Home Intrebari Familie Statutul vârstnicilor în Islam

Statutul vârstnicilor în Islam

Statutul-vârstnicilor-în-Islam

Islamul este religia compasiunii și a dreptății, o religie care promovează principii morale perfecte și interzice comportamentul nepotrivit, acordându-i omului demnitate prin aderarea la legile lui Allah. Nu poate exista nici o îndoială că islamul acordă un statut special bătrânilor, căci această religie conține îndemnul ca musulmanii să îi respecte și să îi onoreze.

Omul are un statut onorabil în Islam

Allah Atotputernicul spune:

“Noi i-am cinstit pe fiii lui Adam și i-am purtat pe ei pe uscat și pe mare și le-am dat lor ca hrană felurite bunătăți și i-am ales pe ei înaintea multor altora din cei pe care i-am creat.” [Nobilul Coranul 17:70]

Deci, bătrânii, ca și copii ai lui Adam, sunt incluși în acest statut de aleși, pe baza înțelesului general al acestui verset.

Societatea musulmană este o societate a compasiunii reciproce și a coeziunii

Nobilul Coran spune:

“Apoi, a fost dintre aceia care cred și se îndeamnă la răbdare și se îndeamnă la îndurare!… Aceștia sunt adepți ai dreptății.” [Nobilul Coran 90:17-18]

Profetul (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) descrie credincioșii ca fiind asemenea uni singur trup. El (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus:

“Asemănarea credincioșilor în dragostea, milostivirea și compasiunea lor reciprocă este precum cea a membrelor corpului; dacă un membru resimte o durere, restul trupului i se alătură în a rămâne treaz și a simți efectele febrei.” [Muslim]

De asemenea, a fost relatat că Profetul a spus:

“Nici unul dintre voi nu crede cu adevărat până ce nu iubește pentru fratele său ceea ce iubește pentru el însuși” [Bukhari]

El a mai spus:

“Cel Milostiv are milă de cei milostivi. Fii milostiv cu cei ce sunt pe pământ, pentru ca Cel din ceruri să aibă milă de tine “[At-Tirmidhi]

Un musulman trebuie să îi fie alături fratelui său

Ibn Abi Ad-Dunya a relatat de la Ibn `Umar că Profetul (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus:

“Cel mai iubit dintre oameni de catre Allah este cel care aduce cele mai multe beneficii oamenilor, iar cele mai iubite fapte în fața lui Allah sunt a face un musulman fericit sau a-l ajuta la greu, sau a-i plăti datoriile, sau a-i astâmpăra foamea … Oricine se alătură fratelui său musulman pentru a-i oferi cele trebuincioase, Allah îl va face să stea drept, cu demnitate, în Ziua când toți se vor clătina.” [Tabarani]

Bătrânii credincioși au un statut înalt înaintea lui Allah

Profetul (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus:

“Niciunul dintre voi să nu își dorească moartea sau să se roage sa moara înainte să îi vina vremea, căci atunci când unul dintre voi moare, faptele lui bune contenesc și nimic nu sporește durata vieții credinciosului, afara de faptele bune.” [Muslim]

Musulmanii trebuie să respecte și să cinstească vârstnicii

Profetul (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus:

“A cinsti pe musulmanii cu părul cărunt face parte din cinstirea adusă lui Allah” [Abu Daud]

Poruncirea respectului faţă de părinți

Islamul subliniază importanța respectului oferit tuturor vârstnicilor în societate, însă copiii au o responsabilitate aparte față de părinții lor.

Nobilul Coran spune:

«Și Domnul tău a orânduit să nu-L adorați decât pe El și să vă purtați frumos cu părinții voștri, iar dacă bătrânețile îi ajung pe unul dintre ei sau pe amândoi lângă tine, nu le ziceți lor „Of!” Și nu-i certa pe ei, ci spune-le lor vorbe cuviincioase. Și din îndurare coboară pentru ei aripa smereniei și îndurării și spune: „Doamne, fii îndurător cu ei, căci ei m-au crescut de când am fost mic!”» [Nobilul Coran 17:23-24]

În aceste versete, bunătatea față de părinți este menționată alături de credința în Dumnezeu, Unicul. Aceste două versete reflectă compasiunea, respectul și simțul responsabilității pe care islamul cere credincioșilor sa le aibă față de părinții lor.

Un om a venit la profet și a spus:

«”O, Trimis al lui Dumnezeu! Cine este cel mai îndreptățit să se bucure de buna mea companie?” Profetul a spus: “Mama ta.” Omul a zis: “Și după aceea cine?” Profetul a spus: “Mama ta.” Omul a mai întrebat: “Apoi cine?” Profetul a spus: “Mama ta.” Omul a întrebat din nou: “Apoi cine?” Profetul a răspuns: “Apoi tatăl tău”» [Bukhari și Muslim]

Profetul a subliniat faptul că părinții au dreptul să fie ascultați de copiii lor. Într-una din relatările sale, Profetul a declarat că păcatele majore reprezintă a-i asocia parteneri în adorare lui Dumnezeu, a nu da ascultare părinților, a comite nelegiuiri și a aduce mărturii false. [Bukhari, Muslim]

Islamul face obligatoriu pentru copiii asumarea responsabilității pentru întreținerea părinților, după ce aceștia și-au câștigat independența financiara.

Cinstirea părinților continuă chiar și după moartea lor

Muslim a relatat de la Abdullah ibn `Umar că, pe drumul spre Mecca, Arabia Saudită, a întâlnit un beduin. Abdullah l-a întâmpinat, adresându-i salutul păcii (salut islamic), l-a așezat pe măgarul pe care-l călărea și i-a dat turbanul pe care îl purtase pe cap. Ibn Dinar a spus: I-am spus lui: “Fie ca Allah să te călăuzească, ei sunt numai niște beduini, și sunt mulțumiți cu ceva simplu”. Abdullah a spus:” Tatăl acestui om era un prieten apropiat al lui Umar ibn Al-Khattab și am auzit că Trimisul lui Allah (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: “Cel mai bun mod de a-ți onorara părinții este ca fiul să țină legătura cu prietenii tatălui său”.

Aceasta este una dintre formele de îngrijire a bătrânilor în Islam. Când membrii societății musulmane vizitează prietenii părinților, ei ajută la includerea persoanelor în vârstă în societate și pun capăt izolării pe care aceștia din urmă o simt, ceea ce atrage după sine diminuarea impactul schimbărilor sociale și psihologice pe care vârstnicii le resimt.

Demnitatea – un drept fundamental al omului

Compasiunea și respectul față de vârstnici reprezintă un element esențial al comportamentului unui musulman. Profetul islamului spus:

“Nu este unul dintre noi acela care nu arată înțelegere față de tineri și respect față de bătrâni”. [Tirmidhi]

În ciclul vieții, tinerețea și bătrânețea sunt simple etape, caci cel tânăr va îmbătrâni negreșit într-o zi. Islamul îi reamintește tânărului acest adevăr de bază al condiției umane printr-o relatare a Profetului, în care acesta a afirmat:

“Dacă un tânăr cinstește un om vârstnic datorită vârstei sale, Dumnezeu desemnează pe cineva care să-i ofere și lui cinste la bătrânețe” [At-Tirmidhi]

Fie ca Dumnezeu să ne ajute pe toți să ne îndeplinim îndatoririle față de vârstnicii noștri, să îi iubim și să-i respectăm așa cum ar trebui să fie iubiți și respectați și să fim bun exemplu pentru copii noștri.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Fiecare om este un rob – Uite cum

Ești rob? Da! Fiecare om este un rob. Dar întrebarea este: față de cine sau de ce? Ești un…