Home Intrebari Allah Poate Dumnezeu să facă orice?

Poate Dumnezeu să facă orice?

Dumnezeu nu este limitat

Dumnezeu, Cel Atotputernic

De exemplu: „Ar putea Dumnezeu să facă o piatră atât de mare încât nimeni şi nimic să nu o poată mişca?” Dacă El ar fi făcut o piatră aşa de mare pe care nimic să nu o poată mişca, aceasta ar însemna că nici El nu ar putea-o mişca? Sau ar fi imposibil pentru El să facă ceva atât de mare încât nici El să nu îl poată mişca?”

Allah ne spune că El este capabil să facă orice doreşte. Ar trebui remarcat faptul că în Islam noi înţelegem că Allah nu va dori niciodată să facă ceva care îl va face să nu mai fie Allah.

Adică, El niciodată nu va muri deoarece aceasta Îl va face să nu mai fie „Veşnic Viu” (care este una dintre caracteristicile Sale menţionate în Nobilul Coran).

Prin urmare, El poate să facă o piatră (sau orice altceva) atât de mare şi de grea încât nimic din întreg Universul să nu o poată mişca. Cât despre faptul ca Allah să o poată mişca sau nu, Allah nu este parte din Univers şi El nu se aseamănă cu nimic din creaţia Sa. Prin urmare, Allah nu este niciodată supus la Legilor Creaţiei, deoarece El nu este parte a Creaţiei, ci, El este, în acelaşi timp, atât Creatorul, cât și Făcătorul de Legi. Oridecâteori hotărăște ceva El doară spune: „Fii!”, iar ceea ce El doreşte este!

Dumnezeu în Coran

Allah spune:

„[El este] Făcătorul desăvârşit al cerurilor şi al pământului şi dacă hotărăşte un lucru, El spune doar: „Fii” şi acesta este!” [Nobilul Coran, 2:117]

„Ea a zis: „Doamne, cum să am un copil fără să mă fi atins un bărbat?” I-a răspuns El: „Întocmai aşa!” Allah creează ceea ce voieşte El. Când El hotărăşte un lucru, El spune doar “Fii” şi el este de îndată!” [Nobilul Coran, 3:47]

„Înaintea lui Allah, Isus este asemenea lui Adam, pe care El l-a fãcut din lut şi apoi i-a zis lui „Fii” şi el a fost.” [Nobilul Coran, 3:59]

„Şi El este Cel care a fãcut cerurile şi pământul întru adevăr. Şi în Ziua când El zice „Fii”, [orice lucru] va fi. Cuvântul Său este Adevărul şi a Lui va fi împărăţia în ziua când se va sufla în trâmbiță. El este cunoscătorul celor nevăzute şi al celor văzute! Şi El este Înţeleptul [şi] Bine Ştiutorul [Al-Hakim, Al-Khabir]!” [Nobilul Coran, 6:73]

“Când Noi voim un lucru, singurul cuvânt pe care-l spunem este „Fii!” şi el este!” [Nobilul Coran, 16:40]

„Nu se cuvine ca Allah să-şi atribuie un fiu! Mărire Lui! Dacă El hotărăşte un lucru, atunci El zice „Fii!”, iar el este!” [Nobilul Coran, 19:35]

„Şi dacă voieşte El un lucru, porunca Lui este numai să zică „Fii” şi el este.” [Nobilul Coran, 38:82]

“El este Cel care dă viaţă şi dă moarte şi, dacă hotărăşte un lucru, El spune: „Fii” şi el este.” [Nobilul Coran, 40:68]

Crearea, după cum limpede se poate vedea din versetele de mai sus, nu este deloc un lucru dificil pentru Dumnezeu. El pur şi simplu porunceşte şi totul devine conform Voinţei Sale.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Fiecare om este un rob – Uite cum

Ești rob? Da! Fiecare om este un rob. Dar întrebarea este: față de cine sau de ce? Ești un…