Home Principale Stiinta Dovezi despre adevărul Islamului

Dovezi despre adevărul Islamului

Dovezi despre adevărul Islamului

Să admitem, pentru început, că nu suntem zei şi nici nu deţinem cunoaşterea absolută. De asemenea, trebuie să eliminăm prejudecăţile din minte şi inima şi să renunţăm la noţiunile anterior formate despre crearea vieţii şi a felului în care aceasta a fost menţinută şi perpetuată. Acest prim pas este esenţial pentru obţinerea unor cunoştinţe autentice şi stabilirea unor fapte pe bază de dovezi.

Întrebând pe oricine : “Crezi în Dumnezeu?” vom primi răspunsuri diferite. Întrebarea ar trebui însă pusă altfel: “Ce crezi despre Dumnezeu?”

Gândiţi-vă puţin la următoarele:

Dacă există o creație, trebuie să existe şi un Creator.

În cazul în care există un Creator, El trebuie să fie şi Susţinătorul nostru.

Creatorul nu poate fi parte din Creația Sa.

Dacă El este singurul Creator şi Susţinător – El nu poate fi altfel decât Unic.

Dumnezeu trebuie să fie Unic, întrucât altfel am vedea mari diferențe și divergenţe între diverşii zei, dacă ar exista mai mulţi astfel de “unici dumnezei”.

Suntem de acord asupra creației? Acceptăm că nimic nu a apărut din neant pentru a forma acest întreg Univers?

În Coran acest mesaj este exprimat deosebit clar – ceva nu poate apărea din nimic.

Așadar, trebuie ca “ceva” să fi existat în prealabil, şi El să fi creat tot ceea ce știm că există, şi la acel “ceva” trebuie să căutăm ajutorul, atât în vremurile de nevoie, cât şi în cele de linişte şi mulțumire.

Așa cum Allah a spus în Cartea Sa:

“Eu nu i-am creat pe djinni şi oameni decât pentru ca ei sã Mã adore.” [Nobilul Coran, 51:56]

De asemenea, El ne spune că noi toți suntem testaţi de El în privinţa bogăției noastre, a familiilor noastre, a copiilor noștri și a statutului nostru social.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Fiecare om este un rob – Uite cum

Ești rob? Da! Fiecare om este un rob. Dar întrebarea este: față de cine sau de ce? Ești un…