Home Intrebari Allah De ce nu Îl putem vedea pe Dumnezeu în această viaţă lumească?

De ce nu Îl putem vedea pe Dumnezeu în această viaţă lumească?

De ce nu Îl putem vedea pe Dumnezeu

De ce crezi că Dumnezeu nu a vrut să-L vedem în această lume? De ce trebuie să așteptăm până murim?


Răspunsul la întrebarea “De ce nu Îl putem vedea pe Dumnezeu” este destul de ușor pentru musulmani. De fapt, Islamul ne învață că scopul întregii noastre existențe este un test. Încercările și testele pe care le primim de la Allah sunt enumerate în cartea Sa, Coranul cel Sfânt.

Cel mai important lucru de ținut minte este faptul că Allah nu ne forțează să venim la El sau să ne supunem la ceea ce El a poruncit, ceea ce înseamnă că noi avem întotdeauna posibilitatea de a alege. Și un lucru important referitor la această alegere este faptul că Allah nu face lucrurile atât de limpezi, astfel încât decizia să nu mai implice o judecată din partea noastră. De-a lungul întregii noastre vieți avem opţiunea de a părăsi ceea ce este rău și a-L adora pe Allah, conform legilor Sale, dar si posibilitatea de a o lua pe o cale greșită și a ne alătura, astfel, celor pierduţi, fie că Allah să ne ferească de aceasta!

Dacă cineva l-ar vedea pe Allah – cum ar mai putea oare că testul la care el este supus să fie cinstit? De asemenea, în Islam știm că dacă Allah „i s-ar arăta” unui munte acesta, s-ar transforma în pulbere în faţa unui astfel de eveniment formidabil. Soția profetului, Aisha, a spus că, dacă cineva afirmă că profetul ﷺ l-a văzut pe Allah, minte.

Scopul cel mai de preţ pentru musulmani în Viața de Apoi nu este nici pe departe aşa cum fals este prezentat de massmedia acela de a fi înconjurat de femei virgine și a bea vin. Cel mai înalt și mai important statut în Viața de Apoi este acela de a avea șansa să Îl vezi pe Allah. Acest lucru este descris în învăţăturile autentice ale profetului Muhammad ﷺ.

Cu toții, cu siguranţă, așteaptăm cu nerăbdare Paradisul și tot ceea ce există în el, însă cea mai mare și mai importantă onoare și favoare pe care Allah ne-o va face este oportunitatea de a fi din când în când „aproape de Allah”, privindu-L, în Paradis. Şi sunt cuprins de emoţii şi încântare doar şi numai gândindu-mă la acest lucru!

Acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care nu-L „vedem” pe Allah în această viață lumească.

De asemenea, un alt motiv foarte important, este acela că Allah nu poate fi văzut în această viață şi El nici nu poate fi auzit, mirosit, simțit, imaginat sau perceput de niciunul dintre simțurile noastre. După cum am subliniat deja, dacă acest lucru ar fi posibil, aceasta ar interveni în capacitatea noastră de a face alegeri şi de a opta pentru anumite alternative, influenţându-ne. În plus, Allah nu trebuie comparat niciodată cu creația Sa, în niciun fel, chip sau înfățișare. Acest lucru înseamnă că El nu este parte din nicio creație de a Sa, şi nici nu acordă vreuneia dintre creațiile Sale atributele sau Puterea Sa. Toată puterea, tăria și forța sunt cu Allah şi la Allah, şi nimeni, niciodată, nu-L poate egala sau lipsi de ele.

Allah nu există în creațiile Sale

Noi nu îl considerăm pe Allah egal creației Sale. Noi credem în cele pe care Allah le afrmă despre Sine Însuşi în Cartea Sa – El a creat Cerurile și Pământul în șase zile și apoi s-a ridicat deasupra tronului Său (într-o manieră adecvată Mareteie Sale). Nu spunem că El s-a așezat sau că s-a întins pe tronul Său, deoarece El nu a afirmat acest lucru. Musulmanii trebuie să fie cu băgare de seamă şi să nu spună despre Allah lucruri asupra cărora nu au cunoştinţă, pentru ca acest lucru acest lucru ar reprezenta o blasfemie.

Allah ne spune că El nu se compară în nici un fel cu nicio parte a creației Sale. El este Cel care aude totul, Cel care vede totul, Cel mai Îndurător, Cel mai Iubitor, Atotputernicul. Tot astfel, El nu a spus niciodată că ar fi „omniprezent” în creația Sa. De asemenea, știm că El nu împarte puterea Sa cu oamenii precum Superman. Unii oamenii au afirmat că ar deţine anumite puteri împreună cu Allah sau asemenea Lui, însă aceştia spun minciuni, chiar dacă ei afirmă că ar fi musulmani. Allah nu are parteneri şi nici egal, și El este cu mult deasupra a orice ar încerca să se compare cu El.

În limba arabă aceasta ideea este cuprinsă şi exprimată de formula La Haula wa la Quuata illa Bi-llah – Nu există forță şi nici putere decât cu Allah şi întru Allah.

Sper că aţi obţinut răspunsul la întreabarea dvs și vă rog să mă ierţi pentru eventualele lipsuri existente în răspunsul meu.

Vă mulțumim încă o dată pentru întrebare. Tot ceea ce este bun este de la Allah și orice lipsă sau greșeala este de la mine. Fie că Allah să ne călăuzească pe toţi spre Adevăr!

Sheikh Yusuf Estes

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Fiecare om este un rob – Uite cum

Ești rob? Da! Fiecare om este un rob. Dar întrebarea este: față de cine sau de ce? Ești un…