Home Principale Profetul Muhammad Profetul Muhammad – de la A la Z

Profetul Muhammad – de la A la Z

Profetul Muhammad

Aproape întreaga lume vorbeşte în zilele noastre despre profetul Muhammad (Pacea şi binecuvântarea lui Alalh fie asupra!). Oamenii vor să știe: „Cine a fost el ﷺ cu adevărat?” „Ce a propovăduit?” „De ce a fost atât de iubit de unele persoane și atât de urât de altele?” „A trăit el conform celor pe care le-a propovăduit?” „A fost el ﷺ un om sfânt?” „A fost el ﷺ un profet al lui Dumnezeu?” „Care este adevărul despre acest om – Muhammad ﷺ?” – Şi, oare, cum am putea descoperi adevărul, fiind în totalitate onești în judecata noastră?


Vom începe cu dovezi istorice simple, evenimente narate de mii de oameni, dintre care mulți l-au cunoscut personal. Următoarele relatări sunt bazate pe cărți, manuscrise, texte și declaraţii ale martorilor de la acea vreme. Ele sunt numeroase și, cu toate acestea, au fost conservate și transmise în forma lor originală de-a lungul secolelor, atât de musulmani, cât și de nemusulmani.

Muhammad fiul lui Abdullah fiul lui Abdul Mutalib, s-a născut în anul 570 e.n., în Mekka, Arabia Saudită, și a murit în anul 633 e.n. în Yathrib (astăzi: Medina, Arabia Saudită).

A. Numele lui

Când s-a născut, bunicul său, Abdul Mutalib, i-a dat numele Muhammad, care înseamnă „cel lăudat”, „cel care este lăudat”. El ﷺ a fost numit mai târziu „As-Siddiq” (Cel Cinstit,Sincer) de toți cei care cunoșteau natura sa sinceră și onestă. El ﷺ a spus întotdeauna adevărul. El ﷺ a mai fost numit şi „Al-Amin” (Cel de încredere) datorită integrității sale și pentru că întotdeauna păstra intact orice bun încredințat lui. Când triburile se războiau între ele, amândouă părțile îi dădeau lui bunurile lor pentru a avea grijă de ele, chiar dacă unii dintre ei luptau împotriva propriului său trib. Aceasta pentru că ei știau că el avea grijă de ceea ce îi era încredințat. Toate aceste nume care îi erau atribuite ne indică natura acestui om, care a fost lăudat pentru onestitatea, integritatea, încrederea și siguranța sa. A fost, de asemenea, renumit pentru susținerea reconcilierii şi a împăcării între rude și a menţinerii relațiilor de familie. El le-a ordonat urmașilor săi să onoreze întotdeauna legăturile de sânge (cu frații, surorile și alte rude apropiate, numite în limba arabă “legaturi prin intermediul uterului”).

Acest lucru se potrivește cu profeția menționată în Biblie, în Cartea lui Ioan, capitolele 14 și 16, despre venire a unui profet cunoscut ca „Spiritul Adevărului”, „Mângâietorul” sau „Mijlocitorul”.

B. S-a născut ca și descendent al lui Avraam din primul său fiu născut, Ismail (Pacea și binecuvântarea fie asupra lor), în nobilul trib Quraish, care erau liderii Mekkăi la acea vreme.

Descendența lui Muhammad ﷺne duce înapoi direct la Avraam (Pacea și binecuvântarea fie asupra sa).

Acest lucru ar putea indica, cu siguranța, ceea ce a fost scris în Vechiul Testament (Tora), profețiile Deutronomului (Capitolul 18:15) despre venirea unui profet ca și Moise, de la „frații săi”.

C. El ﷺ a urmat poruncile Dumnezeului Atotputernic, la fel cum au făcut și strămoșii săi profeți mai înainte (Pace fie asupra lor).

