Home Intrebari Allah Care este originea lui Dumnezeu?

Care este originea lui Dumnezeu?

Allah

De unde a apărut Dumnezeu? Care este originea Lui?


Când vine vorba despre originea lui Dumnezeu, atât Biblia, cât și Coranul, ne spun că Dumnezeu a existat dintotdeauna și niciodată nu a fost vreo vreme în care El să nu fi existat. Așadar, El este Etern, fără de început și fără de sfârșit. El este Unicul Creator și Susținător a tot ceea ce există și nimeni și nimic nu coexistă împreuna cu El, și nici nu are parteneri. El ne spune că El nu este creat, și nici nu se aseamănă creației Sale, în nicio privinţă. El se numește pe Sine Însuşi cu diferite nume, trei dintre acestea fiind:

  • Cel dintâi – (Al-Awal)
  • Cel din urmă – (Al Akhir)
  • Cel Veșnic de care întreaga Sa creaţie are nevoie în vreme ce El nu are nevoie de nimic de la vreunul dintre aceştia (As-Samad)

El nu este o fiinţă umană şi nu are copiii şi nici urmași, El nu se identifica cu ceea ce El crează și nici nu este asemenea creației Sale.

El a existat dintotdeauna. Nu a fost creat niciodată şi nici nu se poate compara cu creaţia Sa, în nicio privinţă.

Profetul Muhammad (Pacea și binecuvântarea fie asupra sa) ne-a avertizat că diavolul îl ipiteste pe om și îi pune lui întrebări despre creație spunând: „Cine a creat această şi aceasta?” La care omul va continua să răspundă: „Allah”, până ce îl va întreba: „Cine L-a creat pe Allah?” Când se ajunge deja aici, Profetul ﷺ ne-a sfătuit să renunțăm la acest tip de gânduri, pentru că, cu siguranţă, Unicul Dumnezeu Adevărat nu poate fi altfel decât Veşnic și El nu se poate să fi fost creat.

Nobilul Coran ne spune:

“Allah! Nu există divinitate afară de El, Cel Viu, Veșnicul [Al-Hayyu Al-Qayyum]! Nici ațipirea, nici somnul nu-L cuprind! Ale Lui sunt cele din ceruri și de pre pământ! Cine este acela care ar putea mijloci la El fără de îngăduința Lui? El le știe pe cele din fața lor și pe cele din urmă lor. Si ei nu pricep nimic din știința Sa în afară de ceea ce El voiește. Tronul Lui se întinde peste ceruri și peste pământ și nu-I este grea păzirea lor. El este Preaînaltul, Măreţul [Al-Aliyy, Al’Azim]!” [Nobilul Coran, 2:255 – “Ayat Al-Kursy” – Versetul Tronului]

Aceast verset Îl descrie pe Dumnezeu într-o modalitate unică, El nefiind identificat cu creaţia Sa şi definit prin comparației cu aceasta, ci, mai degrabă, El apare ca fiind Absolut în toate Însuşirile și Atributele
Sale.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Fiecare om este un rob – Uite cum

Ești rob? Da! Fiecare om este un rob. Dar întrebarea este: față de cine sau de ce? Ești un…