Home Intrebari Allah Este Allah Dumnezeul Lunii?

Este Allah Dumnezeul Lunii?

Allah

Este adevarat ca Allah este Dumnezeul Lunii?


Coranul evidenţiază că „Allah” nu este un Dumnezeu al Lunii

„Şi printre semnele Sale sunt noaptea şi ziua şi Soarele şi Luna. Însă nu vă prosternaţi nici dinaintea Soarelui, nici dinaintea Lunii, ci prosternaţi-vă dinaintea lui Allah care le-a creat pe ele, dacă pe El Îl adoraţi voi!” [Nobilul Coran, 41:37]

O persoană apropiată de religie creștină de la care am primit o copie a broșurii despre Allah a profesorului doctor crestin Robert Morey, mi-a trimis şi 5 întrebări legate de acest subiect. Voi încerca să le răspund în cele ce urmează.

Care este semnificaţia lunii noi în Islam?

Răspuns: Coranul a răspuns acestei întrebări încă dinainte ca tu să fi întrebat. Citiţi versetul de mai jos:

„Te vor întreba despre lunile noi. Spune: „Ele servesc oamenilor pentru a socoti timpul şi pentru Pelerinaj”. Evlavia nu stă în a intra în casele voastre prin spatele lor, ci evlavia stă în a fi cu frică [de Allah]! Şi intraţi în case prin uşile lor! Şi fiţi cu frică de Allah, poate că voi veţi izbândi!” [Nobilul Coran 2:189]

De ce Islamul urmează calendarul lunar?

Răspuns: Atât în Biblie, cât şi în Coran, sărbătorile religioase sunt considerate după calendarul lunar. Atât evreii, cât şi musulmanii, s-au ţinut de aceste reguli pe care le-au crezut a fi lăsate de la Dumnezeu. Atunci de ce creştinii urmează calendarul solar?

De ce sărbătoarea Ramadanului este marcată de apariția lunii noi?

Răspuns: Cred că te referi de fapt la postul Ramadanului. Allah a poruncit musulmanilor să postească de la ivirea zorilor şi până la apusul soarelui în timpul lunii Ramadan (vezi Coran, 2:185-187). Începutul şi sfârşitul lunii este determinat de luna nouă – semiluna (Coran, 2:189), conform învăţăturilor Mesagerului Lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui).

De ce aceasta este metoda şi nu alta, nu sta în puterea noastră să explicăm acest fapt, ci aceasta revine lui Allah şi Mesagerului Său. Cu toate acestea, eu pesonal o consider o metodă deosebit de eficientă. Este o metodă universal aplicabilă, şi în acest fel luna Ramadan poate fi, prin rotaţie, în orice perioadă a anului. Acest lucru permite credincioşilor să aibă plăcerea de a-l adora pe Allah, prin post, în diferite anotimpuri, un an în timpul verii, iar câţiva ani mai târziu în timpul iernii.

De ce Coranul îi aşează pe sabeeni la acelaşi nivel cu evreii şi creştinii, de vreme ce învăţaţii teologi au dovedit clar că sabeenii erau implicaţi în cultul Lunii?

Răspuns: Nu am cunoştinţă de faptul că Nobilul Coran i-a aşezat pe sabeeni la acelaşi nivel cu evreii şi creştinii. Mă gândesc că te referi la următoarele versete:

„Cei care au crezut în [Islam], precum şi aceia dintre cei care s-au iudaizat, dintre creştinii şi sabeenii care au crezut în Allah şi în Ziua de Apoi şi au fãcut bine, vor avea răsplata lor de la Domnul lor. Ei n-au a se teme şi nici nu se vor mâhni.” [Nobilul Coran, 2:62]

sau:

„Cei care au crezut, cei care s-au iudaizat, sabeenii şi creştinii, aceia dintre ei care vor crede în Allah şi în Ziua de Apoi şi vor săvârşi fapte bune, nu au a se teme şi nici nu se vor întrista.” [Nobilul Coran, 5:69]

Acest verset, însă, nu plasează sabeenii la acelaşi nivel cu evreii şi creştinii, cu excepţia unei anumite situaţii. Versetul vorbeşte de patru comunităţi distincte şi oferă fiecăreia dintre acestea oportunitatea de a nu se teme şi nici a se necăji, dacă vor crede în Allah (swt) şi în Ziua Judecăţii şi vor face bine pe pământ. Cele patru comunităţi sunt:

