Home Principale Femei Vălul islamic – Dezvăluirea misterului

Vălul islamic – Dezvăluirea misterului

hijab

Vălul islamic – Dezvăluirea misterului

În ziua de azi, femeile musulmane din întreaga lume redescoperă Islamul pur, așa cum a fost el revelat de către Allah profetului Muhammad (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) în urmă cu mai bine de 1400 de ani, debarasându-se de contradicţiile culturilor lor strămoşeşti sau ale tradițiilor. În consecință, de-a lungul vieţii lor, ele iau parte la un exercițiu de redescoperire a propriei persoane, a ceea înseamnă să fii om, să fii musulman, și mai ales, să fii o femeie musulmană. Îmbrăcarea hijab-ului, prin acoperirea capului, este o etapă importantă a călătoriei spirituale a oricărei femei musulmane.

Una dintre cele mai frecvente întrebări din zilele noastre, atât din partea musulmanilor cât și a nemusulmanlor este: “De ce își acoperă femeile musulmane capul?” Răspunsul este unul foarte simplu: “Femeile musulmane poartă văl (hijab) deoarece Allah le-a cerut să facă acest lucru.”

“O, Profetule! Spune soațelor tale și copilelor tale și femeilor dreptcredincioșilor să se învelească în jilbaburile (acoperământele) lor, căci astfel vor fi mai bine distinse să fie cunoscute și să nu li se pricinuiască necazuri! ” [Nobilul Coran, 33:59]

Musulmanii cred că scopul lor unic în această viață este adorarea unui Singur Dumnezeu, trăind în conformitate cu poruncile Lui, aşa cum au fost ele revelate în Coranul cel Sfânt și prin învățăturile profetului ﷺ. Astfel, hijab-ul (vălul islamic) reprezintă un act de supunere față de Dumnezeu și, drept urmare, acesta este motivul principal pentru care este purtat.

Generalizările despre Islam și musulmani abundă în mass-media de astăzi. Femeile musulmane care se acoperă sunt deseori stigmatizate pe nedrept. Pe de o parte, ele sunt văzute ca fiind asuprite, iar pe de altă parte, ca fiind fanatice și fundamentaliste. Ambele reprezentări sunt cât se poate de greșite și inexacte, ele prezentând într-o falsă lumină sentimentele puterince nutrite de catre aceste femei pentru hijab şi trec sub tăcere curajul lor şi identitatea şi apartenenţa pe care hijab-ul le-o oferă. Există şi țări care au interzis purtarea hijab-ului. Întrebată despre acest lucru, Aminah Assilmi, o femeie creștină convertită la Islam, a răspuns: “A-mi cere să ies din casă fără hijab este ca și cum i s-ar cere unei călugărițe să iasă afară dezbrăcată. Sunt complet uimită şi nu pot să nu mă întreb dacă ei (ar fi îndrăznit) să îi ceară Mariei, mama lui Iisus (Pacea să fie asupra lor) să-și îndepărteze vălul de pe cap?!”

O altă concepție greșită este aceea că femeile musulmane ar fi obligate, forțate, să poarte hijab. Pentru majoritatea femeilor musulmane, nimic nu poate fi mai departe de adevăr decât această concepţie. Cu siguranță, decizia de a purta hijab-ul este, deseori, una foarte grea. Zile de meditație, frica de consecințele și reacțiile negative din partea familiei sau a societății și, nu în ultimul rând, faptul că este nevoie de foarte mult curaj pentru a face acest pas, influenţează nespus de mult procesul de decizie. Purtarea hijab-ului este o hotărâre extrem de personală și independentă, având la bază înţelegerea înțelepciunii poruncii lui Allah și dorința sinceră de a-L mulţumi pe Acesta.

“Pentru mine, luarea hotărârii de a purta hijab a fost mult mai dificilă decât purtatul în sine. Am constat, Alhamdu lillah (Lăudat fie Allah), că, în pofida comentariilor negative primite din partea oamenilor, preţuiesc sentimentul de modestie pe care valul mi l-a dat, iar atenția negativă primită m-a făcut să mă simt mult mai mândră atunci când sunt identificată ca fiind musulmană.”, a spus Katherine Bullock, o canadiancă convertită la Islam.

“Pentru mine, hijab-ul este un dar de la Allah. El îmi dă șansa de a mă apropia de Allah. De asemenea, este foarte important, faptul că mă ajută să mă identific ca fiind musulmană.”, spune Fariha Khan din Rockville, Maryland.

De vreme ce hijab-ul identifică femeia ca aparţinând Islamului, el aduce cu sine o responsabilitate majoră. Hijab-ul nu este doar un veșmânt care acoperă trupul. Comportamentul, manierele, modul de a vorbi, aspectul exterior și modul de a se manifesta în public devin deodată mult mai importante. Acoperirea capului este o manifestare exterioară a unui angajament intim și a supunerii față de Allah, şi el simbolizează un legământ al evlaviei şi al supunerii. Moralitatea existentă în interior este cea care dă sens acoperirii exterioare. Acest lucru poate fi dedus din conduita generală a oricărei femei musulmane, din felul în care ea se comportă, se îmbracă, vorbește și așa mai departe. Într-o lume în care informațile greșite despre Islam și musulmani abundă, prin conduita şi aspectul lor, surorile musulmane au posibilitatea de a prezenta Islamul în adevăratul lui sens.

