Home Intrebari Casatoria Bărbații se pot căsători cu 4 – de ce nu şi femeile?

Bărbații se pot căsători cu 4 – de ce nu şi femeile?

soti-si-sotii-in-islam

Dacă Islamul permite bărbaților să aibă patru soții, de ce nu se poate ca şi o femeie să aibă patru soți?


Despre soți şi soții în Islam şi, mai ales despre numarul lor, s-au vorbit multe. Si lumea se tot întreabă dacă – bărbații se pot căsători cu 4 – de ce nu şi femeile? Sa vedem însă ce spune Islamul însuşi despre acest subiect.

Toată Laudă se cuvine numai lui Allah şi salutări și binecuvântări fie trimise asupra Trimisului Sau și Allah este Cel care deține toată cunoașterea.

Drepturi și Limite

În primul rând, este foarte important de reținut faptul că Islamul a venit să stabilească două principii foarte importante pentru ființa umană, şi anume drepturile și limitele acesteia.

Toţi oamenii și tot ceea ce există au anumite drepturi acordate de către Creatorul și Susținătorul Universului (Allah). În același timp, fiecare creație are limitările sale stabilite tot de către Allah.

Primul Drept – Allah are dreptul de a fi adorat fără a-I atribui parteneri în adorare, dintre cei pe care El i-a creat. Adorarea trebuie direcționată numai către El, Unicul.

Al doilea Drept – Dreptul Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) de a urma întocmai învățăturile și poruncile sale.

Al treilea Drept – Dreptul părinților de a fi respectați și îngrijiți, cu o atenţie deosebită acordată mamei.

Al patrulea Drept – Soțiile și soții au drepturi clare şi precise unul asupra celuilalt.

Circumstanţele de acum 1400 de ani

Să facem câteva cercetări de bază. Începem prin analizarea condiție de bază a femeii în diferite societăți în urmă cu 1400 de ani, atunci când Allah i-a revelat Coranul Profetului Muhammad ﷺ.

Arabii Păgâni – Își îngropau fetele de vii

La acea vreme bărbații arabi păgâni obișnuiau să-și îngroape în nisip de vii fetele nou-născute, din cauza rușinii de a avea ceva atât de josnic și dezgustător cum ar fi o fiică, în locul unui fiu. Femeile erau tratate deplorabil și cu un dispreț total.

Bărbații se puteau căsători de câte ori voiau și deseori stăpâneau femeile (chiar în pofida voinţei lor) asemenea cirezilor de vite și oi. Nu existau legi care să protejeze femeile și ele nu aveau niciun drept.

Creștinii – Dezbăteau încă dacă femeile au suflet sau nu

Creștinii de la acea vreme se întâlneau la consilii pentru a determina dacă femeia are sau nu suflet. Biserica a acuzat-o pe „Eva”, mama tuturor oamenilor, după Adam (Pace fie asupra sa), pentru „păcatul originar” și a condamnat-o, atât pe ea, cât şi pe urmaşii săi, pentru ceea ce a făcut.

Preoțiilor – consideraţi cei mai buni dintre bărbați – le-a fost interzisă căsătoria

Preoții, episcopii, cardinalii, și chiar și Papa sunt consideraţi cei mai buni dintre bărbații catolici din cadrul bisiericii. Cu toate acestea, biserica încă le refuză clericilor șansa de a se căsători și a întemeia o familie. Această situație nefirească a avut consecințe foarte grave asupra societății din întreaga lume.

Călugărițele – considerate cele mai bune femei – Fără familie – Fără copiii

Călugărițele sunt considerate cele mai bune dintre femei. Ele se acoperă în ținuta corespunzătoare, asemănător femeilor musulmane. Cu toate acestea, toată viața le este interzis să se căsătorească sau să aibă copii. Această condiție nefirească a cauzat un număr mare de practici de nedorit și chiar dezgustătoare în cadrul bisericii.

