Home Blog Articole Citate Islamice din Coran și spusele Profetului

Citate Islamice din Coran și spusele Profetului

Citate Islamice din Coran si spusele Profetului

Citate Islamice din Nobilul Coran

Allah a spus în Nobilul Coran:

„O, voi cei care credeți! Nu vă mâncați averile voastre unii altora pe nedrept, doar dacă este un negoț [legal], cu bună învoială între voi! Și nu vă ucideți voi înșivă! Allah este Îndurător [Rahim] cu voi!” [Nobilul Coran 4:29]

„Și dacă te vor întreba robii Mei despre Mine, [spune-le] Eu sunt aproape, răspund rugii celor care Mă cheamă, atunci când Mă cheamă, dar și ei să-Mi răspundă și să creadă în Mine. Poate că ei vor fi bine călăuziți!” [Nobilul Coran 2:186]

„Allah nu vă oprește să faceți bine acelora care nu au luptat împotriva voastră, din pricina religiei, și nu v-au alungat din căminele voastre, [ba din contră] să fiți foarte buni și drepți, căci Allah îi iubește pe cei drepți.” [Nobilul Coran 60:8]

„Și l-am trimis Noi, după ei, pe Isus, fiul Mariei, întărind [Tora] care se afla dinaintea lui și i-am dat lui Evanghelia, în care este călăuzire și lumină, întărind Tora care se afla dinaintea lui, și drept călăuzire și îndemnare pentru cei cucernici.” [Nobilul Coran 5:46]

„Cel care face o bună mijlocire [într-o chestiune] va avea și el o parte din ea, iar cel care face o rea mijlocire, asemenea va avea parte din răspunderea [pentru ea], căci Allah este cu putere peste toate [AlMuqit].” [Nobilul Coran 4:85]

„Și grăbiți-vă spre iertarea Domnului vostru și spre Raiul cel întins cât cerurile și pământul, pregătit pentru cei evlavioși, ~ Care dau milostenii atât atunci când au parte de belșug, cât și atunci când sunt la necaz, care-și stăpânesc mânia și care iartă oamenilor, căci Allah îi iubește pe cei care plinesc fapte bune.” [Nobilul Coran 3:133-134]

„Pe cel ce face o faptă bună – bărbat ori femeie – și este credincios îl vom dărui Noi cu o viață bună. Și Noi îi vom răsplăti pe ei după [faptele] cele mai bune pe care le-au săvârșit(161).” [Nobilul Coran 16:97]

„Pilda acelora care dau [din] averea lor pe calea lui Allah este ca pilda grăuntelui care face șapte spice și în fiecare spic sunt o sută de grăunțe, căci Allah înmulțește [răsplata] celui care voiește El. Allah este Cel cu Har Nemărginit [și] Atoateștiutor [Wasi’, ‘Alim]. ~ Aceia care dau [din] averea lor pe calea lui Allah și nu vin, după darul făcut, să se laude cu el și nici cu necăjire, aceia au răsplată de la Domnul lor și teamă pentru ei nu va fi și nici nu vor cunoaște ei mâhnirea. ~ O vorbă cuviincioasă și de iertare este mai bună decât o milostenie după care urmează necăjirea. Iar Allah este Înstărit Îndeajuns [și] Blând [Ghaniyy, Halim].” [Nobilul Coran 2:261-263]

Citate Islamice din spusele Profetului

Profetul Muhammad (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus:

„Fiecare credincios care își consolează fratele aflat în suferință va fi îmbrăcat de Dumnezeu la Ziua Judecății în veșmântul onoarei.” 

Profetul Muhammad ﷺ a spus:

„Dacă cineva greșește și primește pedeapsa cuvenită în această lume, Dumnezeu este mult prea drept pentru a-l pedepsi din nou și în lumea cealaltă. Iar dacă cineva greșește iar Dumnezeu îi ascunde greșeala și îl iartă, El este prea generos pentru a se întoarce asupra unui lucru pe care deja l-a iertat.” 

Profetul Muhammad ﷺ a spus:

„Știți cine va fi primul în Ziua Judecății ce va intra sub umbra lui Dumnezeu…Aceia care atunci când li se da ceea ce este drept, îl acceptă, și atunci când li se cere ceva au dat de bună voie și care judecă în favoarea celorlalți așa cum o fac pentru ei înșiși.” 

Profetul Muhammad ﷺ a spus:

„Cel mai bun act de caritate este cel oferit unei rude care nu te place.” 

Profetul Muhammad ﷺ a spus:

„O persoană a păcătuit îndeajuns dacă refuză să-i hrănească pe cei nevoiași.”

Profetul Muhammad ﷺ a spus:

„Religia este foarte ușoară. Oricine se împovărează peste puterile sale în religia sa nu va fi în stare să continue. Nu apucați calea extremismului, ci încercați să fiți aproape de perfecțiune și primiți vestea bună că veți fi recompensați.”

