Home Intrebari Conceptii gresite Cred musulmanii în existența Diavolului?

Cred musulmanii în existența Diavolului?

0
diavol

Musulmanii cred că diavolul există, iar a nega existența lui este echivalent cu a nega ceea ce este scris în Coran. Diavolul, este numit Iblis sau Șaitan (Satan) în Islam, și el este o ființă dintre Jinni, o specie separată de îngeri, oameni și animale.

În Islam, faptul că Iblees nu este un înger reprezintă un aspect de bază al credinței, deoarece îngerii nu sunt ființe care au liber arbitru și, prin urmare, este imposibil ca ei să încalce porunca lui Dumnezeu.

Dintre Jinni, Iblis (Satan) era cel mai evlavios și cel mai drept dintre toți, de fapt ajunsese la un nivel atât de înalt încât era în compania îngerilor din ceruri datorită evlaviei sale; atunci când Allah (Dumnezeu) a creat pe Adam, prima ființă umană, a început decăderea lui Iblis.

După cum este menționat în Coran, Allah a decis să creeze prima ființă umană, Adam, din lut. Odată ce Allah a dat înfățișarea lui Adam, Iblis a venit să se uite la el, așa cum se menționează într-o relatare a Profetului Muhammed (fie ca pacea și binecuvântarea lui Allah să fie asupra sa):

„Când Allah l-a creat pe Adam în Paradis, El l-a lăsat atâta timp cât El a dorit să îl lase. Apoi, Iblis a venit lângă el pentru a vedea ce era de fapt și odată ce a înțeles ca aceasta era numai înfățișarea sa, a știut imediat că această nouă ființă a fost creată cu o dispoziție de așa natură încât este slabă și nu avea control de sine.” [Muslim]

Odată ce crearea lui Adam a fost completă, Allah a poruncit tuturor celor din ceruri să se prosterneze în fața lui Adam, în semn de respect, nu ca un act de adorare în modul în care musulmanii se prosternează dinaintea lui Allah.

„Noi v-am creat și v-am dat chip și le-am zis apoi îngerilor «Prosternați-vă înaintea lui Adam!» Și s-au prosternat ei, afară de Iblis, care nu a fost printre cei care s-au prosternat.” [Nobilul Coran 7:11]

Așa cum este menționat în versetul de mai sus, comanda a fost dată tuturor, inclusiv lui Iblis, care este menționat împreună cu îngerii.

Acest verset provoacă adesea confuzie în rândul oamenilor care nu cunosc limba arabă, iar în fața traducerii sugerează că Satana era un înger în loc de Jinn, încadrându-se în teologia iudeo-creștină. Cu toate acestea, acest tip de expresie este comună în arabă, adică să menționăm două tipuri diferite de persoane într-un grup, de exemplu: „Toți elevii au plecat, cu excepția profesorului”. Nu înseamnă că profesorul este student; este un mod mai ușor să descrii situația.

Iblis a refuzat să asculte porunca lui Allah, următorul verset ne spune motivul pentru care el nu s-a prosternat.

„L-a întrebat: «Ce te-a oprit sã te prosternezi, când ți-am poruncit?» A răspuns: «Eu sunt mai bun decât el! Pe mine m-ai făcut din foc, iar pe el l-ai făcut din lut!»” [Nobilul Coran 7:12]

Iblis, în esență, a fost primul rasist care a existat vreodată, aceasta rezultând din aroganța sa imensă și mândria de sine, ceea ce a condus în cele din urmă la decăderea sa, descrisă în versetul următor.

„A grăit [Allah]: «Coboară de aici, ca să nu te mai arăți semeț aici! Deci ieși afară și tu vei fi dintre cei vrednici de dispreț!»” [Nobilul Coran 7:13]

Allah l-a pedepsit apoi pe Iblis, izgonindu-l din Paradis, citând aroganța sa ca motiv pentru aceasta și aducându-i aminte lui Iblis că a fost umilit. În loc să se căiască și să simtă regretul pentru neascultarea unei porunci directe de la Allah, Iblis a ales să continue răzvrătirea sa, așa cum este descris în următoarele patru versete:

