Home Intrebari Despre islam De ce există mai multe religii?

De ce există mai multe religii?

religii

Dacă există numai un singur Dumnezeu, atunci de ce sunt așa de multe religii?


Toate religiile și-au avut originea la Allah [Unicul Dumnezeu], după care oamenii au început să adauge sau să înlăture din învățături, astfel încât unii să dețină controlul asupra altora.

“[…] Aceia care nu cred sunt astăzi deznădăjduiți [că ar mai putea] să vă îndepărteze de la religia voastră. Deci, nu vă mai temeți de ei, ci temeți-vă de Mine! În ziua aceasta, am desăvârșit religia voastră și am împlinit harul Meu asupra voastră și am încuviințat Islamul ca religie pentru voi! […]” [Nobilul Coran 5:3]

Allah nu forțează pe nimeni să I se supună. El a așezat în fața lor o cale clară și apoi le-a făcut cunoscute omenirii cele două destinații finale (Raiul și Iadul). Fiecare este întotdeauna liber să facă propria alegere.

“Nu este silire la credință! Răzvedită este deosebirea dintre calea cea dreaptă și rătăcire, iar acela care se leapădă de Taghut (idoli și false divinități) și crede în Allah, acela s-a prins de cea mai trainică toartă [Islamul], care nu se sparge niciodată (legătura cea mai trainică). Și Allah este Cel care Aude totul, Atoateștiutor [Sami’, ‘Alim]. Allah este ocrotitorul celor care cred; El îi scoate din întunecimi la Lumină, în vreme ce acelora care nu cred le sunt ocrotitori Taghuții, care-i scot de la Lumină la întunecimi și aceștia sunt oaspeții Focului și în el vor rămâne veșnic.” [Nobilul Coran 2:256-257]

Așadar, nu există niciun fel de constrângere în Islam. Oricine alege să Îl adore doar pe Dumnezeu fără a-I alătura alți parteneri, este devotat exclusiv Lui și se supune poruncilor Sale cât de mult poate, a stabilit o legătură care niciodată nu se va rupe. Oricine neagă existența Lui Dumnezeu și alege altă cale de adorare sau nu crede deloc, va avea parte de cea mai groaznică pedeapsă, pentru totdeauna (Iadul).

Oamenii au început sa se separe în diferite secte din cauza respingerii adevărului și a negării dovezilor clare și evidente venite de la Domnul Dumnezeul lor.

“Și nu s-au despărțit cei cărora le-a fost dată Cartea, decât după ce le-a venit lor dovada cea limpede. ~ Și nu li s-a poruncit decât să-L adore pe Allah, cu credință curată și statornică în religia Lui, să împlinească Rugăciunea [As-Salat] și să achite Dania [Az-Zakat]. Și aceasta este credința [comunității] celei drepte.” [Nobilul Coran 98:3-4]

Allah îi avertizează pe musulmani să nu cadă în aceeași capcană precum oamenii de dinaintea lor, certându-se unii cu alții și împărțindu-se în diferite secte religioase:

“Nu fiți asemenea acelor care s-au scindat și au fost cu neînțelegere după ce le-au venit semnele limpezi, căci aceia vor avea parte de chin cumplit! Într-o Zi, unele chipuri se vor lumina, iar alte chipuri se vor întuneca. Acelora cu chipurile întunecate [li se va spune]: “V-ați lepădat de credință, după ce ați fost credincioși? Gustați atunci chinurile pentru că v-ații lepădat de credință!” [Nobilul Coran, 3:105-106]

Oamenii au spus minciuni despre ceea ce Dumnezeu a revelat, au schimbat Scripturile, au jignit și chiar omorât Profeții pe care Dumnezeu i-a trimis lor.

⟪Printre ei sunt unii care stâlcesc Cartea cu limbile lor, pentru ca să vă facă să credeți că [aceasta] este din Carte, însă aceasta nu este din Carte, și ei spun: “Aceasta este de la Allah”, fără ca să fie de la Allah. Ei spun minciuni împotriva lui Allah cu bună știință. Nu se cuvine ca un om căruia Allah i-a dăruit Cartea, Cârmuirea și Profeția să spună apoi lumii: “Fiți adoratorii mei, și nu ai lui Allah”, ci [se cuvine să spună]: “Fiți supuși Domnului, pentru că voi ați învățat [pe alții] Cartea și ați iscodit-o”.⟫ [Nobilul Coran 3:78-79]

Trimișii Lui Allah le cer oamenilor sa îl adore doar pe El, Unicul Dumnezeu, fără alți parteneri. Niciodată nu le-ar cere oamenilor să îi adore pe ei sau pe oricine altcineva în afară de Allah. Allah ne spune în Coranul cel Nobil:

“Și el (Iisus) nu vă va putea porunci să-i luați pe îngeri și pe profeți drept Domni. Oare ar putea să vă poruncească necredința după ce ați fost supuși [ai lui Allah, musulmani]?!” [Nobilul Coran 3:80]

Religiile inventate de oameni sunt o urâciune în fața Lui Allah și niciodată nu vor fi acceptate.

“Doresc ei o altă religie decât religia lui Allah, de vreme ce Lui I s-au supus, de voie ori de nevoie? Toate din ceruri și de pre pământ la El se întorc.” [Nobilul Coran 3:83]

Allah va accepta numai adevărata supunere, ascultare și adorare, prin puritate și pace, a poruncilor Sale.

“Acela care dorește o altă religie decât Islamul, nu-i va fi acceptată, și el se va afla în Lumea de Apoi printre cei pierduți.” [Nobilul Coran 3:85]

Credința în Allah și supunerea față de poruncile sale – acesta a fost mesajul tuturor Profeților monoteismului.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Fiecare om este un rob – Uite cum

Ești rob? Da! Fiecare om este un rob. Dar întrebarea este: față de cine sau de ce? Ești un…