1. Dreptcredincioşii (musulmani)
2. Evreii
3. Creştinii
4. Sabeenii

Deşi tuturor li se oferă aceeaşi oportunitate pentru îmbunătăţire, nu este menţionat nimic despre validitatea religiilor specifice acestor patru comunităţi. Altminteri, evreii şi creştinii care sunt atât de criticaţi în Coran pentru deviaţiile lor nu vor fi aşezaţi la acelaşi nivel cu cei care au crezut cu dreptate.

Chestiunea devine clară atunci când realizezi că, de fapt, în acest context, “credincios” nu înseamnă persoana salvată, ci înseamnă doar persoana care aparţine în mod evident comunităţii musulmane.

Ei, precum şi celelalte trei grupuri, trebuie să facă următoarele lucruri pentru a fi salvaţi şi izbânditori în viaţa de apoi:

  • să creadă în Allah
  •  să creadă în Ziua Judecăţii
  •  şi să facă bine iar aceasta presupune respectarea poruncilor Coranului urmând întocmai învăţăturile profetului Muhammad ﷺ

Din moment ce mekanii L-au recunoscut pe „Allah”? L-au adorat ei pe Adevăratul Dumezeu? A fost „Allah” unul dintre zeii Ka’bei? Şi dacă da, de unde au derivat cunoştintele mekanilor despre “Allah”?

Răspuns: În primul rând, „Allah” nu era unul dintre cei 360 de idoli care se aflau în Ka’bah, deşi Morey a făcut această afirmaţie, fără a avea însă nicio dovadă clară.

Atunci când profetul Muhammad ﷺ a intrat victorios în Mekkah, el a mers la Ka’bah şi a distrus toţi idolii care se aflau înăuntru.

În al doilea rând, cuvântul „Allah” a fost folosit tot timpul pentru numele Lui „Dumnezeu” în Biblia arabă, atât pentru evrei, cât şi pentru creştini, deopotrivă. Aceasta este foarte uşor de verificat. Trebuie doar să mergi la orice hotel sau motel din lume şi să scoţi din sertarele de la noptiere Biblia Gratuită, lăsată acolo de unii misionari. În a cincea sau a şasea pagină, vei găsi o listă cu exemple de traduceri pe care ei le-au făcut în alte limbi. Al doilea exemplu este pentru vorbitorii de limba arabă. Versetul este din Evanghelia lui Ioan, capitolul 3, versetul 16. Toată lumea îl ştie: „Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea…” şi cuvântul în arabă pentru „Dumnezeu” este tradus „Allah”. Apoi, dacă ai o Biblie în limba arabă, uită-te la pagina 1 în capitolul Geneza, şi vei găsi acolo cuvântul „Allah” de 17 ori.

Tot astfel, cuvântul folosit pentru „Dumnezeu” de către arabi, încă din timpul lui Avraam (pacea fie asupra lui) a fost „Allah” şi El este pentru ei, Dumnezeul Ka’bei. El era Dumnezeul nevăzut pe care ei îl invocau în timp de nenorocire. Da, ei îl adorau pe Dumnezeul adevărat, dar adorarea lor nu era în întregime pentru El. Ei, de asemenea, adorau şi alţi zei, gândindu-se că aceştia sunt un fel de intermediari între ei şi adevăratul Dumnezeu, Allah.

Arabii ştiau de Allah pentru că Avraam a vizitat Mekkah şi, împreună cu fiul său Ismail, a ridicat temeliile Kab’ah. Succesorii lui Ismail au menţinut unele dintre ritualurile de adorare şi credinţele lui Avraam. Aceasta includea şi cunoaşterea adevăratului Dumnezeu – Allah.

Într-un alt material am concluzionat că adevăratul Dumnezeu, ”El” pe care îl întâlnim în Biblie este acelaşi cu “Allah” pe care îl găsim în Coran.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Fiecare om este un rob – Uite cum

Ești rob? Da! Fiecare om este un rob. Dar întrebarea este: față de cine sau de ce? Ești un…