Home Intrebari Oare se roagă musulmanii la cutia neagră (Kaaba) din deșert ?

Oare se roagă musulmanii la cutia neagră (Kaaba) din deșert ?

Oare se roagă musulmanii la cutia neagră (Kaaba) din deșert

Hajj – venerare păgână a unei pietre negre sau a zeului lunii ?

“Minciuni împotriva islamului”

De ce musulmanii se roagă la Kaaba, o cutie neagră în deșertul din Mecca!
De ce sărută o piatră neagră atârnată de cutia neagră!

Musulmanii îl adoră numai pe Dumnezeu cel Unic, fără alte zeități alături de El. Este același Dumnezeu al lui Avraam din Biblie, în aceiași termeni menționați în Cartea Exodului și Deuteronomului în cele 10 porunci; „Să nu ai alți dumnezei în afară de Mine”.

Piatra Neagră este montată pe Kaaba – o clădire în forma de cub, în sanctuarul de la Mecca

Haideți să examinăm îndeaproape această structură pătrată, Kaaba (Casa Sfântă) din Mecca, din Arabia, în al cărei colț estic se află Piatra Neagră, aflată la înălțimea pieptului fata de sol. Fiecare pelerin sosit în Mecca ar dori să o sărute din momentul în care ajunge acolo. Această acțiune marchează începutul actului de adorare numit “Tawaf”.

Cuvântul „Tawaf” este un substantiv arab, la modul infinitiv ce înseamnă să încercuiești, a merge împrejurul sau a te mișca în jurul a ceva. Un pelerin trebuie să încercuiască Kaaba de 7 ori, pentru a finaliza Tawaf. Fiecare dintre cele 7 runde încep prin a săruta, dacă este posibil, sau pur și simplu a arăta cu degetul spre Piatra Neagră. Astfel, Piatra Neagră servește la marcarea fiecărei runde de încercuire. Tawaf este una dintre părțile integrate ale Pelerinajului (Hajj) dar poate de asemenea să fie îndeplinit ca un act separat de adorare oricând. Astfel, găsim Kaaba fiind înconjurată de oameni, zi și noapte.

Importanța reală a Tawaf-ului (a înconjura Kaaba)

Înconjurarea sau mersul în jurul Kaabei (cunoscută și sub numele de Casa Sfântă) și sărutarea pietrei sunt considerate, de fapt, aspecte exterioare ale Tawaf-ului, deosebite de semnificația sa interioară. Acestea sunt asemănătoare ca pozițiile de a sta în picioare, a se înclina, prostrarea și statul în șezut, observate în rugăciunile zilnice ale musulmanilor. Cu toate acestea, pozițiile din rugăciune, precum și înconjurarea Kaabei, împreună cu sărutul Pietrei Negre formează învelișul exterior al bobului, care protejează sămânța. Sămânța Tawaf-ului se află în semnificațiile înalte ale recitării și rugăciunilor pelerinului, în emoțiile care îi stârnesc sufletul ce se înalță în inima sa – cum ar fi dragostea lui pentru Allah, adorarea Sa și speranțele înalte în El.

Să examinăm de exemplu, cuvintele despre Uncitatea lui Dumnezeu, pe care pelerinul le rostește pe tot parcursul Hajj-ului și mai ales în timpul înconjurării Kaabei.

Labbaik Allah humma labbaik Labbaik la șarika laka labbaik Innal hamda Uan-ni’mata Laka ual-mulk Laa șarika lak.

O, Domnul meu, aici sunt în slujba Ta, aici sunt. Nu exista niciun egal alături Tine. Aici sunt. Cu adevărat toată lauda și toate proviziile sunt ale Tale, la fel și Stăpânirea și Suveranitatea. Tu nu ai pe nimeni egal.

Tawaf se face numai de dragul lui Dumnezeu cel Suprem al Universului (Allah), și nicio dată în numele altui zeu, și nici pentru Piatra Neagră, așa cum susțin unii. Actul de adorare al Tawaf-ului constă în supunere față de promisiunia pe care un pelerin o are de la Dumnezeu. El face asta ca un adevărat credincios în Dumnezeul Unic al lui Avraam și Adam și Moise și Isus și Muhammad, pacea să fie asupra lor. Adorarea în Islam poate fi doar pentru Allah și nimeni altcineva. Actul de a săruta piatra sau a arăta cu degetul spre ea în timp ce se ocolește Kaaba nu este altceva decât urmarea tradiției Profetului, care a explicat că nu este Piatra sau Luna sau orice altceva vreun lucru ce trebuie adorat, ci mai degrabă toată adorarea, devotamentul și recunoștința trebuie să fie îndreptate doar către Dumnezeu cel Atotputernic (Allah).