Iată declarația profetului Muhammad ﷺ, în timp ce Coranul îi era revelat de către îngerul Gabriel:

“Spune: „Veniți să vă citesc ceea ce Domnul vostru v-a oprit [cu adevărat]: Să nu-I asociați Lui nimic; să fiți buni cu părinții; să nu-i omorâți pe copiii voștri de teama sărăciei, căci Noi vă vom da cele de trai atât vouă cât și lor; nu vă apropiați de cele rușinoase, nici cele care se văd, nici cele care sunt ascunse; nu ucideți sufletul pe care l-a oprit Allah, decât pe drept!” Acestea vi le-a poruncit [Allah]; poate că voi veți pricepe!” [Nobilul Coran, 6:151]

D. Muhammad ﷺ a trăit într-un angajament total față de credința într-un Singur Dumnezeu și, ca atare, i s-a supus doar lui Dumnezeu, fără a-I alătura alți „Dumnezei” sau a Îi face Lui semeni.

Aceasta este prima poruncă din Vechiul Testament (Exodul, 20 și Deutronomul, 5), cât și din Noul Testament (Marcu, 12:29).

E. Muhammad ﷺ le-a impus urmașilor săi să îL asculte pe Allah Atotputernicul.

El ﷺ le-a dat următoarele porunci, așa cum i-au fost revelate lui de către îngerul Jibril (Gavriil), de la Allah Atotputernicul. Citiți mai jos, una dintre multele afirmații similare din Coran:

„Allah poruncește dreptatea, plinirea faptei bune și dărnicia față de rude și El oprește de la desfrâu, faptă urâtă și nelegiuire. El vă îndeamnă pentru ca voi să vă aduceți aminte.” [Nobilul Coran,16:90]

F. Muhammad ﷺ nu a urmat niciodată practicile obișnuite ale tribului său de a adora statui, idoli sau „zei” făcuți de oameni.

El le-a interzis urmașilor săi să se angajeze în adorarea altcuiva în afară de Singurul Dumnezeu (Allah) Adevărat al lui Adam, Avraam , Moise și al tuturor profeților (Pace fie asupra lor).

„Și nu s-au despărțit cei cărora le-a fost dată Cartea, decât după ce le-a venit lor dovada cea limpede ~ Și nu li s-a poruncit decât să-L adore pe Allah, cu credință curată și statornică în religia Lui, să împlinească Rugăciunea [As-Salat] și să achite Dania [Az-Zakat]. Și aceasta este credința [comunității] celei drepte.” [Nobilul Coran, 98:4-5]

El ﷺ a disprețuit adorarea falsă față de „zeii” creați de om , a imaginilor sau a oricărei creații ce reprezenta divinitatea. El ﷺ a urât consecinţele negative și degradarea la care se ajungea, ca urmare a adorării acestora.

Acest lucru indică o supunere directă față de a doua poruncă menționată în versetele de mai sus. „Să nu-ți faci chip cioplit.”

G. Muhammad ﷺ a tratat întotdeauna Numele lui Dumnezeu (Allah) cu cel mai mare respect și niciodată nu a luat Numele lui Dumnezeu în deșert și nici nu l-a folosit în scopuri vanitoase.

El le-a interzis urmașilor săi să facă acest lucru și i-a încurajat să se numeasă cu nume precum „Robul Dumnezeului Atotputernic” (Abdullah), arătându-şi astfel modestia şi supunerea faţă de Acesta.

H. Muhammad ﷺ a urmat ritualurile de adorare a Lui Allah întocmai aşa cum şi strămoșii săi, Avraam și Ismail (Pace fie asupra lor!), o făceau.

Citiți cu atenție acest pasaj din Coran:

