Home Intrebari Dacă Muhammad era neştiutor de carte, atunci cine a scris Coranul?

Dacă Muhammad era neştiutor de carte, atunci cine a scris Coranul?

scrierea Coranului

Pot să vă întreb cine a scris Coranul pentru prima dată? Mi-ați spus că profetul Muhammad ﷺ nu știa să scrie sau să citească iar companionii săi au scris Coranul, după moartea sa. Oare este posibil ca ei să fi interpretat greșit sau să fi modificat sau adăugat sau șters anumite versete din Coran?


Atunci când vrem să întrebăm cine a scris Coranul, răspunsul este că nu Muhammad ﷺ a făcut acest lucru. El nu ar fi putut face acest lucru, întrucât era neştiutor de carte. El nu știa nici să scrie, nici să citească și sunt mulţi cei care au confirmat acest lucru.

“Dacă Muhammad ﷺ nu a scris Coranul, atunci CINE L-A SCRIS?”

Nicio persoană nu a “inventat” Coranul. Dumnezeu Atotputernicul (Allah) i-a trimis Coranul profetului Muhammad ﷺ prin intermediul îngerului Gavriil (Jibril, în limba arabă). La rândul său, acesta l-a memorat iar mai apoi i-a învățat Coranul şi pe companionii săi, tot prin aceeaşi metodă, pe cale verbală.

Cuvântul “Coran” înseamnă “Recitare” (sau cuvânt rostit). Cum poți să “scrii sunete” pe care le auzi recitate? – Poți să scrii cele pe care le auzi și să le transpui pe hârtie cu ajutorul stiloului și al cernelii. Aceasta înseamnă că oamenii pot să scrie cuvintele pe care le aud din recitarea Coranului, aşa cum ele le-au fost recitate de către Muhammad ﷺ, chiar dacă tonalitatea, lungimea și înălțimea sunetului nu pot fi transpuse, însă, pe hârtie.

Atunci când ne referim la Coran sub forma unei cărți, aceasta este numită Scriptură (“mushaf” în limba arabă), deși aceasta reprezintă pentru noi tot acelaşi Coran (dar într-o formă scrisă, materială). Fie că vom găsi Coranul în forma unei cărți, fie că îl auzim recitat de o persoană sau de alta, ideea de bază este aceea că Muhammad ﷺ nu a născocit şi nici nu a inventat cuvintele din Coran, şi acest lucru nici nu ar fi fost cu putinţă, de vreme ce el era neştiutor de carte, şi nu știa să scrie şi nici să citească.

Modul corect în care ar putea fi adresată întrebarea de faţă ar putea fi, de pildă:

Cine a recitat pentru prima oară Coranul?

Raspunsul la această întrebare este simplu. Conform învățăturilor Coranului, îngerul Gavriil (Jibril în limba arabă) a fost trimis de către Dumnezeu Atotputernicul (Allah) la Muhammad ﷺ pentru a îl învăța pe profet ﷺ Coranul. Acesta i-a recitat Coranul lui Muhammad ﷺ cuvânt cu cuvânt, fraza după fraza, revelând părţi scurte sau lungi din acesta, de-a lungul a 23 de ani.

Orânduirea și ordinea versetelor din Coran nu a fost schimbată niciodată de către profetul Muhammad ﷺ. Jibril însuşi, îngerul trimis de Allah, era cel care îi spunea unde trebuie să fie așezat fiecare verset, de fiecare dată când venea și îi recita versete noi din Coran.

“Dacă Muhammad ﷺ nu a știut să scrie și să citească, atunci companionii lui au fost nevoiți să scrie ei înşişi Coranul (ca și în cazul Bibliei) – este adevărat?”

NU! Ei nu erau nevoiţii să îl scrie pentru a-l putea păstra şi conservă, deși au făcut-o. Toți au memorat Coranul în întregime din ceea ce au auzit. Unii l-au scris pe piei de animale, alții pe pietre uriașe și alții pe frunze de palmier, deoarece au fost instruiți de către profet ﷺ să facă acest lucru. Ei au scris ceea ce au auzit și astfel a apărut Coranul în forma scrisă. Ei toți au memoat Coranul pentru ei însuși și l-au transmis mai departe, întocmai aşa cum l-au auzit. Metoda de transmitere prin viu grai este folosită în același mod şi în ziua de azi, de către musulmanii moderni.

“Este posibil ca ceva anume să se fi interpretat greșit sau este posibil ca anumite versete din Coran să fie modificate prin adăugarea sau ștergerea anumitor cuvinte?”
NU! Allah însuși spune în Coran: “Dacă ei se îndoiesc de ea, atunci să aducă o carte asemenea ei”. Da, Coranul este o Carte. Însă aceasta nu este ca o carte obișnuită, scrisă sau nascocită sau inventată de oameni, și aceasta este cel mai important.

În întreaga lume nu există nici măcar o carte asemenea Coranului

Află singur care este realitatea – direct de la sursă – din Cartea lui Allah – Nobilul Coran.

Acum ai șansa de a verifica aceste afirmații. În conținutul său, Coranul susţine cu privire la autenticitatea sa:

Aceasta este Cartea, cea fără îndoială. [Nobilul Coran, 2:2]

Oare nu cugetă ei la Coran? Dacă ar fi el de la altcineva decât de la Allah, ar găsi în el multe nepotriviri! [Nobilul Coran, 4:82]

Noi le vom arăta semnele Noastre [în cele mai îndepărtate] zări [ale pãmântului] și în sufletele lor înșiși, astfel încât să le fie limpede că el [Coranul] este Adevărul. [Nobilul Coran, 41:53]

Iar dacã vă îndoiți de cele pe care le-am pogorât robului Nostru [Muhammed], aduceți o Sură asemenea lui. [Nobilul Coran, 2:23]

Până în ziua de azi, nimeni nu a fost capabil să producă ceva câtuşi de puţin apropiat de frumusețea, stilul, sensurile, profețiile şi miracolele Coranului. Datorită evidențelor și dovezilor științifice conţinute, Coranul este cea mai discutată carte în rândul intelectualilor din ziua de azi.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Fiecare om este un rob – Uite cum

Ești rob? Da! Fiecare om este un rob. Dar întrebarea este: față de cine sau de ce? Ești un…