V-ați gândit vreodată ce înseamnă cuvântul islam în limba romană? Islamul, înseamnă cinci lucruri: predare, ascultare, supunere, sinceritate, pace.

Islamul înseamnă cinci lucruri:

1. Predare

Aceasta se întelege din versetul coranic în care Allah spune:

“[Unica] religie acceptatã de Allah este Islamul […]” [Nobilul Coran, 3:19]

Această ascultare şi supunere necesită un efort pe deplin conştient şi susţinut, pentru a te supune Unicului şi Atotputernicului Dumnezeu.

2. Ascultare

“Însă, nu! [Jur] pe Domnul Tău! Nu vor crede ei [cu adevărat] până ce nu te vor lua pe tine ca judecător pentru cele care se iscă între ei şi nu vor mai afla în sufletele lor temere faţă de ceea ce tu ai hotărât şi nu se vor supune cu desăvârşită supunere [hotărârii tale].” [Nobilul Coran, 4:65]

După supunerea deplină, este necesară o ascultare necondiționată, iar anumite condiții sunt stabilite de către Allah pentru a fi înțelese de credincioși. În privinţa acestora nu există nicio altă opţiune, aşa cum Allah a spus într-un alt verset:

“Nu se cuvine ca un dreptcredincios şi nici o dreptcredincioasă să mai aleagă, dacă Allah şi Trimisul Sãu au hotărât în privinţa lor un lucru. Iar acela care se răzvrăteşte împotriva lui Allah şi a Trimisului Său se află în rătăcire învederată.” [Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, Surah Al- Ahzab, 33:36]

Orice a fost stabilit de către Allah şi de către mesagerul Său ca fiind Calea Islamului, este obligatoriu pentru dreptcredincios, bărbat sau femeie, şi trebuie să îl urmeze în mod absolut.
Omul trebuie ca, în mod conştient şi cu perseverență, să se pună în slujba lui Allah.

3. Supunere

“Şi fiţi supuşi față de Allah şi față de Trimis, ca să fiţi iertaţi!” [Nobilul Coran, 3:132]

“O, voi cei care credeţi! Fiţi cu supunere față de Allah şi fiţi cu supunere [ascultare] față de Trimisul Său şi față de diriguitorii voştri! Apoi, dacă aveţi neînţelegeri într-o chestiune, aduceţi-o [întru judecare] la Allah şi la Trimis, dacă voi credeţi în Allah şi în Ziua de Apoi! Aceasta este mai bine şi cu mai bune urmări.” [Nobilul Coran, 4:59]

“Cel ce se supune Trimisului se supune, neîndoielnic, şi lui Allah. Cât despre cei care întorc spatele, Noi nu te-am trimis sã fii peste ei pãzitor!” [Nobilul Coran, 4:80]

Aceasta înseamnă a ne comporta întocmai aşa cum Allah ne-a poruncit (în Coranul cel Nobil) şi aşa cum preaiubitul Său profet ﷺ ne-a îndemnat în Sunnah (care reprezintă modul de viaţă şi vorbele şi cuvintele ce personifică învăţăturile Nobilului Coran).
După supunerea propriei tale voințe lui Allah și acceptarea termenilor și condițiilor acestei supuneri, este obligatoriu pentru musulman să trăiască conform termenilor acestui legământ. Lui îi revine responsabilitatea de a face tot posibilul pentru a se subordona poruncilor lui Allah, prezentate în Coran și în învățăturile Profetului ﷺ.

4. Sinceritate şi puritate a intenţiilor

Inima trebuie să fie curată şi sinceră.
Allah este pur și iubeste doar ceea ce este pur și bun (i.e. faptele bune făcute cu intenții curate). Profetul Muhammad ﷺ a spus:

“Cu adevărat, faptele sunt răsplătite după intenţiile lor și fiecare va avea raspalta a ceea ce el a intenţionat.”

Intenţia sinceră este cheia care face diferenţa între succesul sau eşecul musulmanului. Tot ceea ce el face trebuie să fie de dragul lui Allah, ci nu de ochii lumii sau pentru a atrage atenţia asupra sa.
Dacă în acestea va exista fie şi doar un strop de îngâmfare sau vor fi făcute de ochii lumii în loc să fie făcute de dragul lui Allah, ele vor fi respinse de către Allah în Ziua Judecăţii. Aceasta se datorează faptului că Allah doreşte puritatea în intenţii şi fapte.

Pacea între tine si Allah

“Pacea” este menţionată de 58 de ori în Nobilul Coran, şi aceasta este, cu siguranţă, cea mai de bază condiţie a continuitaţii vieţii omului pe pământ.
“Pacea” este, de asemenea, unul dintre atributele cu care Allah s-a autonumit în Nobilul Coran:

“El este Allah, afară de care nu este alt dumnezeu: Stăpânitorul [Al-Malik], Cel Sfânt [Al-Quddus], Făcătorul de pace [As-Salam], Apărătorul Credinţei [Al-Mu’min], Veghetorul [Al-Muhaymin], Cel Tare [Al-‘Aziz], Atotputernicul [Al-Jabbar], Cel Preaînalt [Al-Mutakabbir]. Mãrire lui Allah! El este mai presus de ceea ce voi Îi asociaţi.” [Nobilul Coran, 59:23]

Cu toţii ne străduim să atingem o anumită formă de pace şi linişte în vieţile noastre.
Atâta timp cât cele patru condiții mai sus amintite au fost îndeplinite, aceasta este rezultatul inevitabil la care va ajunge cel care caută cu adevărat mulţumirea lui Allah.
De vreme ce el s-a predat şi s-a supus cu desăvârşire lui Allah şi L-a ascultat cu deplină sinceritate, consecinţa nu va fi alta decât dobândirea păcii absolute, atât în această viaţă, cât şi în Viaţa de Apoi. Aceasta nu înseamnă că ei nu vor fi testaţi în niciun fel, iar acest lucru trebuie bine înţeles. Allah îl va testa pe cel pe care El îl iubeşte, iar cel ce se doreşte a fi învingător în această viaţă, cât şi în Viaţa de Apoi, va fi testat, aşa cum Allah a spus:

“Oare socotesc oamenii că vor fi lăsaţi [în pace], dacă vor spune “Noi credem!”, şi că ei nu vor fi încercaţi? ~ Noi i-am încercat pe cei de dinaintea lor şi Allah îi cunoaşte pe cei care spun adevărul şi îi cunoaşte pe cei care mint [în privinţa credinţei].” [Nobilul Coran, 29:2-3]

De vreme ce ne-am supus propriile noastre sine şi le-am eliberat de mândrie şi ne-am încredințat pe deplin numai şi numai lui Allah, în credinţă şi în fapte, cu siguranţă vom simţi pace în inimile noastre.
Statornicirea păcii în inimile noastre, va aduce, de asemenea, pacea și în comportamentele noastre.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Cum să te convertești la Islam şi să devii musulman

Dacă te-ai întrebat vreodată cum să te converteşti la Islam, nimic nu este mai simplu! Ace…