Home Intrebari Nobilul Coran Coranul este de la Dumnezeu – dovezi

Coranul este de la Dumnezeu – dovezi

Coranul este de la Dumnezeu - dovezi

Putem dovedi că Coranul este de la Dumnezeu?


Musulmanii deţin dovadă incontestabilă a acestui fapt: Nobilul Coran însuşi. Nu există nicio altă carte asemănătoare lui, nicăieri pe pământ. În limba sa iniţială – limba arabă – Coranul este absolut perfect – fără greşeli gramaticale, de interpretare sau de context.

Dovezile ştiinţifice sunt bine recunoscute de toată lumea, chiar şi de învăţaţii nemusulmani. Predicţiile din Coran s-au îndeplinit, iar învăţăturile sale sunt clare pentru toţi oamenii, din orice loc şi din orice timp.

În mod surprinzător, Coranul prezintă un test al autenticităţii şi provoacă pe oricine, pentru a-şi dovedi veridicitatea. Allah spune în Coran:

“Oare nu cugetã ei la Coran? Dacã ar fi el de la altcineva decât de la Allah, ar gãsi în el multe nepotriviri!” [Nobilul Coran, 4:82]

O altă provocare uimitoare din cartea lui Allah se află în următorul verset:

“Iar dacã vã îndoiţi de cele pe care le-am pogorât robului Nostru [Muhammad], aduceţi o Surã asemenea…” [Nobilul Coran, 2:23]

Şi Allah ne provoacă, de asemenea, spunând:

“Veniţi cu zece sure născocite de voi …” [Nobilul Coran, 11:13]

Şi într-un final ne spune:

“Aduceţi o sură care să fie lui deopotrivă …” [Nobilul Coran, 10:38]

Nimeni nu a putut produce o altă carte asemenea Coranului, nici măcar 10 capitole asemănătoare lui şi nici chiar un capitol. El a fost memorat de mii de oameni în timpul vieţii Profetului Muhammad (Pacea şi binecuvântarea fie asupra sa), iar mai apoi această memorare a fost transmisa de la profesor la elev, generaţie după generaţie, pe cale orală, de la un popor la altul.

Astăzi fiecare musulman memorează unele părţi din Coran în limba arabă, limba originală în care acesta a fost revelat acum 1400 de ani, chiar dacă mulţi dintre ei nu sunt arabi. Sunt peste 9 milioane de musulmani care trăiesc astăzi peste tot în lume şi care au memorat Coranul în întregime, pe de rost, cuvânt cu cuvânt şi care pot recita întregul Coran în limba arabă, exact aşa cum Profetul Muhammad ﷺ l-a recitat acum 14 secole.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Fiecare om este un rob – Uite cum

Ești rob? Da! Fiecare om este un rob. Dar întrebarea este: față de cine sau de ce? Ești un…