„Și [luați aminte] când pe Avraam l-a încercat Domnul său cu cuvinte (cu porunci) și le-a împlinit și a zis: „Eu te fac peste oameni Imam”. A întrebat: „Şi pe scoborâtorii mei?” I-a răspuns: „Nu-i privește legământul Meu pe cei nelegiuiți (dintre seminția lui Adam)!”. ~ Și am făcut Noi Casa (Al Kaaba) loc de revenire pentru oameni și refugiu [și am zis]: “Ţineţi locul lui Avraam că loc de rugãciune!” și am încheiat cu Avraam și Ismail legământ [cerându-le]: “Curățați Casa Mea pentru cei care o înconjoară și cei care se retrag pioși în Ea și cei care fac Rugăciunea și se prosternează!”~ Și [luați aminte] când a zis Avraam: “Doamne, fă-l un oraș al păcii și hrănește poporul lui cu roade, pe aceia dintre ei care cred în Allah și în Ziua de Apoi”. Și a răspuns [Allah]: “Iar cel care nu crede, va avea parte de bucurie și de hrană puțin timp (în timpul vieţii), apoi îl voi supune la chinurile iadului. Vai, ce soartă cumplită!”~ Și când Avraam și Ismail au ridicat temeliile Casei, [au zis ei]: “Doamne, primește-o de la noi! Tu ești Cel care Aude Totul [și] Atoateștiutor [As-Sami’, Al-’Alim]! Doamne, fă-ne pe noi supuși [musulmani] Ție și fă dintre urmașii noștri o comunitate musulmană [supusă Ție]! Și arată-ne nouă rânduielile noastre şi ne iartă pre noi, căci Tu ești Iertător, Îndurător [At-Tawwab, Ar-Rahim]! ~ Doamne, trimite-le lor un Trimis dintre ei, care să le recite versetele Tale și să îi învețe Cartea și Înțelepciunea și să îi curãțeascã pre ei (de credința politeistă). Doară Tu ești Atotputernic, Înțelept [Al-’Aziz, Al-Hakim]!”. Și cine se leapădă de religia lui Avraam, afară de acela care se nesocotește pe sine însuși? Noi l-am ales, [pe Avraam] doară, în această lume și el se va afla în Lumea de Apoi printre cei drepți.~ Când i-a zis Domnul lui: “Supune-te!”, el a răspuns: “M-am supus [Ție], Stăpân al lumilor!” ~ Și Avraam a lăsat-o ca îndemnare fiilor săi și asemenea și Iacob [zicând]: “O, fiii mei, Allah v-a ales vouă religia [Islamul] și, de aceea, să nu muriți altfel decât musulmani!” [Nobilul Coran, 2:124-132]

I. Muhammad ﷺ a efectuat aceleași ritualuri de adorare ca și profeții de dinaintea lui, aplecându-se și apoi prosternându-se (cu fața la pământ) în timpul rugăciunii și al adorării.

El ﷺ se îndrepta spre Ierusalim în timpul adorării sale și a poruncit urmașilor săi să facă același lucru, până când, prin intermediul Îngerului Jibril (Gavriil) a venit de la Allah revelația de a schimba direcția de rugăciune (Qiblah) menționată în Coran.

J. Muhammad ﷺ a susţinut acordarea drepturile lor fiecăruia dintre membrii familiei, punând accent în special pe legăturile cu părinții, atât cu mama cât și cu tata.

De asemenea, a insistat asupra oferirii drepturilor lor fetițelor, fetelor orfane și soțiilor.

Coranul ne face cunoscut faptul că Muhammad ﷺ le-a poruncit urmașilor săi musulmani să fie blânzi și respectuoși cu părinții lor. Aceştia au fost avertizaţi ca nici măcar „Of” să nu spună în faţa lor, atunci când îi vor avea în grijă la bătrânețe. Citește acest verset din Coran:

„Și Domnul tău a orânduit să nu-L adorați decât pe El şi să vă purtați frumos cu părinții voștri, iar dacă bătrânețile îi ajung pe unul dintre ei sau pe amândoi lângă tine, nu le ziceți lor „Of!” (în semn de nemulțumire pentru că te stânjenesc) și nu-i certa pe ei (pentru ceea ce nu-ți place), ci spune-le lor vorbe cuviincioase.” [Nobilul Coran, 17:23]

K. Muhammad ﷺ a fost apărătorul orfanilor și chiar al nou-născuților.

El a propovăduit îngrijirea orfanilor și hrănirea săracilor ca fiind porţi de intrare în Paradis, iar cei care nu le dau celor îndreptăţiţi drepturile lor de drept vor fi privaţi de binecuvântările Paradisului. El ﷺ a interzis, de asemenea, uciderea fetelor nou-născute, aceasta fiind o practică obișnuită în epoca ignoranței – Jahilyya (perioada preislamică) şi având legătură cu tradițiile arabe primitive. La acest lucru se face referință în Coran, unde ni se spune că în Ziua Judecății vor fi traşi la răspundere toţi cei care au dat curs tuturor acestor acte barbare de a lua viața fetelor nou născute. Coranul spune:

