Home Intrebari Allah Unde este Dumnezeu?

Unde este Dumnezeu?

Dumnezeu in Islam

Unde este Dumnezeu?


Unele dintre religii susţin că „Dumnezeu este pretutindeni”. Acest concept se numește „panteism” și reprezintă opusul sistemului nostru de credințe în Islam. Allah ne spune în mod clar că nicăieri în Univers nu există nimic asemănător Lui, iar El nu face parte din creația Sa.

El ne spune în Nobilul Coran că a creat Universul în șase „’ayam”(perioade de timp) și apoi El „istauah ‘ala al Arș” (S-a înălțat deasupra Tronului Său). Dumnezeu se află, așadar, acolo (deasupra Tronului Său), și va rămâne deasupra Tronului până în Ziua de Apoi.

Allah deține Cunoașterea Absolută a tuturor lucrurilor, El știe trecutul, prezentul și viitorul fiecărui loc. Același lucru se aplică şi Vederii și Auzului Său Atotcuprinzător. Astfel, Cunoșterea, Auzul și Vederea Sa cuprind fiecare lucru și fiecare aspect, în fiecare moment, întotdeauna, în mod simultan.

Cu privire la acest lucru, profetul Muhammad (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) ne-a spus că El (Allah) este la fel de aproape de noi ca și vena noastră jugulară. El ﷺ a mai explicat că Allah este „cu noi” atunci când suntem sinceri în adorarea Lui și în vremurile de restriște. Desigur, acest lucru nu contrazice ideea existenței Sale în afara creației Sale.

Nobilul Coran ne oferă o înțelegere mai detaliată despre Cine este și unde este Dumnezeu.

„Domnul vostru este Allah, care a creat cerurile și pământul în șase zile, iar apoi s-a înălțat deasupra Tronului. El face ca noaptea să învăluie ziua, urmându-i degrabă. [El a creat] Soarele, Luna și stelele supuse poruncii Sale. Și nu este decât a Lui înfăptuirea și stăpânirea. Binecuvântat este Allah, Domnul lumilor!” [Nobilul Coran 7:54]

„Domnul vostru este Allah care a creat cerurile și pământul în șase zile, apoi s-a înălțat pe Tron. El orânduiește toate lucrurile și nu este mijlocitor în [Ziua de Apoi] decât cu voia Lui. Acesta este Allah, Stãpânul vostru! Adorați-L pe El, așadar! Voi nu chibzuiți?” [Nobilul Coran 10:3]

„Allah este Cel care a înălțat cerurile fără stâlpi pe care să-i vedeți, iar apoi s-a înălțat deasupra Tronului și a supus soarele și luna, fiecare urmându-și cursul său până la un termen hotărât. El orânduiește lucrul și tâlcuiește semnele în amănunțime, poate cã voi veți fi încrezători în întâlnirea cu Domnul vostru.” [Nobilul Coran 13:2]

„El este Cel care a creat cerurile și pământul și ceea ce este între ele în șase zile, iar apoi s-a înălțat pe Tron, Cel Milostiv. Întreabă despre aceasta pe cineva bine știutor.” [Nobilul Coran 25:59]

„Allah este Cel care a creat cerurile și pământul, precum și ceea ce se află între ele, în șase zile, și apoi S-a înălțat deasupra Tronului. Voi nu aveți în afara Lui ocrotitor și nici mijlocitor. Oare voi nu vreți să luați aminte?” [Nobilul Coran 32:4]

„Am creat Noi cerurile și pământul și ceea ce se află între ele în șase zile și nu Ne-a cuprins pe Noi nici cea mai mică osteneală!” [Nobilul Coran 50:38]

„El este Cel care a creat cerurile și pământul în șase zile și pe urmă s-a înălțat pe Tron. El știe ce intră în pământ și ce iese din el, ce coboară din cer și ce se înalțã la el; El este cu voi, oriunde v-ați afla. Și Allah vede bine ceea ce faceți.” [Nobilul Coran 57:4]

Putem observa din afirmațiile de mai sus o abordare foarte logică pentru înțelegerea naturii lui Dumnezeu, fără a fi nevoiți să Îl comparăm sau asemănăm cu creația Sa, și fără să Îl așezăm înăuntrul (sau alături de Creația Sa) Creației Sale.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Fiecare om este un rob – Uite cum

Ești rob? Da! Fiecare om este un rob. Dar întrebarea este: față de cine sau de ce? Ești un…