Home Principale Coran Coranul – Sursa călăuzirii

Coranul – Sursa călăuzirii

Coranul

Manifestarea finală a harului lui Dumnezeu pentru om, înțelepciunea supremă și frumusețea fără seamăn a expresiei: pe scurt cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cereți oricărui musulman să îl descrie, cel mai probabil ar face-o în cuvinte similare.

Coranul este Cuvântul lui Allah, inimitabil și de necontestat. A fost revelat de către Allah Atotputernicul, profetului Muhammad (pacea și binecuvântarea fie asupra sa). Profetul ﷺ nu a avut nici un rol în crearea Coranului, ci el ﷺ era doar un receptor uman, repetând ceea ce a dictat Creatorul Divin:

„Nu rostește nimic după pofta lui! ~ El [Coranul] nu este decât o revelație trimisă.” [Nobilul Coran 53:3-4]

Coranul a fost revelat în limba arabă profetului Muhammad ﷺ, pe o perioadă de 23 de ani. Este compus într-un stil atât de unic, încât nu poate fi considerat nici poezie, nici proză, ci un amestec al acestora. Coranul este inimitabil; el nu poate fi imitat sau copiat, iar Allah Atotputernicul provoacă omenirea să încerce să scrie ceva asemănător dacă crede că poate:

„Sau spun ei: «L-a născocit [Muhammad]!». Spune: «Aduceți voi o sură asemănătoare lui și chemați pe cine puteți, afară de Allah, dacă voi sunteți întru adevăr!»” [Nobilul Coran 10:38]

Limbajul Coranului este într-adevăr sublim, recitarea sa este impresionantă, a remarcat un savant nemusulman, asemănându–se cadenței bătăilor inimii mele.

Datorită stilului său unic, Coranul nu este numai ușor de citit, ci și ușor de reținut. Acest ultim aspect a jucat un rol important nu numai în conservarea Coranului, ci și în viața spirituală a musulmanilor. Allah Însuși declară:

„Noi am fãcut Coranul ușor, pentru îndemnare, dar oare se află cine să ia aminte?” [Nobilul Coran 54:17]

Una dintre cele mai importante caracteristici ale Coranului este aceea că el rămâne astăzi singura carte sfântă care niciodată nu a suferit nicio schimbare; a rămas la fel, fără să fie câtuși de puțin alterată.

Sir William Muir a remarcat: „Probabil că nu există în lume nicio altă carte care să fi rămas (paisprezece) secole cu un text atât de pur.”

Coranul a fost consemnat în timpul vieții și sub supravegherea Profetului ﷺ, care el însuși era neștiutor de carte, și a fost canonizat la scurt timp după moartea sa, printr-o metodă riguroasă care a examinat atât tradițiile scrise cât și cele orale. Așadar, autenticitatea sa este neîntreruptă, iar păstrarea sa este văzută ca împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu:

„Într-adevăr, Noi am pogorât Coranul și Noi îi vom fi păzitori!” [Nobilul Coran 15:9]

Coranul este o carte care oferă ființei umane hrana spirituală și intelectuală pe care o caută. Temele sale majore includ unicitatea lui Dumnezeu, scopul existenței umane, credința în Dumnezeu și luarea aminte, Viața de Apoi și semnificația ei.

Coranul pune de asemenea un accent puternic pe rațiune și înțelegere. În aceste sfere ale înțelegerii umane, Coranul depășește satisfacerea intelectului uman; acesta face ca omul să reflecte asupra implicațiilor. Există provocări și profeții coranice.

Unul dintre cele mai interesante lucruri din ultimii ani a fost descoperirea faptului că din cantitatea semnificativă de informații științifice din Coran, inclusiv Big Bang-ul, date embriologice și alte informații referitoare la biologia, astronomia, etc., nu există nicio singură declarație care să nu fi fost confirmată de descoperirile moderne.

Pe scurt, Coranul se adresează și corespunde atât inimii, cât sufletului și minții.

Posibil ca cea mai bună descriere a Coranului să fi fost dată de Ali, vărul Profetului Muhammad ﷺ, când l-a prezentat ca fiind:

„Cartea lui Dumnezeu. În ea este consemnat ceea ce a fost înaintea voastră, judecata a ceea ce este printre voi și profețiile despre ceea ce va veni după voi. Este decisivă, nu oferă loc pentru nestatornicie. Oricine este tiran și ignoră Coranul va fi distrus de Dumnezeu. Oricine va căuta îndrumare la altcineva în afară de el va fi înșelat. Coranul este legământul inimaginabil a legăturii cu Dumnezeu, este amintirea plină de înțelepciune și calea cea dreaptă. Coranul nu poate fi schimbat de limba omului și nici nu poate fi deviat de capricii. Nu devine plictisitor la studiul repetat; învățații vor dori întotdeauna mai mult din el. Minunile Coranului nu se termină niciodată. Oricine rostește ceva din el va spune adevărul, oricine va judeca după el va fi drept și oricine îl va urma va fi îndrumat pe calea dreaptă.” [At-Tirmidhi]

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Fiecare om este un rob – Uite cum

Ești rob? Da! Fiecare om este un rob. Dar întrebarea este: față de cine sau de ce? Ești un…