„Și când fetița îngropată de vie (de teama rușinii pe care ar putea să o aducă familiei și de teama cheltuielilor necesare pentru creșterea ei) va fi întrebatã. ~ Pentru ce păcat a fost ucisă?” [Nobilul Coran, 81:8-9]

„Cei care dãruiesc din bunurile lor [milostenie] noaptea și ziua, în tainã și fãțiș, au rãsplata lor la Domnul lor și ei nu au a se teme și nici nu vor fi ei mâhniți. ” [Nobilul Coran, 2:274]

L. Muhammad ﷺ le-a poruncit bărbaților să nu „moștenească femeile împotriva voinței lor” și să nu se căsătorească cu ele decât de comun acord și să nu se atingă de moștenirea sau de averea lor pentru a-și îmbunătății propriile condiții financiare.

„O, voi cei care credeți! Nu vã este îngãduit sã moșteniți femei în pofida voinței lor și nici sã le opriți sã se cãsãtoreascã [din nou] cu alții, ca sã le luați o parte din ce le-ați dat [ca zestre], decât dacã ele au sãvârșit un pãcat învederat, ci purtați-vã cu ele dupã cuviințã! Iar dacã nu vã este pe plac, se poate sã nu vã fie pe plac un lucru pe care Allah l-a pregãtit [sã vã aducã] un mare bine.” [Nobilul Coran, 4:19]

Tot din acest verset reiese că el ﷺ a interzis practică obișnuită de a bate femeile și de a le abuza. (Soția Profetului ﷺ a afirmat că ea nu a fost niciodată lovită.)

El ﷺ nu a avut niciodată contacte sexuale în afara căsătoriei și niciodată nu a fost de acord cu acest lucru, deși era ceva obișnuit la vremea respectivă. Relațiile lui cu femeile au fost doar de natură legitimă, prin contracte de căsătorie, cu martori adevărați, conform legii. El ﷺ a avut relații sexuale doar după căsătorie. El ﷺ a refuzat prima ofertă de căsătorie cu Aisha, venită din partea tatălui acesteia. El a acceptat propunerea de căsătorie doar după ce Aisha a ajuns la vârsta pubertății și putea să ia decizii singură. Relația lor este descrisă în detaliu de către Aisha însăși în modul cel mai iubitor și mai respectuos, ca o legătură, cu adevărat, pogorâtă din cer. Aisha este considerată unul dintre cei mai mari învățați ai Islamului și singura ei căsătorie a fost cea cu Muhammad ﷺ. Ea nu și-a dorit niciodată un alt bărbat și nici nu a făcut vreodată vreo declarație negativă împotriva lprofetui Muhammad ﷺ.

M. Muhammad ﷺ le-a poruncit bărbaților să le asigure cele necesare traiului și să le protejeze pe femei, fie că ele erau din propria lor familie (mame, soții sau fiice), fie alte femei străine de ei (musulmane sau nemusulmane).

„Bãrbații sunt proteguitori ai muierilor, datoritã calitãților deosebite cu care i-a dãruit Allah și datoritã cheltuielilor pe care le fac din bunurile lor. Iar cele evlavioase [dintre femei] sunt ascultãtoare și pãzitoare [ale celor care trebuiesc pãzite] în absența [soților lor – onoarea și averea acestora], pe care și Allah le pãzește. ~ Pe acelea de a cãror neascultare vã temeți, povãțuiți-le, pãrãsiți-le în paturi și loviți-le (nu violent, ci foarte ușor, pentru a le readuce la ascultare)! Dar dacã ele [revin și] ascultã de voi, atunci nu mai cãutați pricinã împotriva lor. Allah este Cel mai Înalt, Mãreț [‘Aliyy, Kabir].” [Nobilul Coran, 4:34]

