Home Principale Femei Care este statutul mamei în Islam?

Care este statutul mamei în Islam?

Statutul mamei in islam

Unul dintre cele mai concludente lucruri legate de Islam este felul în care femeia este tratată, în general, și în special poziția deosebită a mamei în aceasta minunata religie?


Unul dintre cele mai clare exemple prin care Islamul cinstește femeile este statutul privilegiat al mamei. Islamul impune bunătatea, respectul și obediența față de părinți, dar mai ales față de mamă, după cum vom arăta în acest articol. Islamul oferă părinților o poziție mai importantă decât orice altă religie sau ideologie.

Porunca de a-ți respecta părinții derivă direct din Coran. Allah spune:

„Adorati-L pe Allah și nu-I asociați Lui nimic! Purtați-vă bine cu părinții […]” [Nobilul Coran, 4:36]

Această porunca a ascultării fata de părinți este menționată imediat după ascultarea față de Dumnezeu, și este repetată adesea în Coran.

„Și Domnul tău a orânduit să nu-L adorați decât pe El și să vă purtați frumos cu părinții voștri, iar dacă bătrânețile îi ajung pe unul dintre ei sau pe amândoi lângă tine, nu le ziceți lor «Of!» și nu-i certa pe ei, ci spune-le lor vorbe cuviincioase. ~ Și din îndurare coboară pentru ei aripa smereniei și îndurării și spune: «Doamne, fii îndurător cu ei, căci ei m-au crescut [când am fost] mic!» [Nobilul Coran 17: 23-24]

Marele învățat Abu al-Faraj Ibn Al-Jawzî (d. 1201 CE) explica:

„A te purta frumos cu părinții tăi înseamnă: să îi asculți când ei îți cer să faci un lucru, dacă acel lucru nu este ceva interzis de Allah; să dai prioritate cerințelor lor în fața actelor voluntare de adorare; să nu faci ceea ce ei ți-au interzis să faci; să îi aprovizionezi cu cele de trebuință; să îi servești; să îi abordezi cu amabilitate și blândețe; să nu ridici vocea în fața lor; să nu îi fixezi cu privirea; să nu îi strigi pe nume; să fii răbdător cu ei.” [Ibn al-Jawzî, Birr al-Walidayn]

Coranul scoate în evidența severitatea greutăților pe care o mamă le îndura pentru copilul ei pentru a sublinia necesitatea de a răspunde cu egală dedicație sacrificiului făcut de părinți:

„Noi l-am povățuit pe om [să facă bine] părinților săi, mama lui l-a purtat, [suportând pentru el] slăbiciune după slăbiciune iar înțărcarea lui a fost după doi ani, [așadar]: «Adu mulțumire Mie și părinților tăi, căci la Mine este întoarcerea.»” [Nobilul Coran, 31:14]

Renumitul exeget, șeicul Abdur-Rahman As-Sa’di (d. 1956) spune despre acest verset {Și părinților tăi}:

înseamnă să fii bun cu părinții tăi, să le arăți dragoste, afecțiune și supunere, atât în vorbe cât și în fapte, să-i tratezi cu respect, să le dai cele de trebuință și să nu ii rănești nici cu vorba, nici cu fapta. […]

De ce trebuie sa ne respectăm părinții?

Apoi, Allah arată motivul pentru care trebuie să fim buni cu părinții noștri, atunci când spune:

mama lui l-a purtat, suportând pentru el slăbiciune după slăbiciune

adică, mama a îndurat o suferință constantă: din primul moment când și-a simțit copilul mișcând în pântece, a suferit și a suportat pâna la ultimele dureri ale facerii. Și{ iar înțărcarea lui a fost după doi ani} arată că în timpul acestor doi ani, mama își hrănește copilul la sân și îi poartă de grijă. Așa că, după toți acești ani de suferințe, griji, greutăți și iubire, nu ne-am putea compensa mamele pentru tot ceea ce ele au făcut pentru noi și să le dăm înapoi ce le datorăm? [Taysir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir al-Kalam al-Manan]

Coranul repetă mențiunea despre lupta mamelor cu greutățile și în alt fragment:

„Noi i-am poruncit omului să le arate bunătate părinților săi. Mama sa l-a purtat cu dureri și l-a născut cu dureri. Purtarea lui și [pâna la] ințărcarea lui fac treizeci de luni. Iar când ajunge în plină putere și împlinește patruzeci de ani zice el: «Doamne, ajută-mă pe mine ca să-Ți aduc mulțumire pentru binefacerea Ta, cu care Te-ai îndurat de mine și de părinții mei și să împlinesc o fapta bună care să-Ți placă. Și fă ca urmașii mei să fie oameni buni (evlavioși). Eu mă întorc la Tine, căindu-mă, și eu sunt dintre cei supuși.»” [Nobilul Coran 46:15]

