Home Blog Articole Ce este legea Șari’a și cât de îngrijorat ar trebui să fii?

Ce este legea Șari’a și cât de îngrijorat ar trebui să fii?

Legea Șari'a

Oamenii se tem de ceea ce nu înțeleg. Legea Șari’a cade adesea în această categorie. Dar de ce oare? Vei fi surprins să afli că ea nu este foarte diferită de principiile pozitive cu care încercăm să ne educăm copiii, precum bunătatea și responsabilitatea. Școlile din toată lumea le cer elevilor să urmeze reguli de conduită. Companiile și organizațiile au coduri de etică și conduită pentru angajați. Tot astfel și Islamul are reguli și îndemnuri pentru adepții săi.

Ce este legea Șari’a?

Cuvântul Șari’a înseamnă “acea cale” și se înțelege că înseamnă calea anume către mântuire. Legea Șari’a este ghidul Islamic ce îi ajută pe musulmani să adopte cele mai înalte standarde ale codurilor de conduită în societate și ale eticii. Ea adresează mult mai mult decât simple probleme legale. Subliniază importanța interacțiunilor zilnice și a curtoaziei față de ceilalți membri ai societății. Principiile Șari’a se bazează pe cuvintele lui Dumnezeu din Coran și învățăturile Profetului Mohammad (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa). Obiectivul principal al legii Șari’a este de a încuraja comportamentul corect și drept față de femei, copii, vecini, nevoiași și chiar față de și natura.

În toate locurile și culturile impermisibilitatea cimei este văzută ca un principiu general acceptat. Oamenii, în general, urmează reguli și își trăiesc viața conform unui cod moral universal. Societatea, de asemenea, se bazează morală, însă regulile morale nu sunt suficiente, deoarece ele sunt subiective. Pentru musulmani, aceste îndemnuri și reguli morale vin de la Creator, și astfel musulmanul se străduiește să fie un model ideal pentru societate. Șari’a prezinta un obiectiv fix pentru ca fiecare individ să ducă o viață morală etică. Prin urmare, nu doar indivizii în parte, ci și comunitățile pot prospera sub aceste îndemnuri.

Șari’a nu este o carte de porunci precum cele din Exod. Nu este un document legal pentru vânătoarea de vrăjitoare. Nu este o chemare la arme sau către respingerea societății occidentale. Este pur și simplu baza de abordare a puzzle-urilor vieții.

Oare taie Șari’a capete și mâini?

Contrar credinței populare, Șari’a nu este un set de legi barbare și violente ce guvernează cu extremism. Coranul și învățăturile Profetului Muhammad ﷺ sunt foarte clare în a fi drept și milostiv.

Dumnezeu ne spune în Coran:

“Allah poruncește dreptatea, plinirea faptei bune și dărnicia față de rude și El oprește de la desfrâu, faptă urâtă și nelegiuire. El vă îndeamnă pentru ca voi să vă aduceți aminte.” [Nobilul Coran 16:90]

El, de asemenea, ne reamintește:

“Acela care săvârșește un rău sau este nedrept cu sine însuși iar apoi se roagă lui Allah de iertare, acela Îl va afla pe Allah Iertător, Îndurător [Ghafur, Rahim].” [Nobilul Coran 4:110]

Înainte ca oricare pedeapsă să poată fi aplicată, trebuie îndeplinite o serie de detalii și condiții amănunțite pentru a declara pe cineva vinovat de o crimă. De exemplu, doar câteva cerințe pentru a condamna ca cineva să fie pedepsit pentru hoție, sunt:

  • Trebuie să existe doi martori de încredere și cinstiți sau cel acuzat să mărturisească de doua ori.
  • Cel acuzat nu trebuie sa fie sărac sau în nevoie de ceea ce a luat (i.e: mâncare sau haine)
  • Valoarea produselor sustrase trebuie sa fie mai mare de patru grame si jumătate de aur.
  • Produsul a fost luat dintr-un loc sigur și privat iar proprietarul nu a avut posibilitatea să strige după ajutor.
  • Cel acuzat poate plăti proprietarului de drept pentru produsele luate înainte ca judecătorul să dea verdictul.

După cum puteți observa, Dumnezeu își protejează creația, făcând dificilă acuzarea cuiva de vreo crimă. El a pus povara dovezilor asupra acuzatorului și nu asupra celui acuzat. Scopul pedepselor este acela de a reaminti și motiva pe oameni să urmeze legile, și de a fi cetățeni respectabili.