N. Muhammad ﷺ a interzis uciderea copiilor de frica sărăciei, precum și a oricăror altor oameni nevinovați.

„(Spune,O Muhammad) : „Veniți să vă citesc ceea ce Domnul vostru v-a oprit [cu adevărat]: Să nu-I asociați Lui nimic; să fiți buni cu părinții ; să nu-i omorâți pe copiii voștri de teama sărăciei, căci Noi vă vom da cele de trai atât vouă cât și lor; nu vă apropiați de cele rușinoase, nici cele care se văd, nici cele care sunt ascunse; nu ucideți sufletul pe care l-a oprit Allah, decât pe drept (decât în situații bine stabilite de Allah) !” Acestea vi le-a poruncit [Allah]; poate că voi veți pricepe!” [Nobilul Coran, 6:151]

O. Muhammad ﷺ nu a comis niciodată adulter și le-a cerut urmașilor săi să se implice doar în relații de cuplu, interzicând astfel relațiile sexuale care nu sunt în conformitate cu ceea ce Allah Atotputernicul a hotărât.

„Șeitan vă amenință cu sărăcia și vă poruncește lucruri urâte, în vreme ce Allah vă făgăduiește iertare și har, căci Allah este Cel cu Har Nemărginit, Atoateștiutor [Wasi’, ‘Alim].” [Nobilul Coran, 2:268]

„Spune(O,Muhammad): “Domnul meu a oprit nelegiuirile – atât pe cele văzute cât și pe cele nevăzute – precum și păcatul (în general, fapte rele, relaţii sexuale ilicite), nedreptățirea [altora] sau să-i faceți lui Allah asociați, de vreme ce El nu a trimis o astfel de poruncã, sau să spuneți despre Allah ceea ce nu știți.” [Nobilul Coran, 7:33]

“Şi nu vă apropiaţi de preacurvie, căci ea este o josnicie! Şi rău drum este ea!” [Nobilul Coran, 17:32]

„Aceia care defăimează femei evlavioase, preacurate și dreptcredincioase vor fi blestemați, atât în această viață, cât și în Viața de Apoi, și vor avea parte de chin mare.” [Nobilul Coran, 24:3]

„Aceia care vor ca printre dreptcredincioși să se răspândească ticăloșia vor avea parte de osândă dureroasă, atât în această lume, cât și în Lumea de Apoi. Allah știe, în vreme ce voi nu știți.” [Nobilul Coran, 24:19]

„O, Profetule! Dacă vin la tine muieri credincioase și îți fac jurământ de credință, făgăduind cã nu vor pune nimic în rând cu Allah, nu vor fura, nu vor curvi, nu-i vor omorî pe copiii lor, nu vor săvârși nici o ticăloșie cu mâinile lor și cu picioarele lor, și nu ți se vor arăta cu nesupunere față de ceea ce se cuvine, atunci primește jurământul lor de credință și roagă-L pe Allah de iertare pentru ele, căci Allah este Iertător, Îndurător [Ghafur, Rahim]! [Nobilul Coran, 60:12]

Deși pe vremea lui Muhammad ﷺ oamenii comiteau în mod frecvent adulter, el nu a făcut niciodată acest lucru și le-a interzis tuturor urmașilor săi musulmani să urmeze această practică rea.

P. Muhammad ﷺ a interzis camăta și dobânda la împrumutul banilor, așa cum a făcut și Isus (Pacea fie asupra sa!) cu secole înaintea lui.

Putem evidenția foarte ușor cum, cu timpul, dobânda reduce averea și distruge sistemul economic. La fel ca și profeții de dianintea lui, Muhammad ﷺ a susținut că acestea sunt dintre mai rele fapte și trebuie evitate pentru a fi în pace cu Creatorul tău (Allah).