Legat de acest pasaj, regretatul Mare Muftiu al Pakistanului, șeicul Muhammad Shafy (d. 1976) a scris:

Mama are mai multe drepturi decât tatăl

Deși prima parte a versetului cuprinde porunca de a le arata bunătate ambilor parinți, a doua propoziție se referă doar la greutățile întâmpinate de mamă, pentru că ele nu pot fi evitate și niciun copil nu se poate naște fără ele. Fiecare mamă trebuie să treacă prin greutățile sarcinii și durerile facerii. Prin opoziție, nu există nicio obligație pentru tată ca el să sufere din greu în creșterea și educarea copilului, dacă își poate permite să angajeze persoane specializate. De aceea Profetul (pacea și binecuvântarea fie asupra sa) a acordat mai multe drepturi mamei decât oricărei alte persoane. Potrivit unui hadith, el ﷺ a spus:

«Fii bun fata de mama ta și serveste-o pe mama ta, pe mama ta, și iarăși pe mama ta, apoi pe tatăl tău, apoi rudele apropiate și celor care vin după ele.»” [Mazhari]

„Purtarea lui și [pâna la] ințărcarea lui sunt treizeci de luni.” [Nobilul Coran, 46:15]

Aceasta frază descrie greutățile suferite de mamă pentru pruncul ei, prin faptul că după suferințele sarcinii și după durerile facerii, mama își continua anevoioasă sarcina, întrucât hrana naturala a copilului se gaseste la sânul ei, și ea trebuie să-l hraneasca. [Shafy, Ma’ariful Qur’an, vol. 7, pp. 795-796]

Mama ta, mama ta, mama ta, și apoi tatăl tău

Profetul Muhammad ﷺ a reamintit în permanență companionilor săi care este statutul mamei și obligația de a fi bun cu proprii părinți. Relatarea următoare prezintă un frumos exemplu în acest sens:

Un bărbat a venit la Profet ﷺ și i-a spus: „O, Mesager al lui Allah! Cine, dintre toți oamenii, are dreptul ca eu sa ii tin companie?” El ﷺ a răspuns: „Mama ta”. Omul întrebă: „Și mai cine?” Primi același răspuns: „Mama ta”. Omul întreba din nou: „Și cine mai?” Profetul ﷺ răspunse din nou: „Mama ta”. Omul întreba: „Și apoi?” Profetul ﷺ răspunse: „Tatăl tău.” [Sahih Bukhari și Sahih Muslim]

Comentând asupra acestui hadith, șeicul Muhammad Ali Al-Hașimi notează:

„Acest hadith confirmă faptul că Profetul ﷺ a dat prioritate tratamentului bun de care trebuie să se bucure o mama asupra celui de care trebuie să se bucure un tată.” [Al-Hașimi, Femeia Musulmană Ideală, IIPH 2005, p. 165] De asemenea, fostul Mare Muftiu al Arabiei Saudite, seicul Abdul-Azîz Ibn Bâz (d. 1999) comentează acest hadith:

„Aceasta arată că mamei trebuie sa i se dea de trei ori mai multă considerație decât tatălui.” [Majmoo’ Fataawaa wa Maqalat Mutanawwi’ah]

El mai scrie:

Secretul importanței ei stă în greutățile și marea responsabilitate asezată pe umerii ei, și greutățile pe care le are de înfruntat – responsabilități și greutăți pe care nici chiar un bărbat nu le are. De aceea, una dintre cele mai importante obligații ale cuiva este aceea de a arată față de mama sa recunoștință, amabilitate și bunătate. Iar în aceasta privință, i se acordă prioritate în fața tatălui […] Și nu am nici o îndoială că mama mea – fie ca Allah sa aibă milă de ea – a avut o influență covârșitoare asupra mea, încurajându-mi studiile și ajutându-mă. Fie ca Allah sa îi sporească răsplata și să îi dea dintre cele mai bune recompense pentru ceea ce a făcut ea pentru mine. [Majmoo’ Fatawa wa Maqalat Mutanawwi’ah]

Paradisul este sub picioarele mamei tale

Profetul Muhammad ﷺ a mai spus:

„Paradisul este sub picioarele mamei tale.”

