Home Intrebari Despre islam Ce spune Islamul că se întamplă cu noi după moarte?

Ce spune Islamul că se întamplă cu noi după moarte?

viata de apoi

Ce spune Islamul că se întamplă cu noi după moarte? Încerc să fac o listă cu lucruri pe care să le fac înainte de a muri și aş dori niște sfaturi. Ați putea să mă informați cu privire la ceea ce spune Islamul despre moarte?


 

Allah Atotputernicul este Atotînțelept și El este Cunoscătorul Tuturor Lucrurilor.

Pentru cei care nu sunt familiarizați cu învățăturile Islamului, ar trebui să menţionăm câteva lucruri de bază înainte de a încerca să răspundem la această întrebare onestă și profundă.

Exista un capitol scurt spre sfârșitul Nobilului Coran, care se numește „Al Asr” şi care are o însemnătate foarte intensă, ce poate să rezolve o mulțime de chestiuni referitoare la modul în care tratam viaţa şi moartea omului. Să vedem, aşadar, traducerea aproximativă în limba română a acestuia:

Jur pe timp! [1] ~ Că omul va fi în pierdere, [2] ~ Afară de aceia care cred [3] și împlinesc fapte bune și se îndeamnă unul pe altul către Adevăr [4] ~ și se îndeamnă unul pe altul la răbdare. [Nobilul Coran, 103:1-3]

Iată şi câteva note care ar putea clarifica mai bine semnificaţia acestor versete coranice:

[1] Allah face un jurământ de mare importanță.
[2] Ei s-ar putea să fie în pierdere ca urmare a celor pe care ei le-au făcut pe pământ.
[3] Unicitatea lui Allah (Tawhid sau Monoteism).
[4] “Adevăr” înseamnă aici orice conduce către monoteismul pur.

Referitor la acest pasaj din Coran, învățații în Islam au concluzionat următoarele:

Cu toţii ne naştem având un scop de atins în această viaţă, şi anume acela de a-L adora pe Unicul Dumnezeu Adevărat, fără parteneri sau asociaţi, conform legilor Sale.

„Eu nu i-am creat pe djinni și pe oameni decât pentru ca ei să Mă adore.” [Nobilul Coran, 51:56]

Toți vom muri și vom merge în mormânt.

„Fiecare suflet va gusta moartea.” [(Nobilul Coran, 3:185]

Toți vor fi înviați în Ziua Judecății (atât credincioșii, cât și necredincioșii).

„Noi suntem ai lui Allah și noi la El ne întoarcem” [Nobilul Coran, 2:156]

„Oare nu cred aceia cã ei vor fi înviați ~ Într-o Zi mare, ~ O Zi în care oamenii vor sta înaintea Stãpânului lumilor?” [Nobilul Coran, 83:4-6]

Fiecare om îşi va primi „Cartea” în care sunt înscrise faptele sale (cuprinzând toate cele pe care el le-a înfăptuit).

„Dar nu! Celor nelegiuiți le este scris cã se vor afla în Sijjin (Iad).” [Nobilul Coran, 83:7]

Cei ce vor primi cartea în mâna lor dreaptă, vor fi dintre cei victorioși, iar cei ce vor primi cartea pe la spatele lor, vor fi dintre cei pierduţi.

Fiecare persoană va fi trasă la răspundere pentru ceea ce a făcut.

„Cel care a făcut un bine cât un grăunte de colb, îl va vedea, ~ Dupã cum, cel care a făcut un rău cât un grăunte de colb, îl va vedea.” [Nobilul Coran, 99:7-8]

Nimeni nu va prelua păcatele și pedepsele altei persoane.

„Allah nu impune nici unui suflet decât ceea ce este în putința lui. El are ca răsplatã ceea ce și-a agonisit [faptele bune] și împotriva lui ceea ce a dobândit [faptele rele].” [Nobilul Coran, 2:286]

Nimeni nu va mijloci (pentru altcineva) la Allah, în afară de aceia cărora El le va permite.

„Cine este acela care ar putea mijloci la El fără de îngãduința Lui?” [Nobilul Coran, 2:255]

Atunci , destinația finală, Raiul sau Iadul, va fi făcută cunoscută omului.

„Voi veți vedea Iadul!” [Nobilul Coran, 102:6]

Nimeni nu va intra în Paradis, decât prin îndurarea lui Allah.

Muhammad (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus:

„Nimeni nu va intra în Paradis decât prin îndurarea lui Allah.” Când a fost întrebat de companioni: „Chiar și tu, o, profet al lui Allah?” El a răspuns: „Chiar și eu.” (Sahih al-Bukhari)

Nimeni nu va intra în Foc cu excepția celor care îl merită.