Dacă doar oamenii răi pot avea copii – Cum va fi viitorul?

Trebuie să ne adresăm această întrebare: „Dacă cei mai buni dintre bărbați și femei nu pot să se căsătorească și să conceapă copiii – acest lucru înseamnă că doar cei răi au dreptul să se reproducă și să populeze lumea?!” Și oare ce va aduce acest lucru zilei de mâine?

Evreii – acuză femeile și le blesteamă

Evreii au condamnat femeile pentru „păcatul originar”, acest motiv inducând tratarea cu dispreț a acestora. Ciclul menstrual lunar a fost considerat în Vechiul Testament din Bibliei ca „un blestem de la Dumnezeu” asupra femeii pentru greșeala sa. Durerile ei în timpul procreării unui copil erau, de asemenea, „o pedeapsă de la Dumnezeu” deoarece ea a fost cauza căderii bărbatului din Rai.

Islamul – Nu dă vina pe femeie pentru niciun rău

Islamul nu dă vina pe Eva pentru păcatul lui Adam. Fiecare dintre ei și-a recunoscut propria greșeală, s-au căit la Allah, și-au cerut iertare, iar Allah i-a iertat.

Înainte de a continua, vă recomand să citiți Sura An-Nisa, Capitolul 4 din Nobilul Coran pentru a înțelege mai bine ce se spune de fapt cu privire la femei, bărbați și căsătorie.

Citiți în Nobilul Coran

Haideţi să analizăm următoarele versete. Credeți că Allah știe ceea ce El a creat și că El a revelat „religia perfectă”? Cunoașteți contextul de la vremea respectivă și că ordinul a venit pentru a restricționa numărul de soții (numai la 4, nu fără măsură, aşa cum era practicat)?

Acum, citiți cu atenție următorul verset care se referă la posibilitatea de a avea mai mult decât o soție.

„Iar dacă vă temeți că veți fi nedrepți cu orfanii, luați de soții pe acelea care vă plac dintre femei – două, trei sau patru, dar dacă vă temeți că nu veți fi drepți [cu ele], atunci [luați] una singură sau ce se află în stăpânirea mâinilor voastre drepte. Aceasta [este situația care] vă dă cea mai mică putință de a purcede nedrept.” [Nobilul Coran, 4:3]

Gândiţi-vă! Ce spune acest verset? Și ce înțelegeți din el?

Apoi citiți versetul care interzice bărbaților căsătoria cu femeile deja căsătorite:

„[Asemenea, vă este oprit să luați în căsătorie] femeile căsătorite, afară de acelea care se află sub stăpânirea dreptei voastre. Aceasta este porunca lui Allah pentru voi! Și vă este îngăduit în afară de acestea, să căutați [de soții], după averile voastre, prin căsătorie, fără să preacurviți. Iar acelora cu care vă bucurați, [căsătorindu-vă cu ele], dați-le zestrea lor, ca o datorie. Și nu este nici un păcat pentru voi, dacă ați încheiat un legământ între voi, după stabilirea zestrei, căci Allah este Atoateștiutor, Înțelept [‘Alim, Hakim].” [Nobilul Coran, 4:24]

Acum citiți versetul despre rolul bărbaților și al femeilor:

„Bărbații sunt proteguitori ai muierilor, datorită calităților deosebite cu care i-a dăruit Allah și datorită cheltuielilor pe care le fac din bunurile lor. Iar cele evlavioase [dintre femei] sunt ascultătoare și păzitoare [ale celor care trebuie păzite] în absența [soților lor], pe care și Allah le păzește.” [Nobilul Coran, 4:34]

Bărbatul susține și protejează femeia

Este acum clar pentru dumneavoastră că rolul bărbatului este acela de a susține, proteja, asigura cele necesare traiului și îngriji întreaga familie?

