Home Principale Profetul Muhammad Numele lui este Muhammad – pacea și binecuvântarea fie asupra sa

Numele lui este Muhammad – pacea și binecuvântarea fie asupra sa

Mohamed

Poți să fii creștin, protestant, catolic, evreu, ateu sau agnostic. Ori poți face parte din unul dintre diferitele culte religioase ale lumii de azi. Poți chiar să fii comunist sau să crezi în democrația populară ca lege pe pământ. Oricine ai fi, orice credință ideologică sau politică ai avea, orice obiceiuri sociale ai deţine, nu există nicio îndoială –

Trebuie să îl cunoști pe acest om – Muhammad ﷺ

El a fost de departe cel mai remarcabil om care a călcat vreodată pe acest pământ. El a propovăduit o religie, a înființat un stat, a pus bazele unei națiuni, a implementat un cod moral, a inițiat numeroase reforme sociale și politice. A stabilit o societate puternică și dinamică care a practicat și a pus în valoare învățăturile sale, a revoluționat complet gândirea și comportamentul întregii omeniri, pentru totdeauna.

Numele lui este Muhammad

S-a născut în Peninsulă Arabă în anul 570 (e. n.), a început misiunea de a propovădui religia Adevărului, Islamul (care cheamă la adorarea unui singur Dumnezeu), la vârsta de 40 de ani și a părăsit această lume la 63 de ani.

De-a lungul scurtei perioade a profeției sale, în numai de 23 de ani, el a preschimbat toată Peninsula Arabă de la pagânism și idolatrie, la supunerea faţă de Un Singur Dumnezeu, de la conflicte și războaie tribale, la solidaritate și coeziune naţională. Tot el i-a ajutat să treacă de la beție și dezmăț, la cumpătare și evlavie, de la anarhie, la un trai disciplinat, de la ruină deplină, la cele mai înalte standarde ale excelenței morale. Istoria umană nu mai cunoscuse niciodată până atunci o astfel de transformare completă a vreunui popor sau a vreunui loc, şi aceasta nu s-a produs nicăieri altundeva nici măcar până în zilele noastre. Şi toate aceste incredibile transformări s-au petrecut în puţin mai mult de două decenii.

Omenirea a cunoscut de-a lungul timpului diverse mari personalități, dar acestea întotdeauna au excelat numai în unul sau două domenii specifice, precum doctrina religioasă sau conduita militară. Cu vremea însă, viața și învățăturile marilor personalități ale lumii s-au învăluit în ceața timpului. Astăzi exista numeroase speculații şi incertitudini cu privire la data și locul nașterii lor, modul și stilul lor de viață, natura și amănuntele învățăturilor lor, gradul și măsura succesului sau a eșecului lor, astfel încât este imposibil ca omenirea să reconstruiască în mod precis viața și învăţăturile acestor oameni pentru a putea trage foloase din acestea.

Nu acesta este şi cazul personalități aduse aici în discuţie. Muhammad ﷺ a realizat atât de mult în domenii atât de diferite ale gândirii și comportamentului uman aprinzând cea mai învăpăiata flacără a istoriei umane. Fiecare detaliu al vieții sale private și fiecare discurs public au fost înscrise cu precizie și conservate cu grijă până în ziua de azi. Autenticitatea acestor arhive conservate este confirmată nu doar de urmașii credincioși, ci și de criticii părtinitori.

Muhammad ﷺ a fost un lider religios, un revoluționar social, un ghid moral, un colos din punct de vedere administrativ, un prieten fidel, un companion minunat, un soț devotat, un tată iubitor – toate într-unul. Nici un alt om în întreaga istorie a omenirii nu l-a întrecut şi nici măcar egalat în niciunul dintre aceste diferite aspecte ale vieții sale. Numai altruistei personalităţii a lui Muhammad ﷺ i-a fost dat să obțină o astfel de perfecțiune incredibilă.

Muhammad ﷺ a fost un om obişnuit, nici mai mult, şi nici mai puţin. Însă el a avut o misiune nobilă, şi anume aceea de a uni omenirea în adorarea UNUI SINGUR şi UNIC DUMNEZEU și de a îi învața pe oameni calea spre un trai cinstit și integru, urmând poruncile lui Dumnezeu. El s-a descris întotdeauna că fiind “un supus și un mesager al lui Dumnezeu” și a confirmat aceasta prin fiecare acțiune a sa.

Astăzi, după mai bine de paisprezece secole, viața și învățăturile lui Muhammad ﷺ au supraviețuit fără cea mai mică pierdere, denaturare sau adăugare. Ele oferă aceeași speranță nemuritoare de lecuire a multora dintre probleme omenirii, întocmai ca şi atunci când el trăia încă. Aceasta nu este o afirmaţie făcută numai de cei care urmează religia lui Muhammad ﷺ, ci o concluzie inevitabilă impusă de istorie şi o critică imparțială.

Şi acum TU, ca om înzestrat cu gândire și rațiune, opreşte-te măcar pentru o clipă și întreabă-te: “Oare aceste afirmații care sună atât de extraordinar și revoluționar să fie într-adevăr reale?” Şi presupunând că sunt cu adevărat reale, și tu nu l-ai cunoscut încă pe acest om, Muhammad ﷺ, sau nici măcar nu ai auzit de el, nu crezi că este timpul să răspunzi la această provocare extraordinară și să faci un efort pentru a îl cunoaște?

Aceasta nu te va costa nimic, însă ar putea constitui începutul unui capitol complet nou în viața ta.

Te invit sa îl descoperi pe acest om minunat, Muhammad ﷺ, un om fără egal pe acest pământ.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Fiecare om este un rob – Uite cum

Ești rob? Da! Fiecare om este un rob. Dar întrebarea este: față de cine sau de ce? Ești un…