„V-am prevenit pe voi despre un Foc ce arde cu flacără, ~ Unde nu va arde decât cel mișel.” [Nobilul Coran, 92:14-15]

Moartea este asemenea unei călătorii spre un tărâm de unde nu există întoarcere. Așadar, înainte de a muri, fii sigur că pui în valiza trei lucruri absolut necesare ție în această călătorie:

 • Cartea de identitate
 • Hrana pentru o eternitate
 • Veșminte îndeajuns

Cartea de identitate [este Cartea în care sunt înscrise faptele cărora omul le-a dat curs de-a lungul vieţii sale]

Aceasta conține două categorii foarte importante:

 • Religia (credința)
 • Acțiunile (fapte)

Amândouă trebuie să fie corecte pentru a asigura o tranziție ușoară către Viața de Apoi, și un loc bun în Paradis.

Să începem, aşadar, cu legământul de credință făcut Unicului Dumnezeu Adevărat de a Îl adora numai pe El și de a îndrepta actele noastre de adorare, în exclusivitate, numai către El, fără a îi face Lui parteneri sau asociaţi. Acesta este făcut de orice persoană care înțelege faptul că: „EXISTA DOAR UN SINGUR DUMNEZEU ADEVARAT, care este singurul Creator, Susținător și Stăpânitor a tot ceea ce există.”

Acest lucru înseamnă în Islam a crede în Unicitate sau Tawhid, şi poate fi înțeles mai ușor dacă este împărțit în următoarele trei categorii:
· Unicitatea Stăpânirii lui Allah [Tawhid al-Uluhiyyah] · Unicitatea în Adorare [Tawhid al-Rubbubiyyah] · Unicitatea Numelor și Caracteristicilor lui Allah [Tawhid Al-Asma’ was-Sifat]

Credințe corecte

După moarte, ne vor fi adresate trei întrebări:

 • Întrebare: Cine este Domnul tău?
  Singurul răspuns acceptat: Allah.
 • Întrebare: Care este religia ta?
  Singurul răspuns acceptat: Islamul.
 • Întrebare: Cine este profetul tău?
  Singurul răspuns acceptat: Muhammad ﷺ.

Imediat poate se vor găsi şi cei care să susţină că acest lucru nu este, de fapt, drept. La urma urmelor, Muhammad ﷺ a fost trimis de Allah cu mesajul Islamului doar în urmă cu 1400 de ani. Cum ramane, așadar, cu toți aceia care au trăit înaintea lui? Dar cu aceia care au venit după el și nu au auzit niciodată de Allah, Islam și Muhammad ﷺ?

Răspunsul este foarte simplu. Islamul este religia adevărată şi unică, adusă de toți profeții lui Allah Atotputernicul. Toți au propovăduit mesajul de supunere faţă dea Unicul și Singurul Dumnezeu Adevărat al Universului. Dacă omul a trăit o viață plină de supunere și ascultare față de Atotputernicul Dumnezeu, întru sinceritate și pace, atunci, de fapt, acea persoană a trăit ca un musulman adevărat, fără a cunoaște însă aceşti termeni în limba arabă. Acest lucru înseamnă că urmașii tuturor profeților lui Allah Atotputernicul, de la Adam, la Moise, la Isus și Muhammad (Pacea fie asupra tuturor!), vor şti să răspundă corect la aceste întebări, atunci când ei vor fi întrebați.

După ce îngerul morții îndepărtează sufletul din trup, îngerii vor duce sufletul celui care a murit la ceruri și, odată ajunşi acolo, ei vor veni în fața lui Allah cel Preaînalt. Atunci, El va respingânde pe toți cei ce au răspuns greșit la cele trei întrebări de mai sus. După terminarea acestui test, sufletul va fi reunit cu corpul său,rămânând astfel până la Ziua Judecății.

Hrana [Faptele propriu-zise]

Profetul Muhammad ﷺ i-a învățat pe urmașii săi următoarele:

„Nu este credincios cel care merge să se culce având stomacul plin, în vreme ce vecinul său este flămând.”

Profetul Muhammad ﷺ a spus:

„Milostenia este obligatorie pentru fiecare musulman.” A fost întrebat: „Dar dacă o persoană nu are nimic?” Profetul ﷺ a răspuns: „El trebuie să muncească cu mâinile sale pentru beneficiul lui și apoi să dea ceva din ceea ce a agonisit drept milostenie.” Companionii profetului au întrebat: „Dar dacă nu poate munci?” Profetul ﷺ a răspuns: „Atunci, el trebuie să-i ajute pe cei săraci și nevoiași.” Companionii au întrebat apoi: „Şi dacă nu poate să facă nici măcar atât?” Profetul Muhammad ﷺ a răspuns: „(Atunci) El ar trebui să-i îndemne pe ceilalți să facă bine.” Companionii au spus: „Și dacă nu reușește să facă nici măcar acest lucru?” Profetul Muhammad ﷺ a spus: „ El trebuie să evite să facă fapte rele. Și acesta este un act caritabil.”