Femeia dă naștere și îi educă pe copiii

O femeie trebuie să își asume rolul de a purta un copil (adică a rămâne însărcinată), de a-l naște, de a-l hrăni și a-l crește şi educa pentru a deveni un adevărat supus al lui Allah.

Ei nu sunt egali – dar sunt tratați în mod echitabil

Bărbații și femeile nu sunt identici și nici „egali” așa cum ne-ar face să credem unii oameni. Tot ceea ce se afla de-o parte a semnului „egal” trebuie să fie exact la fel cu ceea ce se află şi în cealaltă parte, fără a fi între ei vreo diferență de natură sau de valoare; diferența putând fi doar în exprimare. Cum putem atunci să spunem că un bărbat care nu este capabil să dea naștere și apoi să alăpteze un copil, poate fi egal cu o femeie care face toate aceste lucruri?!

Ei sunt egali în Credinţă și în Fapte

Deşi ei sunt egali din punctul de vedere al credinței lor și al faptele lor bune, cu toate acestea, ei nu sunt identici. Fiecare dintre ei trebuie să-și îndeplinească rolul lui ca om.

Drepturile Copiilor Protejate

Islamul pune foarte mare accent pe respectarea drepturilor. Copiii au, de asemenea, drepturile lor specifice în Islam. Atunci când un bărbat moare, averea lui este lăsată familiei. Cum ar putea ști oare judecătoria cum să împartă averea unui bărbat dacă el ar fi fost unul dintre mai mulții soți ai unei femei? Cum ar ști un copil cine este tatăl său? Nicio societate nu a susținut vreodată conceptul de căsătorie a femeii cu doi sau mai mulți bărbați în același timp.

Dreptul Femeilor – Cel mai bun tratament

Aproape fiecare societate care a existat vreodată a susținut idea ca un bărbat să se poată căsătorii cu mai mult de o femeie. Însă aceste societăți nu au limitat numărul soțiilor și nici nu au furnizat reguli privind protecția și întreținerea pe care Islamul pune accent în mod individual. Islamul a venit pentru a stabili lucrurile cu dreptate. Femeilor li s-au acordat drepturi, iar bărbaților li s-a poruncit să acorde femeilor lor cel mai bun tratament.

Limita numărului de soţii

Atunci când versetul a fost revelat, companionii Profetului ﷺ nu s-au grăbit să se căsătorească pentru a avea patru soții. Unii dintre ei aveau mai mult decât atât și au fost nevoiți să divorțeze și să rămână doar cu 4 soții. Acest ordin nu a venit pentru a impune oamenilor căsătoria cu 4 soții. A fost un ordin care impunea limite. Și prima limitare a fost: nu mai mult de 4 soţii.

Limita comportamentului și întrețineri egale

A doua limită a fost impunerea unui tratament egal față de toate soțiile. Cum ar putea astfel un bărbat să aibă mai mult de o soție, decât fiind apt pentru aceasta din punct de vedere financiar şi fizic? Limitarea este afirmată foarte clar:

„dacă vă temeți că nu veți fi drepți [cu ele], atunci [luați] una singură…” [Nobilul Coran 4:3]

Musulmanii de azi – Majoritatea monogami

În majoritatea căminelor musulmane, astăzi, pe întreg pământul, un barbat se căsătoreşte, de obicei, o singură dată cu o singură femeie, şi el rămane căsătorit cu aceasta până la sfarşitul unuia dintre ei. Cercetați acest fenomen şi lăsăți realitatea să vorbească!