„Cei care mănâncă din camătă nu se vor ridica [în Ziua de Apoi] decât așa cum se poticnește cel atins de Șeitan și aceasta este [pedeapsa] pentru că ei zic: “Și negustoria e ca și camăta”, în vreme ce Allah a îngăduit negoțul, dar El a oprit camăta. Cei cărora le vine povață de la Domnul lor și se opresc, aceia au [iertare] pentru ceea ce au făcut mai înainte și lucrul lor este la Allah [pentru judecatã], dar cei care o fac mai departe, aceia vor fi oaspeții Focului și ei în el vor rămâne veșnic. ~ Allah nimicește camăta și sporește milosteniile. Allah nu-l iubește pe necredinciosul păcătos! ~ Cei care cred și plinesc fapte bune, fac Rugăciunea [As-Salat] și dau Dania [Az-Zakat], au răsplata lor de la Domnul lor și pentru ei nu este teamă și nici nu vor fi ei mâhniți. ~ O, voi, cei care credeți! Fiți cu frică de Allah și lipsiți-vă de restul de camătă ce v-a mai rămas [la oameni], dacă sunteți credincioși! ~ Dacă nu o veți face, vi se vestește rãzboi din partea lui Allah și a Trimisului Sãu. Însă dacă vă veți căi, veți avea banii voștri [mai puțin camăta]. Nu nedreptățiți și nu veți fi nedreptățiți!” [Nobilul Coran, 2:275-279]

Q. Muhammad ﷺ nu a participat la jocuri de noroc și nici nu le-a permis. La fel ca și dobânda, jocurile de noroc reduc averea, însă mult mai rapid decât aceasta.

„Ei te întreabă despre vin [khamr] și despre maysir (jocul de noroc). Spune: „În amândouă este mare păcat și sunt și unele foloase pentru oameni, dar în amândouă păcatul este mai mare decât folosul!” Ei te întreabă ce trebuie să cheltuiască [pentru milostenie]. Spune: „Ceea ce vă prisosește [din bunurile voastre]”! Astfel, Allah vă face deslușite Semnele Sale; poate că voi o să cugetați.” [Nobilul Coran, 2:219]

Jocurile de noroc nu au fost considerate atât de nocive până pe timpul lui Muhammad ﷺ. În ziua de azi, însă, sunt stabilite foarte bine daunele cauzate de jocurile de noroc, atât mediului familial, cât și sănătăţii mentale. Ideea de a câștiga ceva din nimic, fără niciun efort, nu este un mod de viață prescris de învățăturile lui Muhammad ﷺ.

R. Muhammad ﷺ nu a consumat niciodată băuturi alcoolice, deși acest lucru era ceva normal în vremea și în societatea sa.

„O, voi cei care credeți! Vinul, jocul de noroc, pietrele ridicate [idolii] și săgețile [pentru prezicere] sunt numai murdării din lucrătura lui Șeitan. Deci feriți-vă de ele ca să izbândiți! ~ Doară Șeitan dorește să semene între voi dușmănie și ură, prin vin și prin jocul de noroc, și să vă abată de la pomenirea lui Allah și de la Rugăciune [As-Salat]. Oare nu vă veți opri voi [de la acestea]?” [Nobilul Coran, 5:90-91]

Arabii, ca și majoritatea culturilor de la acea vreme consumau alcool fără să se gândească la sănătatea lor sau la comportamentul lor diferit datorită intoxicării cu acesta. Mulți dintre ei erau scalvii alcoolului.

În ziua de azi, nu este nevoie de prezentarea unor discuții lungi în legătură cu riscul și daunele consumului de alcool. Pe lângă faptul că acesta este cauza a numeroase boli și distruge sănătatea persoanei, alcoolul este deseori cauza multor accidente rutiere care duc la distrugerea de proprietăți, la răniți și chiar morți. Primul ordin venit pentru urmașii musulmani ai lui Muhammad ﷺ a fost acela de a nu fi sub influența alcoolului atuncii când efectuau acte de adorare, pentru ca, mai apoi, sa pogoare ordinul strict de a renunța definitiv la alcool. În acest mod li s-a oferit primilor musulmani un răgaz de a renunța, în mod treptat, la dependența de băuturile alcoolice.

S. Muhammad ﷺ nu a bârfit sau calomniat pe nimeni niciodata și întotdeauna a încercat să evite locurile în care se bârfea.