Profetul Muhammad ﷺ a spus:

„Corpul tău are 360 de încheieturi și fiecare dintre ele are nevoie de un act caritabil în fiecare zi.”

“Și până şi a-l întâmpina pe fratele tău zâmbind este un act caritabil.”

Actelor bune şi caritabile trebuie să li se dea curs doar de dragul Atotputernicului Dumnezeu. Aceste fapte bune vor însoți o persoană de-a lungul vieții ei, precum și în mormânt, până la Ziua Judecății. In Ziua Judecății, fiecare persoană își va vedea cu claritate faptele sale.

Există doi îngeri care înregistrează toate faptele unei persoane, din clipa când acesta se naște și până când moare. Îngerul din partea dreaptă înregistrează toate faptele bune, iar cel din partea stângă toate faptele rele. Din momentul în care o persoană intenționează numai să facă o faptă bună, acea faptă bună este deja înregistrată pentru ea.

După ce a efectuat o faptă bună, zece fapte bune sunt înregistrate pentru acea persoană (sau 70 sau 700, atât cât Allah voiește).

Dacă o persoană încurajează pe alţii să facă fapte bune, atunci ea va primi o recompensă asemenea celui care dă curs respectivei fapte bune.

Celălalt înger, din partea stângă, înregistrează toate faptele rele ale omului.

Dacă cineva intenționează să facă un lucru rău, dar nu îl mai face pentru că realizează că nu este bun, atunci o faptă bună este înregistrată pentru el.

Dacă o persoană intenționează ceva rău, însă nu se iveşte posibilitatea să îl facă, atunci nimic nu este înregistrat pentru acea persoană.

Dacă omul comite o faptă rea, atunci îngerul din stânga va dori să înregistreze această faptă rea în „Cartea în care sunt înscrise faptele”, însă îngerul din dreapta sa îl oprește și îi spune să aștepte deoarece persoana s-ar putea căi. După un timp, din nou îngerul din partea stângă va dori înregistrarea faptei rele, însă el este din nou oprit de cel din partea dreaptă, cu acelaşi argument. Acest lucru continuă pentru un timp, însă dacă persoana nu se căieşte şi nu îşi cere iertare fața de Allah Atotputernicul, atunci, pentru acea persoană, va fi înregistrată o faptă rea.

De aceea, de fiecare dată când cineva comite o faptă rea, trebuie să se căiască imediat și să ceară iertare Celui Atotputernic și să urmeze faptei rele cu o faptă bună.

În plus, dacă o persoană efectuează rugăciunile obligatorii la timp şi conform învățăturilor islamice, păcatele comise între două rugăciuni îi sunt iertate.

Dacă o persoană ia parte la rugăciunea de vineri în congregaţie, conform învățăturilor islamice, i se vor ierta toate păcatele de la rugăciunea de vineri trecută și până la cea prezenta.

De asemenea, dacă o persoană efectuează Pelerinajul obligatoriu la Mecca în luna Dhul Hijja a Calendarului Islamic, toate păcatele sale, de la naștere şi până în acel moment, îi sunt șterse, rămânând înregistrate numai faptele bune.

În cazul în care o persoană se convertește și trece de la o altă religie la Islam, toate păcatele sale anterioare sunt șterse. Ea devine pură și inocentă ca un nou-născut, iar faptele sale anterioare, bune și rele, sunt toate purificate și devin munți de fapte bune pentru nou-venitul în Islam.

Veșmântul [Comportamentul și manierele]

„Nu este credincios cel care merge să se culce cu stomacul plin, în vreme ce vecinul său este înfometat.”

A fost menţionat de profetul Muhammad ﷺ că Allah a spus:

Declar război împotriva celui care este ostil robului Meu ce mă adoră. Nu se apropie robul meu de Mine cu ceva mai drag Mie decât împlinirea faptelor de adorare obligatorii. Şi nu încetează robul meu întru a se apropia de Mine prin acte de adorare voluntare (neobligatorii), până ce Eu ajung să îl iubesc. Şi dacă l-am iubit, am devenit pentru el auzul prin care el aude, şi văzul prin care el vede, şi mâna prin care el acţionează, şi piciorul cu care el merge; şi dacă Mi-a cerut (ceva) îi voi da, şi dacă va căuta adăpost la Mine, îi voi face Eu lui adăpost. (Sahih Bukhari)

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Fiecare om este un rob – Uite cum

Ești rob? Da! Fiecare om este un rob. Dar întrebarea este: față de cine sau de ce? Ești un…