Home Principale Jihad Oare, cu adevarat, Islamul a fost răspândit cu sabia?

Oare, cu adevarat, Islamul a fost răspândit cu sabia?

a fost islamul răspândit cu sabia?

Oare ar putea fi numit islamul religia păcii, dacă el ar fi fost răspândit cu sabia?!

Iată raspunsul:

Unii nemusulmani susţin că islamul nu ar număra astăzi milioane de credincioşi în întreaga lume, dacă nu ar fi fost răspândit cu sabia. Cele de mai jos vor clarifica faptul că islamul nu a fost răspândit prin tăişul sabiei, ci adevăratul motiv al propagării rapide a acestuia a fost forța intrisecă a adevărului, raţiunii și logicii de care dă dovadă.

1. Islamul înseamnă pace

Cuvântul “islam” provine din cuvântul “salaam”, care înseamnă pace. Acesta înseamnă, de asemenea, și supunerea faţă de Voia lui Allah. Prin urmare, Islamul este o religie a păcii, care este dobândită prin supunerea voinței credinciosului față de Voința Creatorului Suprem, Allah.

2. Uneori se impune folosirea forței pentru menținerea păcii

Nu toți oamenii de pe pământ doresc menținerea păcii și a armoniei. Sunt mulți care, pentru diverse interese personale, doresc dezbinarea echilibrului existent. Astfel, uneori se impune folosirea forței pentru menținerea păcii. Acesta este şi motivul pentru care poliția este nevoită să folosească forța împotriva criminalilor şi a răufăcătorilor, pentru a menține pacea și liniștea în țară. Islamul susține şi promovează pacea. În același timp, însă, Islamul îndeamnă musulmanii să lupte împortiva asupririi, atunci când aceasta există. Lupta împotriva asupririi ar putea, uneori, să necesite folosirea forței. În Islam, forța poate fi folosită numai pentru a instaura şi menţine pacea și dreptatea.

3. Opinia istoricului De Lacy O’Leary

Concepţia greşită conform careia Islamul a fost răspândit prin sabie poate fi contracarată în cel mai bun mod prin răspunsul dat de cunoscutul istoric De Lacy O’Leary în cartea sa “Islamul la răscruce de drumuri”: “Istoria ne arată clar că legenda musulmanilor fanatici făcând ravagii pe întreg mapamondul și impunând acceptarea islamului prin forța, cu tăişul sabiei îndreptate către begreata popoarelor cucerite, este unul dintre cele mai fanatice şi absurde mituri pe care istoricii le-au debitat vreodată.”

4. Spania s-a aflat sub ocupaţie musulmană timp de aproape 800 de ani

Musulmanii au condus Spania aproape 800 de ani. Musulmanii din Spania nu au folosit niciodată sabia pentru a forța oamenii să se convertească. Mai târziu, creștinii cruciați au venit în Spania și au nimicit toţi musulmanii. Astfel, în Spania nu mai rămăsese nici măcar un musulman, care să rostească chemarea la rugăciune (adhan-ul), cu voce tare.

5. 14 milioane de arabi sunt creștini coptici

Musulmanii au fost stăpânitorii Peninsulei Arabe timp de aproape 1400 de ani. Vreme de câțiva ani au fost la putere britanicii și apoi, alți câțiva ani, francezii. Per total, musulmanii au fost la putere în Peninsula Arabă timp de aproape 1400 de ani. Cu toate acestea, în ziua de azi sunt peste 14 milioane de arabi care, generație după generație, au rămas creștini coptici. Dacă musulmanii s-ar fi impus cu sabia, nu ar mai fi rămas nici măcar un arab care să fie creștin încă.

6. Mai mult de 80% din populaţia Indiei este nemusulmană

Musulmanii au condus India peste 1000 de ani. Dacă ar fi vrut, ar fi avut puterea să convertească la Islam până şi ultimul nemusulman rămas. Până în ziua de azi, însă, mai mult de 80% din populația Indiei este formată din nemusulmani. Toți acești nemusulmani sunt astăzi mărturia vie a faptului că Islamul nu a fost răspândit cu sabia.

7. Indonezia și Malaezia

Indonezia este țara cu cel mai mare număr de musulmani din lume. Majoritatea oamenilor din Malaezia sunt musulmani. Ne-am putea întreba astfel: „A fost vreo armată musulmană în Indonezia și Malaezia?”

8. Coasta de Est a Africii

În mod asemănător, Islamul s-a răspândit rapid şi pe Coasta de Est a Africii. Ne-am putea întreba, din nou: “Dacă Islamul a fost răspândit prin sabie, atunci care armată musulmană a mers pe Coasta de Est a Africii?”

9. Thomas Carlyle

Renumitul istoric Thomas Carlyle în cartea sa “Heroes and Hero worship” face referire la înțelegerea greșită cu privire la răspândirea Islamului: “Cu sabia, într-adevăr, însă de unde îţi vei lua sabia ta? Fiecare opinie nouă, la începutul ei, există numai într-un singur exemplar, în capul unei singure persoane. Numai acolo sălăşluieşte. Numai un singur om, dintr-o lume întreagă crede în ea, un singur om împotriva tuturor. Dacă va lua o sabie și va încerca să-şi răspândească cu ea convingerile, acest lucru nu-l va ajuta prea mult. Tu trebuie să îți iei propria ta sabie! În general, fiecare lucru se va răspândi singur atât cât se poate.”

10. Nu este silire la credință

Cu care sabie a fost răspândit Islamul? Chiar și dacă ar fi avut-o, musulmanii nu ar fi putut să o folosească, deoarece Coranul spune în următorul verset:

“Nu este silire la credință! Răzvedită este deosebirea dintre calea cea dreaptă și rătăcire.” [Nobilul Coran, 2:256]

11. Sabia inteligenței

Sabia cu care a fost răspândit islamul este sabia inteligenței. Sabia care cucerește inimile și mințile oamenilor. Coranul spune:

“Cheamă la calea Domnului tău cu înțelepciune și bună îndemnare și discută cu ei cum e mai frumos!” [Nobilul Coran, 16:125]

12. Expansiunea religilor între anii 1934 și 1984

Un articol din Almanahul “Reader’s Digest”, din anul 1986, a publicat unele statistici cu privire la creșterea procentajului religiilor majoritarea ale lumii în ultima jumătate de secol (la acea dată), între anii 1934 și 1984. Acest articol a apărut și în revista “The plain truth” (n.t. „Adevărul Limpede”). În fruntea acestor statistici se afla islamul, care cunoscuse o creştere de 235%, în vreme ce creștinismul avusese doar o sporire de 47%. Ne-am putea întreba astfel, ce război a avut loc în acest secol, care să fi convertit milioane de oameni la islam?

13. Islamul este religia cu cea mai rapidă creştere în Europa și America

În ziua de azi, religia cu cel mai rapid grad de răspândire în America este Islamul. De asemenea, religia care se extinde cel mai rapid în Europa este tot islamul. Oare ce sabie forțează oamenii din Vest să accepte islamul în număr așa de mare?

14. Dr. Joseph Adam Pearson

Dr. Joseph Adam Pearson afirma, pe bună dreptate: “Oamenii care se îngrijorează că armele nucleare vor ajunge într-o bună zi în mâinile arabilor, nu își dau seama că bomba islamică a fost deja lansată, în ziua în care Muhammad (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) s-a născut.”

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Fiecare om este un rob – Uite cum

Ești rob? Da! Fiecare om este un rob. Dar întrebarea este: față de cine sau de ce? Ești un…