„O, voi cei care credeți! Dacă vine la voi un nelegiuit cu o veste, chibzuiți cu [mare] băgare de seamă (pentru a vă convinge de adevărul ei), ca să nu pricinuiți rău unui neam, din neștiință, și să nu vă căiți pentru ceea ce ați făcut!” [Nobilul Coran, 49:6]

„O, voi cei care credeți! Să nu râdă un neam de alt neam, care s-ar putea să fie mai bun decât el, nici muierile [să nu râdă] de alte muieri, care s-ar putea să fie mai bune decât ele! Nu vă ocărâți și nu vă batjocoriți cu porecle unii pe alții. Ce rău este numele urât și rușinos, după credință! Iar cei care nu se căiesc, aceia sunt nelegiuiți. ~ O, voi cei care credeți! Feriți-vă cu strășnicie de bănuieli, căci unele bănuieli sunt păcat (și tot astfel gândurile rele despre cineva, fără dovezi)! Nu vă iscodiți și nu vă ponegriți unii pe alții! Oare voiește vreunul dintre voi să mănânce carnea fratelui său mort? [Nu!] Voi ați urât aceasta! Și fiți cu frică de Allah, fiindcă Allah este Iertător și Îndurător [Tawwab, Rahim].” [Nobilul Coran, 49:11-12]

Cu siguranță, aceste învățături ar fi foarte benefice şi în zilele noastre, când peste tot găsim oameni dând curs celor mai rele bârfe și calomnieri, chiar și la adresa celor mai apropiaţi lor, din cadrul propriei familiei.

T. Muhammad ﷺ a fost cel mai generos om și i-a încurajat și pe ceilalți să fie la fel atunci când fac afaceri între ei. El ﷺ chiar le-a cerut urmașilor săi să ierte datoriile oamenilor în speranța că vor primi o recompensă mai bună de la Domnul lor (Allah).

„Aceluia care este strâmtorat să i se dea păsuire până îi va fi ușor, iar să faceți milostenie e și mai bine pentru voi, dacã știți! ~ Și fiți cu frică de Ziua în care vă veți întoarce la Allah, când fiecare suflet va fi răsplătit după ceea ce a agonisit, iar ei [oamenii] nu vor fi nedreptățiți.” [Nobilul Coran, 2:280-281]

Muhammad ﷺ a poruncit plata daniei pentru săraci și a fost apărătorul și protectorul văduvelor, orfanilor și călătorilor aflaţi în dificultate.

„Cât despre orfan, pe el nu-l oprima! ~ Cât despre cel care cere, pe el nu-l alunga!” [Nobilul Coran, 93:9-10]

„[Dați milostenie] pentru cei nevoiași, care se străduiesc pe calea lui Allah și nu pot umbla prin lume! Cel neștiutor îi socotește înstăriți din cauza pioșeniei lor. Îi cunoști după semnul lor, căci ei nu cer de la oameni cu stăruință. Și orice bine pe care îl dãruiți, desigur Allah îl știe, cãci El este Atoateștiutor, [Alam].” [Nobilul Coran, 2:273]

U. Muhammad ﷺ i-a învățat pe oameni cum să facă față celor mai mari dificultăți și teste ce se petrec de-a lungul vieții omului.

El ﷺ a susținut că doar cu răbdare și o atitudine umilă putem găsi adevărata rezolvare și putem înțelege complicațiile și dezamăgirea acestei vieți. El ﷺ a fost cel mai răbdător dintre toți și a fost un exemplu de urmat prin propria sa smerenie. Toți cei ce l-au cunoscut au recunoscut aceste calități ale sale.

„O, voi, cei care credeți! Căutați ajutor întru răbdare și Rugăciune [As-Salat], căci Allah este cu cei răbdători!” [Nobilul Coran, 2:153]

El a explicat că această viață este un test de la Allah.

„Vă vom încerca cu puțină spaimă, foamete, lipsire de bunuri, de suflete și de roade, dar binevestește celor răbdători. ~ Care, dacă s-a abătut asupra lor vreo nenorocire, spun: „Noi suntem ai lui Allah și noi la El ne întoarcem”. [Nobilul Coran, 2:155-156]

V. Muhammad ﷺ a postit zile la rând pentru a se apropia de Dumnezeu Atotputernicul și a se îndepărta de la plăcerile limitate ale aceastei vieţi lumeşti.

