Home Principale Islam Cred musulmanii în viața de după moarte?

Cred musulmanii în viața de după moarte?

Cred musulmanii in viata de dupa moarte

Musulmanii cred în viața de după moarte și în faptul că, odată cu moartea unui individ, se deschide ușa către viața următoare. Allah spune în Coran:

„Și fiți cu frică de Ziua în care vă veți întoarce la Allah, când fiecare suflet va fi răsplătit după ceea ce a agonisit, iar ei [oamenii] nu vor fi nedreptățiți.” [Nobilul Coran 2:281]

„Fiecare suflet va gusta moartea, desigur voi veți primi [întreaga] voastră răsplată în Ziua Învierii! Cel care va fi îndepărtat de Foc și adus în Rai va fi izbânditor. Viața aceasta nu este decât plăcere amăgitoare.” [Nobilul Coran 3:185]

După cum știu majoritatea oamenilor, moartea este singura certitudine în viață și indiferent cine sunteți sau unde vă aflați, moartea va veni în cele din urmă la voi. Acest lucru este menționat în mod clar în Coran:

„Oriunde ați fi, moartea vă va ajunge, chiar de-ați fi în turnuri semețe…” [Nobilul Coran 4:78]

Credința în viața de după moarte este unul dintre cei șase stâlpi ai credinței în Islam și este o condiție necesară pentru cine dorește să devină musulman, așa cum este menționat în Coran:

„O, voi cei care credeți! Fiți cu credință neclintită în Allah și în Trimisul Său, în Cartea pe care a pogorât-o asupra Trimisului Său și în Cartea pe care a pogorât-o mai înainte! Cel care nu crede în Allah, în îngerii Săi, în Cărțile Sale, în trimișii Săi și în Ziua de Apoi, acela pribegește în cea mai îndepărtată rătăcire.” [Nobilul Coran 4:136]

De asemenea, acest lucru este menționat în învățăturile profetului Muhammad (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa), care a spus despre înviere:

„[și] Allah va trimite apă din cer și trupurile neînsuflețite vor crește la fel cum crește vegetația …” [Bukhari]

Credința în Viața de Apoi este foarte importantă pentru musulmani, așadar ei cred cu tărie în ea din cauza faptului că acest lucru le-a fost poruncit de către Allah. De asemenea, îi ajută să-și îmbunătățească acțiunile și comportamentul în această viață. Oferă celor smeriți și asupriți o speranță și o anticipare pentru dreptatea supremă, de care nu va scăpa nimeni, și îi face pe oameni să devină temători de Dumnezeu, știind că într-o zi Dumnezeu va judeca între oameni cu privire la credința lor și la acțiunile lor.

Este o reamintire constantă pentru musulmani, să se gândească la fiecare acțiune pe care o fac și dacă vor fi întrebați despre aceasta în Ziua Judecății sau nu. Un exemplu perfect al acestui lucru este în declarația lui Umar ibn Abd Al-Aziz, care era unul dintre conducătorii Imperiului Islamic și strănepotul unuia dintre cei mai de seamă companioni ai profetului Muhammad ﷺ. Se menționează că o dată, când un om l-a abuzat verbal, el a remarcat:

„Dacă nu ar fi existat Ziua Judecății, ți-aș fi răspuns.”

Credința în Viața de Apoi nu este unică pentru musulmani. Există și alte religii care au un concept al vieții după moarte, deși el diferă în ceea ce privește natura exactă. De exemplu, evreii cred într-o viață după moarte, care include o înviere fizică a morților, chiar dacă alții din aceeași religie cred în reîncarnare. Creștinii, precum musulmanii, cred în Ziua Judecății, în Paradis și Iad, dar diferă în ceea ce privește specificul fiecărei etape. Pe de altă parte, budiștii și hindușii nu cred într-o înviere fizică, ci doar într-o renaștere spirituală a sufletului.

În concluzie, credința într-o viață după moarte este un aspect fundamental al credinței Islamice și ocupă întotdeauna locul central în mintea unui musulman, în sensul că fiecare acțiune este gândită înainte de a fi efectuată pentru a se determina dacă va fi benefică sau va fi în detrimentul sau în viața care va veni.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Fiecare om este un rob – Uite cum

Ești rob? Da! Fiecare om este un rob. Dar întrebarea este: față de cine sau de ce? Ești un…