Home Principale Islam Beneficiile convertirii la islam

Beneficiile convertirii la islam

de ce sa accepti islamul

De ce ar trebui ca cineva să fie musulman? Nu putem urma orice religie dorim? Care sunt beneficiile convertirii la Islam?


Există mulți oameni care urmează învățăturile unei religii cât de bine pot și alții care cred în Dumnezeu fără să adere la practicile unei religii anume, în mod formal. Mulți au renunțat la a mai crede că ar putea exista vreo religie adevărată, deoarece aproape toate religiile pretind a fi adevărate. Unii admit că toate religiile sunt căi legitime către Dumnezeu și sunt acceptate de El. Așadar, care este diferența dintre islam și celelalte religii?

Islamul are multe caracteristici unice care pot fi confirmate printr-un studiu mai aprofundat:

  • Islamul este singura religie ale cărei surse au rămas neatinse de schimbării sau intervenții de natură umană

  • Scriptura divină revelată a islamului este în armonie cu aspectele stabilite de știință  purtând în mod clar semnătura Creatorului acestui univers

  • Islamul oferă răspunsuri la întrebările de bază  esențiale  care se regăsesc în mintea oricărei persoane raționale  așa cum ar fi  de pilda  cele legate de scopul creației și al vieții  sau despre existența vieții de după moarte

  • Islamul este singura religie în care adorarea este adresată în exclusivitate Creatorului  iar acestui aspect i se acordă o importanță deosebită  în vreme ce actele de adorare îndreptate către orice alt aspect al creației sunt în totalitate respinse

  • Islamul purifică relația dintre om și Dumnezeu și înlătură din aceasta orice intermediar  permițând fiecărei persoane să apeleze la El în mod direct  eliminând astfel ierarhiile religioase și alte surse de exploatare  care au caracterizat istoria religiilor de-a lungul timpului. În islam niciun om sau instituție nu poate interveni în relația dintre credincios și Creatorul său

  • Deși religiile monoteiste împărtășesc aceeași credință fundamentală în Dumnezeu  percepția lor despre El diferă foarte mult. Islamul declară că Dumnezeu este Unic și nu se aseamănă în niciun fel cu creația Sa și nici nu se amestecă cu ea în niciun chip. Atributele Sale sunt perfecțiunea completă și absolută  fără nici cea mai mică deficiență sau limitare

  • Spre deosebire de alte religii și ideologii care se concentrează pe anumite aspecte ale naturii umane în detrimentul altora  Islamul are în vedere toate aspectele fizice  intelectuale și spirituale ale omului. Convingerile și practicile islamice sunt naturale și fac apel la bunul simț. Ele reprezintă un mod de viață complet și echilibrat  care satisface atât nevoile fizice  cât și pe cele spirituale

  • Islamul interzice omului să urmeze orbește  fără cunoștințe  și se bazează pe dovezi și logică. Mintea rațională stă la baza răspunderii și responsabilității religioase. Toate aspectele credinței islamice sunt clare  fără nicio obscuritate sau ambiguitate. Nu are nici un principiu care să contrazică rațiunea sau realitatea observabilă și le cere oamenilor să studieze și să contempleze  ca un mijloc de întărire a credinței

  • Etica morală  economică  politică și socială a Islamului este permanentă și rămâne constantă. Aceasta este guvernată de un set de principii neschimbate care include valori universale precum dreptatea  libertatea  egalitatea  fraternitatea și responsabilitatea socială. Istoria ne oferă un exemplu remarcabil în modelul de societate islamică  stabilit de Profetul Muhammad (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) și companionii sai  și păstrat decenii întregi de musulmanii devotații  unde adevărul și transparența  dreptatea și compasiunea au fost puse în aplicare ca o expresie vitală a religiei

  • Islamul declară  de asemenea  că aceasta este religia adevărului  lucru menționat în mod clar în Coran. Cu toate acestea  Creatorul nu constrânge pe nimeni să o accepte. El dorește ca oamenii să accepte îndrumarea corectă prin liberul lor arbitru și prin dorința lor  pentru că aceasta este ceea ce îi face vrednici de îngăduința și răsplata Sa. Coranul spune:

“Nu este silire la credință! Răzvedită este deosebirea dintre calea cea dreaptă și rătăcire.” [Nobilul Coran 2:256]

“Dacă ar fi voit Allah, v-ar fi făcut o singură comunitate, dar El voiește să vă încerce în ceea ce v-a dat. Deci întreceți-vă în plinirea de fapte bune, căci la Allah este întoarcerea voastră, a tuturor, și El vă va înștiința despre cele asupra cărora ați avut păreri deosebite!” [Nobilul Coran 5:48]

 

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Fiecare om este un rob – Uite cum

Ești rob? Da! Fiecare om este un rob. Dar întrebarea este: față de cine sau de ce? Ești un…