Șari’a are la baza bunătatea și mila

Aderarea la principiile legii Șari’a include a ne comporta în interacțiunile noastre zilnice cu bunăvoință și compasiune față de ceilalți. Coranul promovează smerenia și bunătatea, așa cum Dumnezeu ne spune:

” ….. Și să spuneți oamenilor vorbe bune,…” [Nobilul Coran 2:83]

Și

“Robii Celui Milostiv sunt aceia care merg pe pământ cu smerenie, iar atunci când cei neștiutori le vorbesc lor, ei le răspund: «Pace!»” [Nobilul Coran 25:63]

Musulmanii sunt încurajați să fie blânzi chiar și atunci când dau pedepse. Cei ce impun cruzime asupra celorlalți o fac împotriva instrucțiunilor lui Dumnezeu. De fapt, Islamul interzice violența, și interzice orice atac asupra civililor, femeilor, copiilor, locurilor de adorare, culturilor și chiar și animalelor.

Profetul Muhammad ﷺ, a spus:

“Celor ce sunt milostivi, li se va arăta milă de la Cel Milostiv. Fii milostiv cu cei de pe pământ și Cel din ceruri va avea milă asupra ta” [At-Tirmidhī]

Șari’a impune ca cetățenii să respecte legea

Șari’a nu este sub nicio formă asul din mânecă al musulmanilor pentru a face rău neavizat musulmanilor și nemusulmanilor. De fapt, face pe musulmani responsabili de un standard mai înalt și promovează dreptatea și pacea pentru toți.

Legea Islamică nu încurajează musulmanii sa respingă constituția țării în care trăiesc. Aceasta nu este o înlocuire a regulilor guvernului. De fapt, Șari’a le poruncește musulmanilor sa urmeze legile din jurul lor, atâta timp cât nu contrazic poruncile Creatorului.

Motivul pentru care majoritatea constituțiilor protejează libertatea religioasă este datorită faptului că strămoșii noștri au recunoscut bunătatea religiei și faptul că intoleranta este adevărata cauză a decăderii societății. Vezi cumva o amenințare în faptul că un musulman postește în luna Ramadan, donează celor săraci o parte din averea sa, sau când se roagă de cinci ori pe zi?

Șari’a susține drepturile femeilor

Legea Șari’a are ca scop protejarea femeilor de povara financiara și îl face pe bărbat responsabil de bunăstarea soțiilor și copiilor lor, indiferent dacă o femeie are averea sa personală. Proprietatea unei femei este exclusiv a ei și nu poate fi luată niciodată de soțul, fratele său tatăl ei. Acest tip de independență financiară este un drept recent pentru majoritatea societăților moderne.

În Islam, femeile se bucura de o poziție de vază. De exemplu, mama merită mai mult respect decât tatăl.

Un bărbat a venit la Profetul Muhammad ﷺ si a spus:

“O, Mesagerul lui Allah, cine merită cea mai buna companie a mea?” El i-a răspuns: “Mama ta”. Omul a întrebat: “Apoi cine?” Iar el ﷺ a răspuns: “Mama ta”. Apoi omul a întrebat: “Apoi cine?” Iar Profetul ﷺ a răspuns din nou: “Mama ta”. Apoi omul a întrebat: “Apoi cine?” Iar el ﷺ a răspuns: “Apoi tatăl tau”. [Bukhari]

Asemenea, Profetul ﷺ afirmat:

“Cel mai aproape de perfecțiune dintre credincioșii credinței este cel cu caracter desăvârșit. Iar cel mai bun dintre voi este cel care este cel mai bun față de soția lui”. [At-Tirmidhi]

Coranul recunoaște faptul că nu există viață fără o mamă și de aceea soțiile și mamele merită să fie tratate cu deosebit respect și cea mai de seama îngrijire în cadrul căsniciei. Dacă nu este tratată ca atare, femeia are dreptul sa ceară divorțul dacă asta își dorește.

Influența pozitivă

Sunt foarte mulți musulmani care își dedică viețile pentru a face lumea un loc mai bun, urmând legea Șari’a. Șari’a încurajează relațiile pozitive și bunătatea. Este ghidul de obținere a unui bun caracter și de a fi benefic comunității tale. De ce nu verifici singur aceste aspecte, citind Coranul și studiind învãtãturile Profetului Muhammad ﷺ pentru a vedea ce fel de legi crezi că ar avea un impact pozitiv în viața și în comunitatea ta?

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Fiecare om este un rob – Uite cum

Ești rob? Da! Fiecare om este un rob. Dar întrebarea este: față de cine sau de ce? Ești un…