Home Intrebari Allah De ce Dumnezeu acceptă ura şi nedreptatea?

De ce Dumnezeu acceptă ura şi nedreptatea?

Dumnezeu Bun si Iubitor

Unii oameni probabil că se întreabă: De ce Dumnezeu acceptă ura şi nedreptatea, dacă El, cu adevarat, există? De ce permite să apară războaie? Este Dumnezeu bun? Atunci de ce există răul? De ce oamenii buni se întâmplă sa fie nedreptăţiţi? De ce suferă copiii nevinovaţi?


Dumnezeu este Iubitor şi Drept cu desăvârşire

Allah ne spune că El este Pur, Iubitor şi Drept cu desăvârşire şi în orice aspect.  Allah ne spune, de asemenea, că El este Cel mai Bun dintre Judecători. Tot El ne spune că această viaţă lumească nu este mai mult decât un test. El a creat tot ceea ce există şi tot El a creat tot ceea ce se întâmplă. Nimic nu există cu excepţia a ceea ce El a creat. El spune în Coran că tot El este şi Cel care a creat răul (deşi El nu este rău). El foloseşte ceea ce este rău ca pe unul dintre diferitele teste la care noi, oamenii, suntem supuşi.

Gândiţi-vă la persoanele care fac atât de mult rău pe pământ şi ajung la o vârstă înaintată având splendori şi bogăţii obţinute pe cai ilegale şi mor fără să fie vreodată traşi la răspundere pentru faptele lor. Unde este justeţea şi dreptatea în aceasta? Allah ne dă un răspuns clar în Coran, cu privire la ce le este pregătit acestor oameni răi:

Caracterul temporar al vieții

“Plãcere trecãtoare este în aceastã lume. Apoi la Noi este întoarcerea lor, iar Noi îi vom face atunci sã guste chinul aspru pentru cã ei nu au crezut.” [Nobilul Coran, 10:70]

Responsabilitatea pentru acțiunile lor

“În Ziua aceea, oamenii vor ieşi în cete, pentru ca sã li se arate faptele lor. ~ Cel care a fãcut un bine cât un grãunte de colb, îl va vedea ~ Dupã cum, cel care a fãcut un rãu cât un grãunte de colb, îl va vedea.” [Nobilul Coran, 99:6-8]

Chinul şi suferinţa

“Oare socotesc oamenii cã vor fi lăsaţi [în pace], dacã vor spune “Noi credem!”, şi cã ei nu vor fi încercaţi?” [Nobilul Coran, 29:2]

“Noi i-am încercat pe cei de dinaintea lor şi Allah îi cunoaşte pe cei care spun adevãrul şi îi cunoaşte pe cei care mint [în privinţa credinţei].” [Nobilul Coran, 29:3]

“Sau socotesc cei care săvârşesc fapte rele cã vor putea scãpa de Noi? Ce rãu judecã ei!” [Nobilul Coran, 29:4]

“Aceia care nãdãjduiesc în rãsplata bunã la întâlnirea cu Allah [sã ştie cã] termenul lui Allah va veni. El este Cel care Aude Totul [şi este] Atoateştiutor [As-Sami’, Al-‘Alim].” [Nobilul Coran, 29:5]

“Şi cel care se luptã nu se luptã decât pentru sine, cãci Allah este mult prea înstãrit ca sã aibã nevoie de lume.”  [Nobilul Coran, 29:6]

Cei care fac fapte bune vor fi răsplătiți

“Cât despre aceia care cred şi săvârşesc fapte bune, Noi îi vom ierta pe ei pentru faptele lor rele şi-i vom rãsplãti pe ei pentru faptele cele mai bune pe care le-au săvârşit.” [Nobilul Coran, 29:7]

“L-am îndemnat pe om sã se poarte cu părinţii sãi frumos. Însã dacã ei se vor lupta cu tine pentru ca sã-Mi faci Mie ca asociat ceva despre care tu nu ai ştiinţa, nu le da lor ascultare! La Mine este întoarcerea voastrã, iar Eu vã voi vesti ceea ce aţi fãcut.” [Nobilul Coran, 29:8]

“Şi pe cei care cred şi săvârşesc fapte bune îi vom face Noi sã intre printre cei buni [în Paradis].” [Nobilul Coran, 29:9]

“Printre oameni sunt [unii] care zic: “Noi credem în Allah”, dar dacã au ei de suferit pentru Allah, atunci socotesc ei cã încercarea oamenilor este asemenea cu chinul din partea lui Allah. Dar dacã le vine lor biruinţa de la Domnul tãu, atunci zic ei: “Noi am fost cu voi!” Dar oare nu este Allah Cel care ştie cel mai bine ce se aflã în piepturile tuturor lumilor?” [Nobilul Coran, 29:10]

“Allah îi cunoaşte prea bine pe cei care cred, dupã cum la fel de bine îi cunoaşte şi pe cei făţarnici.” [Nobilul Coran, 29:11]

Răsplata şi pedeapsa

Răsplata şi pedeapsa fac, cu siguranţă, parte din Viaţa de Apoi şi acolo ele vor fi veşnice. Cei care suferă în această viaţă şi aparent nu au nicio răsplată pentru munca, faptele bune şi sacrificiile lor, şi care îşi menţin credinţa, se pot aştepta la o răsplată mult mai mare într-un loc unde aceste lucruri nu vor fi pentru un anumit timp, ci, dimpotrivă, pentru eternitate. Şi chiar dacă cei care fac stricăciune, încalcă regulile, rănesc, fac rău şi distrug par a scăpa uneori în lumea aceasta de orice fel de judecată, ei nu vor scăpa totuşi de aceasta în Viaţa de Apoi, unde ei îşi vor vedea “roadele” muncii lor, şi cu siguranţă vor plăti pentru ceea ce au săvârşit.

În ceea ce privește opresiunea, acesta este un lucru pe care Allah Şi-a interzis Sieşi a îi da curs şi El urăște ca cineva să asuprească pe altcineva. El are putere absolută asupra tuturor lucrurilor. Uneori El permite ca boala, moartea și chiar opresiunea să apară, astfel încât prin toate acestea noi să fim testaţi în privinţa celor pe care le vom face

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Fiecare om este un rob – Uite cum

Ești rob? Da! Fiecare om este un rob. Dar întrebarea este: față de cine sau de ce? Ești un…