Poate o piatră să fie Dumnezeu?

Luați în considerare acest lucru, atunci când profetul Muhammad ﷺ a câștigat în sfârșit accesul la locurile sale natale, după ce a fost forțat să emigreze timp de un deceniu, primul și singurul lucru ce l-a făcut a fost să înlăture și să distrugă cei 360 idoli și statui ce dominaseră imprejurimile timp de secole. După distrugerea acestor falși „zei” profetul ﷺ și companionii săi s-au asigurat să transmită următoarelor generații de după ei obligația adorării exclusive doar față de Singurul Dumnezeu Adevărat, care nu poate fi cuprins în vreo cutie sau piatră, sau în orice alt lucru din Univers. Acest lucru este similar cu ceea ce încă mai găsim astăzi in Biblie atât a evreilor cât și a creștinilor, când regele Solomon și-a dedicat templul lui Dumnezeu, spunând „Dacă cerul şi cerurile cerurilor nu Te încap, cu cât mai puţin Te va încăpea templul acesta pe care Ţi l-am zidit eu?”. Nu există nicio imagine gravată în faţia căreia pelerinii să se plece sau să se roage în Kaaba, sau în Haram (întreg sanctuarul) și nicăieri pe acest pământ.

Musulmanii se roaga numai lui Dumnezeu cel Unic. Adorarea față de orice alt lucru sau persoană în afară de Allah reprezintă cea mai cruntă și hulitoare crimă in Islam. În lumina celor declarate în Coran, a adora orice în locul lui Dumnezeu cel Atotputernic, sau aducerea de parteneri în adorare prin a oferi rugăci prin orice lucru precum o stâncă, un băț, o piatră, un os sau altceva din Univers ar fi ultimul lucru pe care un monoteist (musulman) și l-ar putea imagina. O piatră nu are nicio putere să facă nimănui vreun bine sau rău, și nimic în afară de Allah, Zeitatea Unică a omenirii nu are această putere.

Acesta este un lucru prețuit fie în cunoștință de cauză, în mod ignorat sau figurativ – de către cei care se rezumă la la adorarea unei pietre, în schimbul adorării lui Dumnezeu, o credință și o practică atât păcătoasă cât și lipsită de sens. Acesta este motivul pentru care Piatra Neagră devine un mister pentru astfel de oameni și drept urmare unii din ignoranță spun minciuni fățișe declarând că Muhammad ﷺ a distrus toți idolii în islam exceptând unul – Kaaba, sau Piatra Neagră.

Atunci Umar, cel de-al doilea calif, a îndepartat orice îndoială din mintea lor. Umar i-a lămurit pe toți despre Piatra Neagră când, în timp ce inconjura Kaaba, s-a apropiat de colțul unde este Piatra Neagră, s-a aplecat spre ea și a spus:

„Fără îndoială, știu că nu ești altceva decât o piatră și nu poți rănii și nici aduce beneficii nimănui. Dacă nu l-aș fi văzut pe profetul Muhammad ﷺ sărutându-te, nu te-aș săruta.” [Sahih Al Bukhari].

Adevărata poveste a Pietrei Negre de la Kaaba

Cu mai bine de cinci mii de ani în urmă, tatăl Profeților, Profetul Avraam (pacea fie asupra sa), a clădit actuala structură a Kaabei, dupa însăși porunca lui Allah. A cladit-o împreună cu tânărul său fiu, Ismail (pacea fie asupra sa), strămoșul arabilor. Iată cum este descrisă în Coran construirea ei:

„Și când Avraam și Ismail au ridicat temeliile Casei, [au zis ei]: «Doamne, primește-o de la noi! Tu ești Cel care Aude Totul [și] Atoateștiutor [As-Sami’, Al-’Alim]!»” [Nobilul Coran 2:127]