Ce dovadă este mai bună ca aceasta despre modul în care trebuie onorate femeile? Islamul a așezat cea mai mare recompensă pentru ființele omenești în felul în care acestea se poartă față de mamele lor.

Shaykh Ibrahîm Ibn Sâlih Al-Mahmud scrie:

„Acordă-i mamei tale cea mai bună tovărășie, și mai apoi tatălui tău; pentru că Paradisul este sub picioarele mamei. Nu fi neascultător față de părinții tăi, nu îi supăra, căci altfel vei avea parte de o viață urâta în această lume și în cea de Apoi, iar copii tăi te vor trata la fel. Dacă ai nevoie de ceva, cere părinților tăi cu multă amabilitate și mulțumește-le întotdeauna dacă îți dau ce ai cerut, și iartă-i dacă nu îți dau; nu insista niciodată dacă ei te refuză.” [Al-Mahmoud, Cum să fii binevoitor cu părinții tăi, p.40]

Talhah ibn Muawiyah as-Salami a spus:

M-am dus la Profet ﷺ și i-am spus: „O, Mesager al lui Allah, vreau să mă alătur unei expediții militare pe calea lui Allah.” El ﷺ îl întrebă: „Mama ta trăiește?”Am răspuns: „Da”. Atunci Profetul ﷺ spuse: „Stai aproape de tălpile ei [i.e. ramai în preajma ei, căci Paradisul este acolo.” [at Tabarani]

Șeicul Nidhaam Sakkijihaa comentează:

„Stai aproape de tălpile ei” înseamnă să i te supui, să îi fii apropiat, să o protejezi, să o servești, pentru că în toate acestea se află Paradisul, iar prin mulțumirea ei te vei bucura de binecuvântările lui Allah. [Sakkijihaa, Cinsitrea Părinților, p. 52]

Profetul Muhammad ﷺ ne-a arătat ce important este sa îți servești părinții în următoarea relatare a lui Abdullah Ibn Mas’ud:

L-am întrebat pe Profet ﷺ: „O, Mesager al lui Allah, care este cea mai buna faptă?” El ﷺ raspunse: „Rugăciunea făcută la timp”. Am întrebat: „Care este următoarea?” El ﷺ răspunse: „Să fii îndatoritor și respectuos cu părinții tai”. Am mai întrebat: „Dar următoarea?” El ﷺ răspunse: „Jihadul pe calea lui Allah.” [Sahih Bukhari, Sahih Muslim]

Neascultarea față de părinți este unul dintre cele mai mari păcate

După cum Profetul ﷺ a spus că bunătatea față de părinți este una dintre cele mai bune fapte, tot el a spus că neascultarea față de părinți este unul dintre cele mai mari păcate:

„Cele mai mari păcate sunt: să-i asociezi parteneri lui Allah, să nu îți respecți părinții, să ucizi un suflet oprit de Allah și să juri strâmb.” [Sahih Bukhari]

Conduita și învățăturile primilor învățații musulmani

După Profetul Muhammad ﷺ învățații musulmani au continuat să evidențieze importanța respectului față de mama. Examinând conduita și învățăturile primilor învățații musulmani, putem vedea cum recipienții direcți ai mesajului islamic au ințeles porunca de a-și respecta părinții. Atitudinea lor față de părinți arată musulmanilor cum se pot implementa învățăturile Profetului ﷺ despre respectarea părinților.

Abdullah Ibn Abbâs (d. 687CE), companion al Profetului ﷺ și mare învățat al Islamului, a considerat că respectarea mamei este este cea mai bună faptă pentru întărirea sau îndreptarea relației cu Dumnezeu. El a spus:

„Nu știu altă faptă care să aducă oamenii mai aproape de Allah decât bunătatea și respectul față de propria mamă.” [Al-Adab al-Mufrad Bukhari]

Un exemplu mai puternic se găsește în afirmația unui alt companion al Profetului, Abdullah Ibn ‘Umar (d. 692CE), un alt mare învățat al Islamului. El a spus următoarele:

Abdullah Ibn ‘Umar a văzut un yemenit făcând Tawaf (mersul de jur imprejurul Kaabei) ducându-și mama în spate. Acest bărbat îi spuse: „Față de ea, sunt ca și o cămilă domesticită. Am purtat-o mai mult decat m-a dus ea pe mine. Crezi că mi-am plătit datoria, o, Ibn Umar?” Abdullah Ibn ‘Umar răspunse: „Nu, nici măcar pentru o singura contracție!” [Al-Adab al-Mufrad Bukhari]

Subhan Allah (Slavă lui Dumnezeu)! Efortul unui bărbat care își poartă mama în spate în timp ce face tawaf de abia valorează cât o singură contracție pe care a avut-o pentru el. Înțelept a fost Ibn Umar când i-a dat acest răspuns, arătându-i cât de îndatorat îi era mamei sale. Aceasta este valoarea și prestigiul poziției mamelor în Islam!

