Home Principale Isus in Biblie Respectul musulmanilor pentru Isus

Respectul musulmanilor pentru Isus

Isus in Coran

Islamul arată respect tuturor profeților trimiși de Dumnezeu omenilor. Musulmanii respectă toți profeții, în general, şi pe Isus (Pacea fie asupra sa), în mod deosebit, deoarece el a fost unul dintre profeții care au prevestit venirea lui Muhammad (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa), iar musulmanii așteaptă o a doua venire a lui Isus. Ei îl consideră unul dintre cei mai măreți profeți trimiși omenirii de către Allah. Atunci când este menționat numele lui Isus, musulmanii nu spun doar pur şi simplu “Isus” ci, în mod obişnuit, adaugă fraza “Pacea fie asupra sa”, în semn de respect pentru acesta.

Nicio altă religie din lume nu îl respectă și îl onorează pe Isus aşa cum o face Islamul. Coranul confirmă nașterea sa din fecioară, iar Maria (e.g. – Maryam în limba arabă) este considerată a fi una dintre cele mai pure femei care au existat vreodată. Un întreg capitol din Nobilul Coran este numit cu numele acesteia – “Maryam”.

Coranul descrie nașterea lui Isus după cum urmează:

“Îngerii au zis: O, Maria! Allah te-a ales și te-a făcut curată. El te-a ales peste femeile lumilor!” [Nobilul Coran 3:42]

“Îngerii au zis: “O, Maria! Allah îți vestește un Cuvânt din partea Lui: numele lui va fi Al-Masih, Isa, fiul Mariei, măreț în aceastã lume ca și în lumea de Apoi și unul dintre cei mai apropiați [de Allah]. ~ El le va vorbi oamenilor din pruncie, la fel și când va fi bărbat între două vârste și va fi dintre cei evlavioși”. ~ Ea a zis: “Doamne, cum să am un copil fără să mă fi atins un bărbat?” I-a răspuns El: “Întocmai așa!” Allah creează ceea ce voiește El. Când El hotărăște un lucru, El spune doar “Fii” și el este de îndată!” [Nobilul Coran 3:45-47]

Musulmanii cred că Isus a fost născut din fecioară, prin aceeași putere care i-a adus pe Adam și Eva la viață, fără ca ei să fi avut tată sau mamă:

“Înaintea lui Allah, Isus este asemenea lui Adam, pe care El l-a făcut din lut și apoi i-a zis lui “Fii” și el a fost.” [Nobilul Coran 3:59]

De-a lungul misiunii sale profetice, Isus a împlinit mai multe miracole. Coranul ne spune despre el (Pacea fie asupra sa):

“Și trimis la fiii lui Israel [le va zice]: “Eu vin la voi cu semn de la Domnul vostru! Eu plămădesc pentru voi din lut ca un chip de pasăre și suflu asupra sa și se va face o pasăre vie, cu voia lui Allah. Și-i voi tămădui pe orb și pe lepros, și-i voi învia pe morți, cu voia lui Allah. Eu vă voi vesti ceea ce mâncați și ceea ce păstrați în casele voastre. În aceasta este un semn pentru voi, dacă voi sunteți credincioși!” [Nobilul Coran, 3:49]

Muhammad și Isus, la fel ca și profeții anteriori (Pacea fie asupra lor, a tuturor) au fost trimiși pentru a confirma credința într-un Singur Dumnezeu. În Coran este consemnat că Isus a vorbit despre motivul venirii sale, spunând:

“Eu întăresc ceea ce a fost revelat în Tora mai înainte de mine și vă voi îngădui o parte din cele ce v-au fost oprite. Eu v-am adus semne de la Domnul vostru, deci fiți cu fricã de Allah și dați-mi ascultare!” [Nobilul Coran, 3:50]

Profetul Muhammad ﷺ evidențiază importanța lui Isus (Pacea fie asupra sa) spunând:

“Oricine marturisește că nu există altă divinitate în afară de Allah, Unicul, fără de partener (în adorarea Sa), că Muhammad ﷺ este robul și trimisul Său, că Isus este este robul și trimisul Său, Cuvântul Său și un spirit de la El, trimis Mariei, și că Paradisul și Iadul sunt adevărate, va fi primit de către Allah în Rai.” [Bukhari]

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Fiecare om este un rob – Uite cum

Ești rob? Da! Fiecare om este un rob. Dar întrebarea este: față de cine sau de ce? Ești un…