Profetul Muhammad ﷺ a spus:

„O, Allah, dă-mi mie traiul unui om sărac, fă-mă să mor sărac și învie-mă în compania celor săraci.” Soția sa l-a întrebat de ce a spus aceasta, iar el ﷺ i-a răspuns: „Deoarece săracul va intra în Paradis înaintea bogatului. Nu alunga un om sărac…chiar și dacă tot ce poți să-i dai este numai o jumătate de curmală. Dacă iubești săracii și îi aduci aproape de tine…Dumnezeu te va aduce aproape de El la Ziua Judecății.” 

Profetul Muhammad ﷺ a fost întrebat ce formă de câștig este cea mai bună iar el ﷺ a răspuns:

„Munca omului cu propriile sale mâini și toate tranzacțiile financiare permise.”

Profetul Muhammad ﷺ a spus:

„În Ziua Judecății eu voi mijloci și voi spune: «O Domnul meu! Lasă-i să intre în Paradis chiar și pe cei care are credința egală cu o boabă de muștar în inimile lor.»” 

Odată un cortegiu funerar a trecut prin fața profetului Muhammad ﷺ iar el ﷺ s-a ridicat în semn de respect. Când i s-a spus că persoana din cosciug era evreu și nu musulman el ﷺ a spus:

„Nu a fost el un suflet viu?”

Profetul Muhammad ﷺ a văzut odată trupul unei femei ucise într-o luptă, și el și-a exprimat nemulțumirea și dezacordul față de acest lucru, și a interzis uciderea femeilor și copiilor.

Abu Bakr as-Siddiq, companionul profetului Muhammad ﷺ și succesorul lui ca și conducător al comunității musulmane, l-a sfătuit pe unul dintre comandanții militari:

„Nu omorâți femeile sau copiii, infirmii sau bătrânii. Nu tăiați pomii fructiferi. Nu distrugeți niciun sălaș locuit.” 

Când a fost întrebată cum se purta Profetul Muhammad ﷺ în casa sa, soția sa Aișa a răspuns:

„Obișnuia să se facă util servind și ajutând membrii casei.”

Anas bin Malik a relatat:

„Chiar și cea mai neînsemnată servitoare din Medina îl putea lua de mâna pe profetul Muhammad ﷺ și îl putea duce în orice loc (pentru soluționarea plângerilor ei).”

Profetul Muhammad ﷺ a spus:

„Dumnezeu v-a interzis să fiți fățarnici cu mamele voastre, să opriți (ceea ce ar trebui să dați) sau să cereți (ceea ce nu vi se cuvine) sau să vă îngropați fiicele de vii (practică pre-islamică).”

Profetul Muhammad ﷺ a spus:

„Învățații sunt adevărații moștenitori ai profeților, iar profeții nu lasă moștenire sub formă de avere, ci ei lasă drept moștenire cunoașterea. O persoană care dobândește cunoștințe, dobândește cota sa (din această moștenire).” 

Profetul Muhammad ﷺ a spus:

„Dumnezeu va adresa o întrebare unei persoane la Ziua Judecății spunând: «O fiu al lui Adam, am fost bolnav iar tu nu m-ai vizitat.» Omul va spune: «O Domnul meu, cum aș putea să te vizitez când Tu ești Dumnezeul lumilor?» Atunci Dumnezeu va spune: «Nu ai știut tu că un rob de-al Meu a fost bolnav iar tu nu l-ai vizitat și nu ai știu tu că dacă l-ai fi vizitat M-ai fi găsit pe Mine prin el?» Apoi Dumnezeu va spune: «O fiu al lui Adam, am cerut mâncare de la tine, dar tu nu M-ai hrănit.” Omul va spune: «O Domnul meu, cum aș putea să te hrănesc când Tu ești Dumnezeul lumilor?» Dumnezeu va spune: «Nu ai știut tu că un rob de-al Meu ți-a cerut de mâncare iar tu nu l-ai hrănit și nu ai știut tu că dacă l-ai fi hrănit l-ai fi găsit pe el lângă Mine?» 

Profetul Muhammad ﷺ a spus:

„Cel mai bun Jihad este să spui adevărul în fața unui conducător tiranic.” 

Profetul Muhammad ﷺ a spus:

„Un bărbat credincios nu ar trebui să urască o femeie credincioasă. Dacă una dintre trăsăturile ei de caracter îi displace, cu siguranța va fi mulțumit cu o altă trăsătură a ei.”

Profetul Muhammad ﷺ a spus:

„Nu va intra în Paradis cel al cărui vecin nu este în siguranță de comportamentul nedrept al vecinului său.”

Profetul Muhammad ﷺ a spus:

„Dacă cineva cere continuu iertare, Dumnezeu îi va desemna o cale de ieșire pentru fiecare greșeală (păcat) și o ușurare pentru anxietate și îl va înzestra de unde el nici nu își imaginează.” 