Încă un exemplu, aflat în una dintre profetiile Profetului Muhammad ﷺ:

„Va veni la tine un bărbat din Yemen pe nume Uways ibn ‘Amir din clanul Murad al tribului Qaran. A suferit de lepra dar s-a vindecat, cu excepția unei pete de mărimea unei monede. Întotdeauna și-a tratat mama cu respect și bunătate. Dacă se va ruga lui Allah, Allah îi va îndeplini rugămintea. Dacă vrei sa îi ceri să se roage pentru iertarea ta, nu ezita.” [Sahîh Muslim]

Mai târziu, ‘Umar ibn al-Khattab l-a întâlnit pe Uways care arată exact cum îl descrisese Profetul iar la cererea lui ’Umar, Uways s-a rugat pentru el. Comentând asupra acestei povestiri, șeicul Muhammad Ali Al-Hașim scrie: „Ce statut înalt obtinuse Uways prin virtutea bunătății și respectului față de mama sa, ca Profetul să le recomande însoțitorilor săi (Sahabah) să-l caute și să-i ceară să se roage pentru ei!

Toate acestea indică statutul înalt la care islamul a ridicat poziția maternității, acordând mamei prioritate asupra tatălui. În același timp, Islamul a acordat importanță ambilor părinți, impunând bunătatea și respectul pentru amândoi.” [Al-Hashimi, Femeia Musulmană Ideală, IIPH 2005, p. 167]

Obținerea paradisului prin respectarea parinților

Atât de mult se punea accentul asupra părinților, încât musulmanii au considerat obținerea paradisului prin a-si servi mamele drept o mare oportunitate. Iyâs Ibn Muawiya a fost un învățat faimos din a doua generatie de musulmani. Când i-a murit mama, Iyâs Ibn Muawiya a plâns. Cineva l-a întrebat: „De ce plângi?” El a răspuns: „Am avut două porți deschise spre Paradis, acum una s-a închis.”

Zayn al-‘Abidin (d. 713CE) a fost nepotul Profetului Muhammad ﷺ și un invătat renumit. El și-a tratat mama cu multă bunătate și iubire, după cum vedem mai jos:

O data a fost întrebat: „Ești tare bun cu mama ta, totuși nu te-am vazut mâncand împreună cu ea din aceeași farfurie”. El raspunse: „Mi-e teamă ca mâna mea să nu ia ceea ea si-ar dori din farfurie, și atunci aș fi în neascultare.” [At-Tartushi, Birr al-Walidayn]

Cu alte cuvinte, era atât de disciplinat în dorința sa de a nu-și dezamăgi mama, încât evita chiar să și mănânce din aceeași farfurie cu ea, gândindu-se că poate ea ar putea vedea ceva ce ar dori să ia dar înainte, el ar putea lua neintenționat exact aceeași bucată din fața ei. Atât era de grijuliu să-și asculte mama, chiar și în cele mai mici detalii.

Un alt invatat musulman, Sa’id Ibn Al-Musayyib (d. 709CE), a fost întrebat despre intelesul versetului „spune-le lor vorbe cuviincioase” (17:23). Răspunsul său a fost următorul:

„Înseamnă că trebuie să vorbești cu ei [cu parintii tai] așa cum servitorul vorbește cu stăpânul său”.

Muhammad Ibn Sirîn (d. 729CE) vorbea cu mama sa cu voce domoală, plină de respect. Deseori era văzut în compania ei, arătându-i o deosebita grija. [Ibn al-Jawzî, Birr al-Wâlidayn]

Tot ceea ce am relatat arată că statutul mamelor – și în consecinta, cel al femeilor – este pus de către Islam la cel mai înalt rang. Onoarea acordată în Islam mamelor este superioară față de orice altă religie, ideologie sau cultura. Aceasta este o dovada clară a statutului elevat al Femeilor Musulmane.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Fiecare om este un rob – Uite cum

Ești rob? Da! Fiecare om este un rob. Dar întrebarea este: față de cine sau de ce? Ești un…