Home Intrebari Allah Oare vom fi socotiți în Ziua Judecății, cu dreptate?

Oare vom fi socotiți în Ziua Judecății, cu dreptate?

socotiți în Ziua Judecații

Cum vom fi socotiți în Ziua Judecății? Oamenii vor primi răsplata pentru faptele lor? Chiar și cei care nu sunt musulmani vor fi recompensați?


Da, cu siguranță, vom fi socotiți în Ziua Judecății, cu dreptate! Allah tratează întotdeauna pe toată lumea cu justeţe și corectitudine, și astfel se va întampla și cu noi.

Citiți cu atenți, însă, următoarele versete din Nobilul Coran, în special cele care se referă la “oamenii Cărții” (evreii și creștinii).

„Acestea sunt versetele lui Allah. Noi ție, [Muhammed], ți le recităm întru adevăr. Și Allah nu voiește nedreptățirea lumilor. ~ Ale lui Allah sunt cele din ceruri și de pre pământ și la Allah se întorc toate. ~ Sunteți cea mai bună comunitate care s-a ivit pentru oameni. Voi porunciți ceea ce este drept și opriți ceea ce este nedrept și credeți în Allah. Dacă oamenii Scripturii ar fi crezut ar fi fost bine pentru ei. Printre ei sunt și credincioși, dar cei mai mulți dintre ei sunt nelegiuiți.” [Nobilul Coran, 3:108-110]

Oricine crede în Allah ca Dumnezeu Unic, se străduiește în a face fapte bune și îl urmează pe ultimul profet trimis de Allah (Pacea fie asupra tuturor profeților lui Allah) poate fi numit musulman, adică cel care se supune voinței lui Allah, și, în acest fel, judecarea lui rămane la latitudinea lui Allah, care este Judecătorul cel Drept în tot și în toate.

Îi va trata Allah pe evrei și creștini ca și pe musulmanii ?

Unii oameni se pot întreba dacă „oamenii Cărții” (evreii și creștinii) din ziua de azi pot fi considerați ca fiind „salvați”.

Evreii și creștinii care au crezut în Allah ca Unic Dumnezeu și au încercat să se supună poruncilor Sale și au urmat Mesajul trimis de Allah prin Profetul trimis de Acesta în vremea lor (precum Avraam, Moise, Isus și așa mai departe) sunt menționați de nenumărate ori în Coran:

„Dar ei nu sunt toți la fel. Se află printre oamenii Scripturii o comunitate dreaptă, care recită versetele lui Allah în timp de noapte și se prosternează [rugându-se]. ~ Ei cred în Allah și în Ziua de Apoi, poruncesc ceea ce este drept și opresc de la ceea ce este nedrept și se grăbesc la faptele bune; aceștia sunt printre cei cucernici. ~ Și binele pe care ei îl fac nu poate fi tăgăduit, căci Allah îi știe bine pe cei cuvioși.” [Nobilul Coran, 3:113-115]

Să luăm mai departe în considerare ceea ce Allah spune în Coran despre ei:

„De la aceia care nu cred și mor necredincioși nu se va primi niciodată de la vreunul dintre ei nici chiar întregul pământ în aur, chiar dacă ei ar voi să se răscumpere cu el. Aceia vor avea parte de chin dureros și ei nu vor avea pe nimeni să-i ajute.” [Nobilul Coran, 3:91]

Cei care mor necredincioși vor primi răsplată pentru faptele lor bune doar aici pe pământ, în această viață lumească.

În Ziua Judecății, însă, faptele lor nu vor fi acceptate, chiar dacă ei ar fi investit valoarea întregului pământ, în aur, în cele ce ar fi putut fi percepute ca fiind acte de supunere și adorare.

Profetul (Pacea și binecuvântarea fie asupra sa) a fost întrebat despre Abdullah bin Jud’an care obișnuia să fie generos cu invitații săi, îi ajuta pe cei care aveau datorii și dădea de mâncare săracilor, daca el va avea vreun beneficiu de pe urma acestor fapte ale sale? Profetul ﷺ a răspuns:

„Nu! Deoarece în nici măcar o zi de pe durata vieții sale nu a spus: „O Domnul meu! Iartă-mi mie păcatele mele în Ziua Judecății!” (adică el nu a crezut în Dumnezeu).

Profetul Muhammad ﷺ ne-a spus:

„Dacă vreunul dintre Oamenii Cărții află despre mine și despre Mesajul cu care eu am fost trimis și nu acceptă să se predea și să se supună lui Allah Atotputernicul de buna voie, cu pace (Islam), atunci el va fi destinat Focului.”

Allah ne spune în Coran că El este „Cel mai bun dintre Judecători” și, cu siguranță, Judecată finală a tuturor îi aparține numai Lui si El va judeca întru dreptate si nimeni nu va fi nedreptățit nici măcar cu greutatea unui fir de praf!

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Fiecare om este un rob – Uite cum

Ești rob? Da! Fiecare om este un rob. Dar întrebarea este: față de cine sau de ce? Ești un…