„O, voi cei care credeți, v-a fost statornicit vouă Postul [As-Siyam], așa cum le-a fost prescris și celor de dinaintea voastrã – Poate cã veți fi cu frică! [Nobilul Coran, 2:183]

W. De la începutul și până la sfârșitul misiunii sale, Muhammad ﷺ a chemat la eliminarea rasismului și a tribalismului. El ﷺ a fost, cu adevărat, cel ce aducea pacea, pentru toate timpurile și pentru toţi oameni.

„O, voi oameni! Noi v-am creat pe voi dintr-un bărbat și o muiere și v-am fãcut pe voi popoare și triburi, pentru ca să vă cunoașteți. Cel mai cinstit dintre voi la Allah este cel mai evlavios dintre voi. Allah este Atoateștiutor [și] Bineștiutor [‘Alim, Khabir].” [Nobilul Coran, 49:13]

Și într-un alt verset din Nobilul Coran:

„O, voi, oameni! Fiți cu frică de Domnul vostru care v-a făcut dintr-o singură ființă și a făcut din aceasta și pe perechea ei, și care a răspândit din cele două [ființe] mulți bărbați și femei! Fiți cu frică de Allah în numele căruia vă conjurați [unii pe alții] și [fiți cu frică de ruperea] legăturilor de rudenie, căci Allah este Veghetor peste voi [Raqib]!” [Nobilul Coran, 4:1]

X. În ceea ce privește păstrarea relațiilor bune și împăcarea oamenilor după o ceartă, Nobilul Coran spune:

„Și dacă două cete de dreptcredincioși se ceartă între ele, voi împăcați-le! Dacă una dintre ele este nedreaptă cu cealaltă, atunci luptați împotriva celei care este nedreaptă pânã ce ea se întoarce la porunca lui Allah, iar când se întoarce (din rătăcirea lor de la porunca lui Allah), atunci împăcați-le pe ele cu dreptate și fiți nepărtinitori, fiindcă Allah îi iubește pe cei drepți. ~ Dreptcredincioșii sunt frați. Deci împăcați-i pe cei doi frați ai voștri și fiți cu frică de Allah! Poate că veți afla îndurare!” [Nobilul Coran, 49:9-10]

Y. Muhammad ﷺ ne-a învățat că Isus (Pace fie asupra sa!) a fost conceput fără de păcat, iar nașterea sa a fost miraculoasă.

Dumnezeu Atotputernicul a ales-o pe Maria mai presus de celelalte femei. El ﷺ chiar a insistat în discuția purtată cu evreii din Medina că Isus (Pace fie asupra sa!) a fost Mesia, Cristosul, cel care a fost prezis să vină în Tora lor (Vechiul Testament). El ﷺ ne-a învățat că Isus (Pace fie asupra sa!) a efectuat multe miracole prin Voia lui Allah Atotputernicul, vindecând leproși, redând vederea unui orb și chiar readucând un om la viață. Ne-a mai spus, de asemenea, și ca Isus (Pace fie asupra sa!) nu a murit, ci a fost ridicat la cer de către Dumnezeu Atotputernicul. El ﷺ a prezis, de asemenea, că Isus (Pacea fie asupra sa!) se va întoarce înainte de Ziua Judecăţii pentru a conduce adevărații credincioși către victoria împotriva oamenilor răi și necredincioșilor și că Isus (Pacea fie asupra sa!) îl va distruge pe Anticrist.

Z. Muhammad ﷺ a interzis orice ucidere, chiar și atunci când urmașii săi au fost uciși, până ce a primit ordin de contraatac și autoaparare de la Allah.

Chiar și în astfel de situatii, ordinele au fost clar exprimate, iar lupta era permisă doar împotriva celor care atacau direct Islamul și musulmanii, conform regulilor stricte de la Allah.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Fiecare om este un rob – Uite cum

Ești rob? Da! Fiecare om este un rob. Dar întrebarea este: față de cine sau de ce? Ești un…