Home Principale Scopul vietii De ce a creat Dumnezeu lumea? Care este rostul ei?

De ce a creat Dumnezeu lumea? Care este rostul ei?

creat

De ce a creat Dumnezeu lumea?

Allah ne spune în Coran ca El nu a creat întreaga lume fără niciun rost. Allah spune:

„Eu nu i-am creat pe djinni și oameni decât pentru ca ei sã Mă adore.” [Nobilul Coran 51:56]

Ne-a creat cu scopul de a-L adora pe numai pe El, fără alți parteneri.

„El este cel care a creat cerurile și pământul în șase zile – în vreme ce Tronul Sãu era pe apă – pentru ca să vãăcerce care dintre voi este mai bun în făptuire. Iar dacã Tu spui: «Veți fi voi înviați după moarte», cei care nu cred, vor zice: «Aceasta nu este decât vrãjitorie văditã»”. [Nobilul Coran 11:7]

Allah a creat tot ceea ce noi numim Univers pentru a ne testa. Aceasta viață nu este destinatia noastra finală. Ceea ce poate considerăm acum a fi „rău” sau „bun” ar putea reprezenta de fapt tocmai opusul..

„Binecuvântat fie Acela care are în mâna Lui împărăția și este cu putere peste toate, ~ Acela care a făcut moartea și viața, ca să vă încerce pe voi, [pentru a vedea] care dintre voi este mai bun întru faptă. Și El este Puternic [și] Iertător [Al-‘Aziz, Al-Ghafur]. ~ Acela care a creat șapte ceruri unul peste altul, fără să vezi nici o nepotrivire în creația Celui Milostiv [Ar-Rahman]. Întoarce-ți privirea! Oare vezi tu vreo crăpătură? Întoarce-ți iarăși privirea de două ori! Privirea se va întoarce la tine umilită și slabă!” [Nobilul Coran 67:1-4]

Coranul ne spune despre natura oamenilor și cât de repede uităm multele și minunatele binecuvântări date nouă în fiecare zi. Allah ne descrie atitudinea clar în Coranul Său:

„Dacã pe om îl lovește o nenorocire, atunci el Îl cheamă pe Domnul său, cãindu-se înaintea Lui. Apoi, când îi dăruiește lui îndurare din partea Sa, uită cele cu care se rugase și Îi face lui Allah semeni, pentru ca sã-i rătăceascã [pe oameni] de la drumul Său. Spune: «Bucură-te pentru puțin [timp] de necredința ta, însă tu vei fi dintre oaspeții Focului!»” [Nobilul Coran 39:8]

Uităm, căci am fost creați să uităm. Și aceasta este o parte a testului nostru. Vom face uz de memoria selectivă și vom scăpa din vedere ceea ce îi datoram Creatorului și Ocrotitorului nostru? Sau vom aprecia chiar și atunci când suferim de unele greutăți sau când apar unele obstacole în viața aceasta?

„Cât despre om, când Domnul său îl încearcă și îl cinstește și este îndurător cu el, atunci el zice: «Domnul meu m-a cinstit!» ~ “Însă când Domnul său îl încearcă si-i micșorează lui înzestrarea, atunci el zice: «Domnul meu m-a umilit!»” [Nobilul Coran 89:15-16]

După care Allah ne explică foarte limpede logica din spatele a ceea ce se întâmplă:

„Dar nu! Voi nu-l cinstiți pe orfan ~ Și nu vă îndemnați la hrănirea sãrmanului ~ Și mâncați moștenirea cu lăcomie ~ Și iubiți averea cu o dragoste fără de margini!” [Nobilul Coran 89:17-20]

Allah ne-a creat, oferindu-ne atât de multe. Cu toate acestea noi suntem atât de neglijenţi cu privire la Dreptul Său de a fi adorat în exclusivitate (fără parteneri), negând Ziua Judecății, când toți vom fi întrebaţi despre Generozitatea Lui.

„O, omule! Ce te-a înșelat pe tine în privința Domnului tău Cel Generos [Al-Karim], ~ Care te-a creat, te-a întregit și ți-a dat statură dreaptă ~ Și te-a plăsmuit pe tine în chipul în care a voit? ~ Dar nu! Voi nu credeți în Ziua Judecății!” [Nobilul Coran 82:6-9]

Și cum vom vedea situația și împrejurările noastre? Cum îi vom trata, deci, pe ceilalți din jurul nostru? Luăm noi în considerare pe părerea celorlalți, și ne grăbim să acuzăm, sau iertăm? Toate aceste lucruri sunt parte din testul nostru, lucruri despre care vom fi întrebați în Ziua Judecății.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Fiecare om este un rob – Uite cum

Ești rob? Da! Fiecare om este un rob. Dar întrebarea este: față de cine sau de ce? Ești un…