Home Principale Isus in Biblie Ce spune Islamul despre Isus și mama lui?

Ce spune Islamul despre Isus și mama lui?

Isus

Ce spune islamul despre Isus și mama lui?

Ați fi mirați poate să aflați ca Islamul îl consideră pe Isus ca fiind unul dintre cei mai de seamă profeți și trimiși ai Atotputernicului Dumnezeu.

Isus în islam

Isus a trăit acum 2000 de ani în Palestina antică, pe vremea în care Imperiul Roman se afla la apogeu. El nu a fost conceput în mod firesc, obișnuit, dintr-un bărbat şi o femeie, ci a fost pus de către Dumnezeu în pântecele unei femei tinere, pe nume Maria. Pentru aceasta nu a fost nevoie decât ca Dumnezeu să spună: “Fii” și el a luat fiinţă. În acest sens, el a fost, cu adevărat, „un cuvânt” al lui Dumnezeu și un “semn” cu o semnificaţie majoră pentru omenire. De fapt, el a fost ultimul dintr-un șir lung de mesageri şi profeţi trimiși evreilor.

Maria cea binecuvântată

Maria a fost o femeie evlavioasă. Mama sa a dedicat-o slujirii lui Dumnezeu, chiar de dinainte ca ea să se nască. Ca și copil, viața ei a fost plină de sănătate și bunătate, spre admiraţia celorlalţi oameni. Ea a fost crescută de înțeleptul profet Zaharia, care i-a insuflat frumosul simţ al credinței în Dumnezeu. Devenind tânără femeie, Maria căuta să ducă în continuare un trai plin de puritate, întru supunere fața de Domnul ei. Știind că viața aglomerată de la oraș îi distrăgea atenția, s-a retras dintre oamenii săi într-un sanctuar din Est. Acolo putea medita în izolare și pace. Deodată, într-o zi care nu părea să fie diferită de toate celelalte, i s-a arătat un înger de la Dumnezeu, în chipul unei ființe umane. Fiindu-i frică de acea vedenie ciudată, Maria s-a rugat pentru protecție, însă ființa stranie a liniștit-o, declarând că este un mesager trimis de Dumnezeu pentru a-i aduce vestea bună a unui fiu desăvârșit. Maria, uluită, a întrebat cum e posibil acest lucru de vreme ce ea nu a fost atinsă vreodată de niciun bărbat. Însă îngerul a răspuns: “Domnul tău spune, este ușor pentru mine…”. Însă, când a simțit acel copil înăuntrul ei, şi-a părăsit sanctuarul de frica a ceea ce va spune sau va face familia ei la auzul unei astfel de veşti. Însă Maria nu avea să fie nevoită să facă față încercărilor. Când, din disperare, s-a plâns Domnului său pentru uitare, a fost liniştită de o voce și a găsit umbră și un izvor rece care să îi potolească setea. Sub un curmal, în căldura verii târzii, și-a făcut lăcaș și a născut un copil unic în istoria omenirii.

Jesus_Maria

La scurtă vreme după aceasta, Maria s-a întors la oamenii ei purtând în braţe copilul ce urma să fie numit Mesia, Isus fiul Mariei. Când oamenii au văzut-o cu copilul în brațe, nu le venea să-şi creadă ochilor, cu atât mai puţin erau dispuşi să asculte explicaţiile ei. Ei au refuzat să-i dea crezare când le-a spus despre îngerul care a venit să-i vestească că fusese aleasă dintre toate femeile să poarte această povară. Au acuzat-o de adulter și au insinuat că a înjosit numele familiei din care făcea parte. Copleșită, Maria doar a arătat către copil, cu blândețe.

Viaţa miraculoasă a lui Isus

De vreme ce acest copil era rodul unui miracol, lucrurile miraculoase au continuat să se întâmple. În apărarea mamei sale și a adevărului, pruncul Isus a vorbit spunând:

„Eu sunt robul lui Allah! El mi-a dãruit Scriptura și m-a făcut profet! ~ Și El m-a binecuvântat, oriunde aș fi, și mi-a poruncit Rugãciunea [As-Salat] și Dania [Az-Zakat], cât voi trăi.” [Nobilul Coran, 19:30,31]

Acest lucru i-a redus la tăcere pe denigratori.

De-a lungul tinereții sale, Isus a arătat ascultare mamei sale şi şi-a dezvoltat rapid inteligența, înțelepciunea și evlavia. I-a uimit pe învățați și a câştigat admiraţia celor din jurul său, care au preţuit calităţile cu care era înzestrat. El a susținut că este un semn de la Dumnezeu și un mesager pentru neamul lui Israel. Poporul său se îndepărtase de adevăr încrezându-se în legalism, şi îngropându-și astfel sentimentele de milă și compasiune sub suluri prăfuite și ritualuri. În final, după ce a devenit adult, Isus a început să călătorească și să propovăduiască peste tot în Palestina despre întoarcerea la adevărul din revelațiile de dinaintea sa și respingerea a tot ceea ce omul adăugase acestora, distorsionându-le. În nobila sa misiune a fost susținut de către spiritul adevărului, îngerul Gavriil.

