaşi suflet. Ambii au fost la fel de vinovaţi de păcat şi de căderea în dizgraţie, iar Allah i-a iertat pe amândoi. De-a lungul timpului, în Islam, multe femei au avut un statut înalt şi trebuie luat în considerare şi faptul că prima persoană care s-a convertit la Islam a fost o femeie, Khadija, soţia lui Muhammad ﷺ, pe care el a iubit-o şi a respectat-o. Aisha, soţia preferată a Profetului după moartea Khadijei, a devenit recunoscută ca una dintre savantele Islamului, şi una dintre cele mai importante relatatoare de hadisuri (Traditii profetice). Multe dintre femeile musulmane care au trăit în timpul Profetului ﷺ, s-au bucurat de mari realizări şi faima, numele lor rămânând scris în paginile de renume ale istoriei Islamului.

În ceea ce priveşte educaţia, atât femeile, cât şi bărbaţii au aceleaşi drepturi şi obligaţii. Aceasta reiese clar din spusele Profetului Muhammad ﷺ:

“Căutarea cunoaşterii este obligatorie pentru toţi dreptcredincioşii.” (Ibn Majah).

Aceasta implică atât femeile, cât şi bărbaţii.

O femeie trebuie să fie tratată conform drepturilor cu care ea a fost înzestrată de Dumnezeu. Ei trebuie să îi fie recunoscut dreptul de a poseda şi de a dispune de proprietăţi şi câştiguri proprii, posibilitatea de a îşi asuma contracte de afaceri, chiar şi după căsătoria acesteia. Ea are dreptul la educaţie şi poate să lucreze în afara casei, după propria alegere. Are dreptul la moştenire din partea tatălui, mamei sau soţului ei. Un aspect foarte interesant de reţinut este faptul că, în Islam, spre deosebire de orice altă religie, o femeie poate fi imam, adică lider în efectuarea rugăciunii pentru un grup de femei.

De asemenea, o femeie musulmană are şi obligaţii. Toate legile şi reglementările referitoare la rugăciune, post, caritate, pelerinaj, săvârşirea faptelor bune etc se aplică, atât în cazul femeii, cât si al barbatului. Desigur, există mici diferenţe între aceştia datorate, în primul rând, aspectelor de ordin fiziologic specifice femeii.

Femeia are dreptul să îşi aleagă viitorul soţ. Legea islamică este foarte strictă în ceea ce priveşte necesitatea de a avea consimţământul femeii pentru înfăptuirea căsătoriei. Mirele trebuie să îi ofere miresei o dotă (zestre), pe care ea o poate folosi oricum doreşte. Ea îşi păstrează propriul nume de famile şi nu ia numele bărbatului. Ca soţie, o femeie are dreptul de a fi întreţinută de soţul ei, chiar dacă ea este bogată. Are, de asemenea, dreptul de a cere divorţul şi custodia copiilor şi, în cazul în care divorţul îi este acordat, ea nu trebuie să restituie dota, decât în anumite cazuri specifice.

În ciuda faptului că, de-a lungul timpului, în unele locuri, comunităţile musulmane nu au pus întotdeauna în practică toate aspectele menţionate mai sus, acestea au reprezentat şi reprezintă un ideal, de acum mai bine de 1400 de ani. Aceasta se petrecea în vreme ce toate celelalte mari civilizaţii au început să abordeze aceste probleme şi să încerce aplanarea impactului lor negativ asupra femeilor abia odată cu secolele XIX – XX; şi, din păcate, există încă multe civilizaţii care nu au reglementat şi nici nu au oferit drepturile corespunzătoare femeilor nici măcar până astăzi.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Fiecare om este un rob – Uite cum

Ești rob? Da! Fiecare om este un rob. Dar întrebarea este: față de cine sau de ce? Ești un…