Tatăl și fiul, credincioși adevărați în Unicul Dumnezeu, și supunându-i-se Lui în conformitate cu porunca Lui (musulmani), au ridicat temelia cu inimile tremurânde, căci musulmanii sunt cei mai devotați slujitori a lui Allah, temători de nemulțumirea Lui. În timp ce construiau Kaaba, prin urmare, amândoi s-au temut ca poate Allah nu va accepta umilul lor efort, lucru ce i-a determinat să rostească această rugăciune a lor. Cât de emoționantă este o asemenea fidelitate, cât de mișcătoare este o asemenea smerenie față de Allah cel Măreț! Aceasta este esența monoteismului, modelul ideal pentru credință și acte de adorare, mari și mici, pe care fiecare musulman îl are de urmat. Când construcția a atins o anumită înalțime, Avraam, i-a ordonat fiului său să aleagă o piatră ca să marcheze punctul colțului principal. Chiar când flăcăul prinse a căuta, îngerul Gavriil (Jibril în islam) a apărut cu Piatra Neagră din Rai. Profetul Muhammad ﷺ a spus:

„Piatra Neagră este coborâtă din ceruri, pe când era mai albă decât laptele, dar păcatele oamenilor au înnegrit-o.”

Avraam a luat Piatra Neagră și a montat-o, și acolo stă până in ziua de astăzi. Este o piatră cerească, nu una pământească. A fost selectată de Allah pentru Casa Sa Sfântă (Kaaba).

Și clădirea astfel terminată, Avraam și Ismail au continuat, rugându-se la Allah, în următorul vers:

„Doamne, fă-ne pe noi supuși [musulmani] ție și fă dintre urmașii noștri o comunitate musulmană [supusă ție]! și aratã-ne nouă rânduielile noastre și ne iartă pre noi, căci Tu ești Iertător, Îndurător [At-Tawwab, Ar-Rahim]” [Nobilul Coran 2:128]

Prin urmare, Allah, i-a învățat prin revelație, ritualurile pelerinajului, ce includ Tawaf-ul.

Istoria lasă să iasă la iveală un aspect neobișnuit

Presupunând că Piatra Neagră lipsește dintr-un motiv sau altul, face acest lucru ca Tawaf-ul si Pelerinajul sa fie invalide și nule într-o astfel de situație? Răspunsul este: nu, absolut. Acest lucru s-a întâmplat deja în istoria Islamului. Într-un astfel de eveniment șari’a (legea) susține că pelerinul va face Tawaf-ul fără Piatra Neagră. În locul Pietrei Negre, pelerinul, va atinge locul ei din colțul Kaabei, sau va arăta cu degetul către locul ei și își va continua Tawaf-ul. Astfel absența totală a Pietrei în sine nu va face nicio diferență în validitatea Tawaf-ului și a Pelerinajului.

Oare sărutul înseamnă adorare?

A săruta o piatra nu este deloc un act de adorare. Sărutarea Pietrei Negre nu poate fi răstalmacita drept un act de adorare a idolilor, căci ea nu este o imagine, la fel cum simpla sărutare nu reprezintă un act de adorare prin simpla imaginație. Oricine ar putea să susțină că musulmanii se închină unui anumit „idol”. Dar rămâne un fapt dat aceea că ei nu se roagă la nimic cu excepția lui Dumnezeu, Unicul. Idolul și adorarea fata de acesta pur și simplu nu există. Biblia este sărutată în instanțele de judecată, asta înseamnă că este venerată? Mai mult decât atât, părinții își sărută drăgăstos copii, fără nicio urmă a vreunui act de adorare pentru ei.

Invitație la Islam

Aceasta este moștenirea lăsată în urmă de Profetul Avraam pentru ca toată suflarea ce va urma după el să o accepte și să o urmeze, și niciun popor din nicio țară sau națiune nu face excepție. Deci, în loc să considere datoria Hajj-ului (pelerinajul) ca pe un ritual păgân, de ce să nu se gândească omenirea la propria sa idolatrie veche deja de secole, și de ce să nu accepte și să nu urmeze religia părintelui nostru Avraam? A sosit vremea ca acești oameni să declare din propria lor voință:

„Nu există nicio divinitate demnă de a fi adorată în afară de Dumnezeu cel Atotputernic!”

Și ne rugăm la Dumnezeu cel Atotputernic să-i călăuzească și să-i lase să împlinească Hajj-ul (pelerinajul) la Casa lui Dumnezeu de la Mecca! Și să ofere regulat rugaciunile lor, cu fața spre aceeași Casă! Amin.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Fiecare om este un rob – Uite cum

Ești rob? Da! Fiecare om este un rob. Dar întrebarea este: față de cine sau de ce? Ești un…