Biblie vecheBiblia, mesajul său

El a propovăduit că iubirea și îndurarea înving ura și furia, și că doar o credință adevărată și sinceră în Creator și supunerea faţă de Voinţa Sa pot aduce salvarea omului, atât în această viață, cât și în Viața de Apoi.

Pentru a întări mesajul său, care a fost numit “Injeel” (Bunavestire), Dumnezeu l-a înzestrat cu numeroase miracole. El i-a vindecat pe cei bolnavi, i-a bucurat pe cei mâhniţi și a înviat morții. Toate aceste lucruri au fost făcute prin Voia lui Dumnezeu, şi el nu a pretins niciodată că meritul pentru acestea ar fi al său, personal.

A trăit o viață simplă și pioasă. În scurtă vreme, a atras un cerc restrâns de adepţi, care au urmat dreptele sale învățături cu ardoare și umilință. Acești discipoli, printre care Petru, Barnabas și Ioan l-au ajutat să ducă oamenilor mesajul Iubirii Divine şi l-au ajutat în misiunea sa.

Un test al voinţei

Însă niciun drepcredincios supus al lui Dumnezeu nu este ferit de încercări și necazuri. După ce mesajul lui Isus a început să fie acceptat din ce în ce de mai multă lume, un grup de farisei și oameni răi au început să comploteze împotriva sa. Aceștia erau preoții și conducătorii evreilor, a căror poziție și avere depindea de statutul lor de interpretori unici ai religiei pentru întregul popor. Aceştia l-au urmărit pe Isus și pe discipolii săi și apoi l-au capturat. Deși l-au ponegrit, el nu a renunțat niciodată la credința într-un singur Dumnezeu. Înfuriați, ei au complotat, astfel, să îl răstignească pe o cruce romană.

intoarcerea lui IsusÎnsă Isus a scăpat din mâna lor în ultimul moment, în timp ce ei credeau că au reușit. Ei au fost siguri că l-au omorât, însă Dumnezeu a răspuns rugăciunii lui Isus și l-a salvat de la planul lor. Mulțimea a căzut pradă confuziei și este posibil ca ei să-l fi ucis chiar pe cel care îl trădase pe Isus. În orice caz, Isus a scăpat din mâinile lor. Apoi Dumnezeu l-a luat pe Isus din această lume, ducându-l într-o altă dimensiune, în locul unde se afla El, urmând să se reîntoarcă după un timp.

După ce le-a plecat învățătorul, discipolii devotați ai lui Isus au încercat să mențină puritatea și simplitatea învățăturilor sale. Nu după mult timp, însă, au fost asediați și depăşiţi de un val de influențe romane și grecești, care, în cele din urmă, au îngropat și distorsionat mesajul lui Isus, din acesta rămânând doar foarte puțin adevăr. Doctrine ciudate, despre Isus ca fiind om-dumnezeu, despre Dumnezeu care moare, despre adorarea sfinților și a unui Dumnezeu format din mai multe părți diferite, au devenit o modă și au fost acceptate de către mulți dintre cei care și-au luat numele de „creștini”, la multe secole după Isus.

Singurele arhive și evidențe care ne-au fost transmise în legătură cu Isus sunt doar niște materiale biografice sumare, slab cercetate și compilate, care, sub nici o formă, nu pot reprezenta mesajul întreg și precis al lui Isus, fiul Mariei. Timpul mesajului final și incoruptibil nu venise încă. Acesta a fost dat mai apoi ultimului profet al lui Dumnezeu, Muhammad (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa), pentru a deosebi adevărul de lucrurile pe care omul le-a adăugat sau le-a șters din mesajul care fusese trimis de Dumnezeu.

IsusIsus a propovăduit același mesaj etern care a fost propovăduit de toți mesagerii lui Dumnezeu, de la Adam, Noe, Avraam, Moise, şi până la ultimul trimis al lui Dumnezeu pentru omenire, Muhammad ﷺ, a cărui venire a fost anunțată de către Isus însuși.

Fiecare popor și fiecare naţiune, de la azteci şi până la greci, a primit un Profet sau un Mesager de la Dumnezeu. Isus a fost ultimul din seria de mesageri trimiși neamului lui Israel, însă aceştia s-au abătut constant de la calea supunerii faţă de Dumnezeu.

Fiecare dintre mesageri a vorbit o limbă diferită și a urmat diferite obiceiuri. Însă credința de bază propovăduită de ei toți a fost aceeași, şi anume, supunerea voinței imperfecte și nestatornice a omului la Voința perfectă a Puterii Divine, care este mai mare și mai măreață decât tine. Numai astfel, vei putea găsi pacea și libertatea pe care numai Creatorul tuturor lucrurilor ți-ar putea-o da. Mai apoi, trebuie să dai dovadă de bunătate şi corectitudine față de ființele din jurul tău. Acesta este modul de viață care se numește “islam”, adică supunerea deplină și voluntară a voinței tale la Voia lui Dumnezeu și regăsirea păcii.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Fiecare om este un rob – Uite cum

Ești rob? Da! Fiecare om este un rob. Dar întrebarea este: față de cine sau de ce? Ești un…