„(Iblis) a răspuns: «Dă-mi un răgaz până în Ziua când vor fi înviați [dinmorți]!» [Allah] a spus: «Vei fi dintre aceia cărora li se va da păsuire!» [Iblis] a zis: «Pentru că m-ai ademenit, îi voi pândi pe ei pe drumul Tău cel drept și îi voi împresura în valuri, din față și din spatele lor, de la dreapta și de la stânga lor, și nu-i vei afla pe cei mai multi dintre ei mulțumitori.»” [Nobilul Coran 7:14-17]

Din versetele de mai sus reiese clar că Iblis nu a avut niciun regret asupra a ceea ce a făcut și apoi a ales să continue în neascultarea lui împotriva lui Allah, cerând permisiunea de a avea răgaz până în Ziua Judecății, pentru a încerca să inducă în eroare cât de mulți oameni posibil pentru a dovedi lui Allah că ei sunt o făpturi nesăbuite și slabe.

Cu toate acestea, Allah l-a avertizat pe Iblis cu privire la cei care cred în Allah și Îl adoră doar pe El singur, în următoarele versete:

„A zis (Iblis): «Doamne, pentru că m-ai dus în rătăcire, le voi împodobi lor [lucrurile de] pe pământ și-i voi duce pe ei toți în rătăcire. Afară de robii Tăi curați și aleși dintre ei!»” A zis (Allah) «Acesta este un drum drept [care duce] către Mine! Tu nu vei avea putere asupra robilor Mei, afară numai de cei care te-au urmat dintre cei amăgiți.»” [Nobilul Coran 15:39-42]

După cum a menționat Allah, Satana nu va avea nicio autoritate asupra oamenilor care cred în Dumnezeu și se supun Lui. După aceea Allah l-a alungat pe Iblis din Paradis, după cum se menționează în versetul următor:

„A grăit [Allah]: «Ieși de aici, disprețuit și alungat! Cât despre aceia dintre ei care te vor urma, voi umple Gheena cu voi toți.»” [Nobilul Coran 7:18]

Sfârșitul Diavolului

Se menționează clar în Coran care va fi destinația finală a lui Iblis și a urmașilor săi:

„Și când totul va fi hotărât, va zice Șeitan: «Allah v-a fãcut vouă o făgăduință adevărată. V-am făgăduit și eu, însã eu nu mi-am ținut cuvântul dat vouă. Eu nu am avut nici o putere asupra voastră, decât că eu v-am chemat, iar voi mi-ați răspuns. Deci nu mă mustăți, ci mustrați-vă pe voi înșivă! Eu nu vă pot fi de nici un ajutor, și nici voi nu-mi puteți fi de niciun ajutor. Eu mă socotesc nevinovat de faptul că voi m-ați făcut cândva asociat [al lui Allah]!» Nelegiuiții [politeiștii] vor avea parte de osândã dureroasă” [Nobilul Coran 14:22]

El îi va respinge pe toți și toți vor fi aruncați în Focul iadului ca recompensă pentru faptele lor.

Musulmanilor li se poruncește să caute refugiu la Allah de răul lui Iblis, căci el nu va pierde șansa de a rătăci pe cineva prin orice mijloc posibil și, din moment ce a fost aici de la începutul rasei umane, știe foarte bine cum gândim și trăim, profitând astfel de slăbiciunile noastre. În Coran el are multe titluri diferite, cum ar fi:

„cel amăgitor” [Nobilul Coran 35:5]

„dușman” [Nobilul Coran 35:6]

„trufaș” [Nobilul Coran 38:74]

În concluzie, Islamul ne spune tot ce trebuie să știm despre diavol, inclusiv despre originile sale, despre misiunea sa de a duce omenirea departe de calea lui Dumnezeu și care va fi sfârșitul lui și al celor care îl urmează. Musulmanii sunt avertizați în mod repetat în Coran de către Allah despre capcanele Diavolului, precum în versetul următor:

„O, voi, cei care credeți! Intrați în Islam pe deplin și nu urmați pașii lui Șeitan, cãci el vă este dușman învederat!” [Nobilul Coran 2:208]

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

Fiecare om este un rob – Uite cum

Ești rob? Da! Fiecare om este un rob. Dar întrebarea este: față de cine sau de ce? Ești un…