Saba M. Baig, absolventă a Universității Rutgers, New Jersey, avea 17 ani atunci când a început să poarte hijab-ul. Ea consideră că la acea vreme se afla încă în procesul de învățare a “hijab-ului interior”. “Descoperirea mea cea mai mare a fost că hijab-ul nu înseamnă doar acoperirea capului, ci, mai curând, un acoperământ (un văl) al inimii mele.”, a spus Baig. Hijab-ul este mai mult decât o acoperire exterioară, aceasta fiind de fapt partea cea mai ușoară. El însă ţine mai mult de modestie și de felul în care tu te prezinți.

Imaan, o convertită la islam, a adăugat: “Din păcate, purtarea hijab-ului are și o latură negativă – devii victima discriminării și eşti tratată ca și cum ai fi asuprită. Eu port vălul de dragul lui Allah și pentru că îmi doresc acest lucru.”

Katherine Bullock a observat că, după ce a început să poarte hijab-ul, oamenii se purtau mai cu băgare de seamă în prezenţa ei, spre exemplu, chiar cerându-i scuze dacă se întâmpla ca vreunul dintre ei să arunce vreo înjurătură de fața cu ea. “Am apreciat acest lucru şi am simțit că purtarea hijab-ului mi-a oferit perspectiva unui stil de viață decent și demn.”

Hijab-ul este o expresie a modestiei

Hainele modeste şi hijab-ul servesc drept măsuri de precauţie împotriva a diverse contravenţii de ordin social. Următoarele versete din Coran evidențiază faptul că hijab-ul nu se referă exclusiv la femei.

“Spune dreptcredincioșilor să-și plece privirile lor și să-și păzească pudoarea lor! Aceasta este mai curat pentru ei. Allah, doară, este Bineștiutor [Khabir] a ceea ce fac ei. ~ Și spune dreptcredincioaselor să-și plece privirile lor și să-și păzeascã pudoarea lor, să nu-și arate gătelile lor, afară de ceea ce este pe dinafară, și să-și coboare vălurile peste piepturile lor! Și sã nu-și arate frumusețea lor decât înaintea soților […]” [Nobilul Coran, 24:30,31]

Jabir ibn Abdullah a relatat că, atunci când l-a întrebat pe Profet ﷺ despre bărbatul care priveşte îndelung, din neatenţie, la o femeie străină de el, profetul ﷺ i-a răspuns:

“Întoarce-ți privirea!” [Sahih Muslim]

Cu o altă ocazie, Profetul ﷺ l-a dojenit când acesta s-a uitat pentru a doua oară insistent la o femeie şi i-a spus:

“A doua privire este de la Satana.”

Contrar concepţiei unora dintre oameni, musulmani și nemusulmani, hijab-ul nu este purtat pentru bărbați, pentru a îi feri pe ei de ispită. Ei înşişi au obligaţia de a-și ține sub control dorințele ilicite, după cum ne arată mai sus versetele din Coran și spusele profetului ﷺ. Femeile musulmane poartă hijab-ul de dragul lui Dumnezeu și pentru ele însele. Islamul este o religie a moderației și a echilibrului. Aşadar, moralitatea și integritatea societății nu este o responsabilitate pusă numai pe umerii femeilor. Mai degrabă, islamul cere, atât femeilor, cât și bărbaților, deopotrivă, să depună eforturi în sensul construirii unui cadru social optim, în care copiii să-şi poată însuşi valori şi concepte pozitive, estetice, constructive şi practice.

Pentru multe dintre femeile musulmane, hijab-ul este o reamintire constantă a faptului că vieţile şi trupurile lor nu trebuie să fie dedicate în exclusivitate bărbaţilor. “Înainte de a mă acoperi, mă percepeam pe mine însămi prin prisma felului în care eram percepută de către ceilalţi. Văd acest lucru foarte des la fetele tinere, pentru care fericirea lor depinde de modul în care sunt văzute de ceilalți oameni şi, în special, de către bărbați. Din acel moment, percepţia mea despre mine însămi s-a schimbat enorm. Am dobândit foarte mult respect de sine. Am realizat că nu contează dacă ceilalți mă consideră frumoasă. Cât de frumoasă mă consider eu pe mine și faptul de a şti că Allah mă consideră frumoasă (prin acoperământul meu) este ceea ce mă face frumoasă.”, spune Baig.

Conceptul hijab-ului și al modestiei în islam este unul de ansamblu și cuprinde atât bărbații cât și femeile. Ţelul suprem al acestuia este acela de a menţine stabilitatea socială şi de a face Voia lui Dumnezeu.

Din moment ce femeile musulmane ies mai uşor în evidenţă datorită aspectului lor exterior, este mai ușor ca oameni să le asocieze cu imaginile deformate furnizate de presa scrisă sau televiziune. Prin urmare, stereotipurile sunt perpetuate și femeile musulmane le par adesea “enigmatice” celor nefamiliarizați cu semnificaţia religioasă a hijab-ului. Această aură misterioasă nu poate fi îndepărtată decât dacă vor fi explorate cu adevărat stitul lor de viață, credința lor și sistemul lor de gândire. Acest lucru, însă, nu va putea fi posibil decât atunci când oamenii vor înceta a se mai teme să abordeze respectuos o femeie sau un bărbat musulman pentru a afla despre acestea. Data viitoare când vedeți un musulman, încercaţi să-l opriți și să vorbiți cu el. Cu voia lui Dumnezeu, vă veţi simţi astfel că şi cum aţi fi descoperit o lume nouă şi diferită – lumea islamului – plină de smerenie, evlavie şi, bineînţeles, modestie!

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Fiecare om este un rob – Uite cum

Ești rob? Da! Fiecare om este un rob. Dar întrebarea este: față de cine sau de ce? Ești un…