Home Principale Profetul Muhammad Biografia profetului Muhammad ﷺ – pe scurt

Biografia profetului Muhammad ﷺ – pe scurt

Medina Munawara

Muhammad (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost un om fără știință de carte, însă era înțelept și foarte respectat. În cele ce urmează vom prezenta, pe scurt, câteva frânturi din biografia profetului Muhammad ﷺ.

El s-a născut în Mekka în anul 570, într-o vreme în care creștinismul nu era încă pe deplin stabilit în Europa. În primii cinci ani a fost marcat de moartea părinților săi. Întucât tatăl său a murit înainte de a se naște, unchiul său, Abu Talib, din respectatul trib Quraiș, a fost cel care l-a luat în grijă. Odată ce Muhammad ﷺ a crescut, a devenit recunoscut pentru sinceritatea, generozitatea și dreptatea lui, până într-acolo încât era solicitat de oameni pentru abilitatea sa de a arbitra conflicte. Reputația sa și principiile sale morale au condus la căsătoria sa, la vârsta de 25 de ani, cu Khadija, o văduvă pe care a ajutat-o cu afacerea ei. Astfel, el devenea un cetățean important și de încredere al Mekkăi. Istoricii îl descriu ca fiind calm și meditativ.

Muhammad ﷺ nu a fost niciodată mulțumit pe deplin să facă parte dintr-o societate ale cărei valori le considera ca fiind lipsite de adevărata semnificație religioasă. Astfel, devenise un obicei pentru el retragerea sa în peștera Hira’, pentru a medita aproape de vârful Jabal al-Nur, („Muntele Luminii”), în apropierea orașului Mekka.

La vârsta de 40 de ani, în timpul unei astfel de meditații, Muhammad ﷺ a primit prima sa revelație de la Dumnezeu, prin intermediul Îngerului Jibriil (Gavriil). Această revelație, care a continuat timp de 23 de ani, este cunoscută astăzi sub forma Coranului și este înregistrarea exactă a întregii revelații de la Dumnezeu.

Prima revelație a fost:

„Citește! În numele Domnului tãu care a creat, ~ Care l-a creat pe om din sânge închegat! ~ Citește! Domnul tău este cel mai Nobil, ~ Este Cel care l-a învãțat cu calemul ~ L-a învãțat pe om ceea ce el nu a știut! [Nobilul Coran, 96:1-5]

Muntele Luminii – “Jabal An-Nur” – Arabia Saudita

Treptat și constant, el a inceput să învețe și să creadă, până ce a realizat pe deplin că acesta este adevărul.

Prima persoană care s-a convertit la Islam și a acceptat Mesajul care îi fusuese dat lui Muhammad de catre Domnul său a fost Khadija, al cărei sprijin și companie i-au oferit încurajarea și tăria necesare. El s-a bucurat și de sprijinul unor rude și prieteni.

Principalele 3 subiecte asupra cărora s-a concentrat Mesajul inițial au fost:

  • Măreția și Unicitatea lui Dumnezeu
  • Inutilitatea adorării idolior și conștientizarea tragerii la raspundere în Ziua de Apoi
  • Necesitatea credinței în Dumnezeu și a compasiunii și moralitații în relațiile cu oamenii

Toate aceste teme au reprezentat un atac asupra materialismului grosolan și al idolatriei predominante în Mekka la acea dată. Tocmai de aceea, atunci când el a început să propovăduiască Mesajul sau celorlalți mekkanii, ei l-au respins. El și micul grup al celor care îl urmau au suferit persecuții aspre, care au devenit atât de aprige încât în anul 622 e.n., Dumnezeu le-a poruncit să emigreze. Evenimentul migrației (Hijrah), prin care musulmanii au plecat din orașul Mekka la Medina, situat la 260 de mile la nord de Mekka, a reprezentat începutul unei noi ere și a fost considerat a marca începutul noului calendar islamic. În timpul acestor suferințe lui Muhammad ﷺ i-a fost adusă consolare prin revelările primite cu privire la viețile si încercările altor profeți, precum Avraam, Iosif și Moise, care, de asemenea, au fost testați si persecutați.

După mai mulți ani și unele bătălii semnificative, Profetul ﷺ și companionii săi au putut să se întoarcă la Mekka, unde i-au iertat pe dușmanii lor și au instituit islamul pentru totdeauna. Până la momentul morții sale ﷺ, la vârsta de 63 de ani, cea mai mare parte a Arabiei acceptase deja islamul, și după doar un secol de la moartea sa, islamul s-a raspandit spre Vest si Est, ajungând chiar și până în Spania și China. Devenise clar faptul că Mesajul acestuia nu era limitat doar la arabi, ci el este un Mesaj Universal, pentru întreaga omenire.

Spusele Profetului ﷺ (Hadisurile), reprezintă, de asemenea, o revelație, acestea urmând întru totul călăuzirea divina. Numărul spuselor colectate de către urmașii Profetului ﷺ și savanții în consemnarea hadisuirlor este de aproape 10.000 în total. Câteva exemple tipice ale hadisurior profetice sunt următoarele:

„Căutarea cunoștințelor (folositoare) este obligatorie pentru fiecare credincios (bărbat sau femeie).” [Ibn Majah]

„Eliminarea unui lucru dăunător de pe un drum public este caritate.” [Bukhari, Muslim]

„Cei care nu arată bunatate și dragoste nu se pot aștepta să li se arate bunatate.” [Bukhari]

„Adorați-l pe Allah (Dumnezeu) ca și cum L-ați vedea, deoarece, chiar dacă voi nu Îl puteți vedea, El vă vede.” [Bukhari, Muslim]

Desi Muhammad ﷺ este luat ca exemplu de către musulmani și este profund iubit și respectat ca și mesager final al lui Dumnezeu, el nu este adorat de către acestia, pentru că în Islam întreaga adorare este îndreptată doar către Unicul Dumnezeu.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Fiecare om este un rob – Uite cum

Ești rob? Da! Fiecare om este un rob. Dar întrebarea este: față de cine sau de ce? Ești un…