Profetul Muhammad ﷺ a spus:

„Fiecare dintre voi ar trebui să vă salvați de la Foc dând măcar o jumătate de curmală drept milostenie. Și dacă nu găsiți nici măcar jumătate de curmală, atunci puteți să o faceți (să vă salvați de Foc) adresând o vorbă bună fraților voștri.”

Profetul Muhammad ﷺ i-a spus într-o zi soției sale:

„Nu respinge un om sărac…chiar dacă tot ce poți să-i dai este jumătate de curmală. Dacă iubești săracii și îi aduci aproape de tine…Dumnezeu te va aduce aproape de El la Ziua Judecății.”

Profetul Muhammad ﷺ i-a spus într-o zi soției sale:

„Evită cruzimea și nedreptatea…și feriți-vă de zgârcenie, deoarece aceasta a destrămat națiuni care au trăit înaintea voastră.” 

Profetul Muhammad ﷺ i-a spus unuia dintre companionii săi:

„Fiule, dacă poți, păstrează-ți inima…liberă de ranchiună față de oricine.”

Profetul Muhammad ﷺ a spus:

„Șapte tipuri de oameni vor fi adăpostiți de umbra lui Dumnezeu în Ziua Judecății…Ei sunt: un conducător drept, un tânăr care și-a petrecut tinerețea supunându-se lui Dumnezeu și servindu-i pe alții de dragul lui Dumnezeu…un om care este invitat la păcat…însă îl refuză spunând: «Mă tem de Dumnezeu»…o persoană care dă milostenie în secret, fără a ieși în evidență…și o persoană care își amintește de Dumnezeu atunci când este singur, și ochii i se umplu de lacrimi.”

Profetul Muhammad ﷺ a spus:

„Ceea ce este permis este clar și ceea ce este oprit este clar. Între ele două se află ceea ce este îndoielnic, despre care majoritatea oamenilor nu știe. Cel care evită limita lucrurilor îndoielnice, acela își păzește credința și onoarea sa.” 

Profetul Muhammad ﷺ a spus:

„Un credincios poate atinge statutul unei persoane care ține post regulat (din motive religioase) în timpul zilei și se roagă în timpul nopții, prin caracterul și comportamentul bun.” 

Profetul Muhammad ﷺ a spus:

„Nici un companion de-al meu nu ar trebui să-mi spună ceva rău despre o altă persoană. Deoarece atunci când vă întâlnesc, aș dori să am inima curată (nepărtinitoare).” 

Profetul Muhammad ﷺ a spus:

„Dumnezeu mi-a revelat pentru voi porunca de a fi smeriți, astfel încât niciunul să nu-l asuprească pe celălalt.” 

Profetul Muhammad ﷺ a spus:

„Evitați gelozia, căci aceasta distruge faptele bune precum focul distruge lemnul.”

Profetul Muhammad ﷺ l-a invitat pe Bilal să i se alăture la masa de dimineață. Bilal i-a refuzat invitația deoarece ținea post. Profetul ﷺ a răspuns:

„Noi mâncăm proviziile noastre iar provizia superioară lui Bilal este mai buna și este în Paradis. Știai, o, Bilal, că,…îngerii cer iertare pentru cel ce postește atunci cand cineva mănâncă lângă el?” 

Profetul Muhammad ﷺ a spus:

„Postul nu este doar (abținere) de la mâncare sau băutură ci și de la vorba deșartă și limbajul vulgar. Dacă vreunul dintre voi este blestemat sau deranjat de cineva, el să răspundă spunând: «Țin post, țin post.»” 

Profetul Muhammad ﷺ a spus:

„Celui care postește în Ramadan din credință sinceră, sperând să primească recompensă de la Dumnezeu, toate păcatele anterioare îi vor fi iertate.”

Profetul Muhammad ﷺ obișnuia să spună atunci când încheia postul:

„O, Domnul meu, pentru Tine am postit și am încheiat postul cu bucatele pe care Tu mi le-ai dăruit.” 

Profetul Muhammad ﷺ a spus:

„Dacă vă este dată sănătate și protecție împotriva răului în lumea aceasta și în cealaltă, ați atins fericirea.”

Profetul Muhammad ﷺ a spus:

„Oricine crede în Dumnezeu și în Ziua de Apoi (Ziua Judecății) să nu-i pricinuiasca neajunsuri vecinului său. Oricine crede în Dumnezeu și în Ziua de Apoi să-și ospăteze musafirii cu generozitate. Și oricine crede în Dumnezeu și în Ziua de Apoi să spună vorbe bune sau să păstreze tăcerea.” 

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Fiecare om este un rob – Uite cum

Ești rob? Da! Fiecare om este un rob. Dar întrebarea este: față de cine sau de ce? Ești un…