Dreptul femeii de a-și alege după plac viitorul soţ – Chiar dacă acesta este deja căsătorit

Un aspect adesea ignorat de societatea modernă este acest drept acordat doar femeii, nu și bărbatului. Bărbatul este limitat să aleagă pentru căsătorie dintre femeile care nu sunt deja căsătorite. Bineînțeles, acest lucru aduce drepturi copiilor și le acordă moștenirea de la tată. Islamul însă permite femeii să se căsătorească cu un bărbat deja căsătorit pentru a o proteja într-o societate în care, în mod natural, numărul femeilor este mai mare decât cel al bărbaților. În plus, femeii îi este oferită astfel o gamă largă de bărbați din care să aleagă. De fapt, ea are dreptul să aleagă orice bărbat din comunitate atâta timp cât el nu are deja 4 soții. Ea are de asemenea posibilitatea de a observa cum este tratată cealaltă soție și să se angajeze într-o căsătorie în care știe la ce să se aștepte de la soțul ei. La urma urmei, ea trebuie să fie tratată la fel ca și prima soție.

Femeile în nevoie de soți – Allah ne-a oferit Răspunsul

Profetul ﷺ a prezis că în zilele dinspre Sfârşitul Lumii numărul femeilor îl va depăși pe cel al bărbaților. Astăzi observăm că acest lucru se întâmpla în toată lumea. Allah ne-a oferit deja soluția. La urma urmei, El este Cel la Care se afla rezolvarea tuturor problemelor, iar El a avut ştiinţă asupra faptului că, de asemenea, în zilele noastre multe femei se vor converti la Islam. El a știut că mulți dintre bărbații musulmani vor fi uciși sau vor deceda prea devreme, exact cum se întâmplă în ziua de azi. Toate aceste femei au nevoie de soți, iar Allah ne-a dat soluții pentru toate problemele vieții.

Dreptul femeilor de a vota – Acum 1400 de ani

Putem adăuga faptul că Islamul a acordat femeilor o respectabilă poziție socială de mai bine de 1400 de ani. Islamul le-a dat femeilor dreptul să se exprime și să voteze asemenea oricărui cetăţean cu drepturi depline. Femeile americane au fost nevoite să protesteze în stradă pentru cauza „Votul Femeilor” și nu li s-a acordat dreptul de vot decât în urmă cu 90 de ani.

Femeile își păstrează Identitatea și Numele lor

În plus, Islamul a protejat dreptul femeilor de a-și păstra identitatea, ele nefiind considerate proprietatea bărbatului. În acest fel, ele nu mai erau forțate să își schimbe numele de familie cu cel al soțului lor. Această practică a femeilor musulmane se păstrează până în prezent ca și acum 1400 de ani.

Femeile își păstrează proprietatea și câștigurile proprii – Bărbații trebuie să le împartă

Cu toate acestea, societatea vestică este îngrijorată de felul în care Islamul cere ca un cuplu să se căsătorească. Bărbatul este cel care trebuie să muncească în locul femeii, iar aceasta are dreptul de a deține şi a îşi menţine proprietatea sa, fără a fi obligată să contribuie la cheltuielile cu casa sau cu copilul. Dreptul unui copil este acela de a fi crescut de mama sa, şi nu de a fi îngriit de bonă sau a fi trimis la un centru de zi (cămin/grădiniță) de la o vârstă foarte foarte fragedă. Tatăl este responsabil pentru întreținerea copiilor. Divorțul este urât şi nedorit iar căsătoria este considerată sfântă.

Occidentul nu poate tolera Bărbatul și Femeia – În Căsătorie

Este ciudat, nu-i așa, ca societăţile occidentale să nu aibă nicio problemă cu privire la relațiile intime în afara căsătoriei, homosexualitate, căsătoria persoanelor de același sex, relații sexuale libere, copiii fără tată și divorțuri care au devenit mai răspândite decât varicela și rujeola. Cu toate acestea, căsătoria nu este acceptată între un bărbat și o femeie, dacă nu este conform termenilor lor.

Ce ar trebui reevaluat?

Comparați și constataţi voi înşivă care dintre cele două modalităţi de organizare a vieţii de cuplu ar avea nevoie să fie regândita?

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Fiecare om este un rob – Uite cum

Ești rob? Da! Fiecare om este un rob. Dar întrebarea este: față de cine sau de ce? Ești un…